Novas por contido

No DOG do martes 7 de marzo, publícase unha resolución da EGAP pola que se convocan actividades de formación para o persoal das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia e institucións públicas autonómicas.

As actividades formativas obxecto desta convocatoria impartiranse en dúas modalidades: teleformación e presencial.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, polo que comeza o mércores 8 de marzo e remata o venres 17 de marzo ás 14:00 h.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.gal/matricula.

O número máximo de cursos que se pode solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a seis en todas as convocatorias cuxo prazo de matrícula sexa coincidente.