Novas por contido

No DOG nº 140 do martes, 26 de xullo de 2016 publícase a Resolución do 20 de xullo do 2016, da Dirección Xeral de Función Pública, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Resolución do 19 de maio de 2015.

Nesa resolución pódense consultar os listados de asignacións ás persoas que solicitaron postos tanto na primeira fase como na fase de resultas.

A orde indica que se procederá a diferir o prazo de toma de posesión ata que se publique no DOG unha resolución na que se indique a data de inicio dos ditos prazos.

Os destinos adxudicados serán irrenunciables, agás que con anterioridade á finalización dos prazos posesorios se obteña outro destino mediante convocatoria pública, ben polo procedemento de libre designación ou por concurso, en cuxo caso poderá optar por un dos dous.

As persoas funcionarias adxudicatarias están obrigadas a comunicar por escrito a opción realizada á Dirección Xeral da Función Pública dentro dos tres días seguintes ao da publicación da resolución da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se abran os prazos posesorios.