Novas por contido

Publicado no DOG do 27/09/2016 a apertura do prazo para a toma de posesión do concurso de traslados dos funcionarios e funcionarias de corpos xerais.

O cesamento deberá efectuarse o luns 3 de outubro. O prazo de toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento e será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia, ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia.

Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes.