Novas por contido

No DOG do luns, 5 de  xuño de 2017 a EGAP publicou a convocatoria fas actividades de formación continua correspondentes ao segundo semestre do ano 2017 para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

O número máximo de actividades que se poden solicitar son cinco. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir das 8:00 h. do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e remata o 15 de xuño ás 14:00h.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.gal/matricula.