Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120209.Vigo.3.jpg
  • 20120511.gaias.13.jpg
  • 20120501.Compostela.4.jpg
  • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
  • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
Xoves, 23 Mai 2019

A Xunta pretende reducir o número de bombeiros forestais que traballan en alto risco

A Xunta pretende reducir na RPT da consellería de Medio Rural o numero de brigadas para alto risco e o numero de bombeiros/as por brigada en relación ao 2018.

A esta 3ª xuntanza o 22 de maio de 2019 asisten os responsables do servizo de persoal e o subdirector xeral de Extinción de Lumes. Solicítaa a CIG polos inmensos erros na documentación e para que a Xunta aclare a proposta e a distribución das novas prazas de alto risco e non liquide así  a “negociación”, por iso:

Denunciamos que as...


Venres, 17 Mai 2019

A Xunta de Galiza paraliza os concursos de traslados do seu persoal con fins políticas

O último gran concurso de traslados na Xunta convocouse o 20 de maio de 2015 e abriuse o prazo de toma de posesión o 27 de setembro de 2016. Esa era a convocatoria para o persoal de corpos xerais; o máis abundante na Xunta das algo máis de 8.000 funcionarias e funcionarios da Administración xeral.

Peor o teñen o persoal laboral ou o resto de persoal funcionario de corpos especiais ou escalas, onde temos as últimas convocatorias dende o ano 2012 para atrás. Igual que no caso anterior, dende...


Mércores, 15 Mai 2019

Negociación das condicións de traballo do persoal técnico forestal

O 3 de maio de 2018, as catro organizacións sindicais con representación na Mesa Xeral (CIG, CCOO, CSIF e UGT) presentamos conxuntamente ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural unha solicitude para abrir a mesa de negociación para a actualización do acordo de condicións de traballo do persoal técnico da Consellería do Medio Rural vinculado á prevención e á extinción de incendios.

O cadro deste persoal data do ano 1999, cando non existía a Lei de incendios de Galiza, a...


Luns, 13 Mai 2019

Para cando os segundos exames da promoción interna?

A CIG trasladoulle a pregunta ao director xeral de Función Pública.

Miles de funcionarios/as que concorren á promoción interna non saben a día de hoxe cando se celebrarán os segundos exercicios deses procesos selectivos. Nen sequera unha data aproximada.

Tendo en conta que agora comeza un período vacacional, e co fin de conciliar a vida laboral e familiar, saber si se celebrarán as probas no verán, antes ou despois, parece de sentido común, e non parece correcto que, a diferenza doutras...


Sábado, 11 Mai 2019

Cada vez menos persoal quere traballar en Política Social polas precarias condicións laborais

A CIG quere denunciar a situación que están a sufrir os/as traballadores/as da Consellería de Política Social na Xunta de Galiza, situación que incide directamente no deterioro evidente dos servizo públicos de benestar.

Dende o ano 2012, a Xunta de Galiza do Partido Popular de Feijoo o único ao que se adicou, con respecto ao persoal ao seu servizo, foi a eliminación dos dereitos de traballadoras e traballadores.

Esta situación, que se resume na eliminación de cuestións básicas para o...


Mércores, 24 Abril 2019

SEPGA: tranquilícense señores/as da casta

En canto a CIG deu conta de que parte dos candidatos do SEPGA están no lado escuro da forza e se sentan nas negociacións, non como representantes do persoal funcionario senón da empresa, sáltalles o chip, cortocircuítan, e comezan a falar de extorsión, de subvencións, de horas sindicais. Este discurso xa o coñecemos porque foi sempre o que utilizou a empresa.

Intentan facernos crer que nós os acusamos de que eles van negociar asuntos so subgrupo A1 sendo delegados de dito subgrupo. Pois...


Mércores, 24 Abril 2019

A prevención de incendios "todo fume": as 549 prazas serán para a extinción

Despois de máis de 7 anos sen actualizar a estrutura da consellería e adaptala as propias leis que o goberno do Partido Popular aprobou nestes anos, a Consellería do Medio Rural manifesta que foi un “erro” a dotación orzamentaria para todo o ano das 549 prazas de persoal bombeiro forestal. Con esa palabra despachouse a Administración ao inicio da negociación, ademais de declarar na mesa de negociación que as oficinas agrarias non eran motivo de negociación nestes intres.

A Consellería de...


Luns, 22 Abril 2019

Creación de 549 prazas de bombeiros no SPDCIF

A CIG valora positivamente a proposta presentada polo conselleiro de Medio Rural para a creación de 549 postos de traballo para todo o ano de bombeiros forestais a través da Relación de Postos de Traballo (RPT) da Consellería do Medio Rural que se vai a negociar a semana do 22 de abril, dentro do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. As prazas previstas achéganse á proposta presentada pola CIG perante o Parlamento de Galiza para a duplicación de brigadas de...


Luns, 22 Abril 2019

EVO: a indolencia da Xunta fronte á necesidade social

A contratación de novos equipos de valoración da discapacidade hai meses, como medida paliativa para sacar adiante expedientes e minimizar así o tempo de agarda por valoración, foi unha montaxe da Xunta pra sacarse de enriba aos medios de comunicación que lles podían facer dano diante de calquera proceso electoral. Logo diso volvemos á mesma desatención e a xerar distanciamento coa sociedade, coma consecuencia do desmantelamento deses equipos que tampouco eran un luxo asiático, e volvemos a...


Martes, 16 Abril 2019

SEPGA, o sindicato bipolar

A irrupción do sindicato SEPGA nas recentes eleccións sindicais do persoal funcionario foi unha sorpresa. Nunca antes se mirara votar a tanto subdirector/a xeral, secretario/a territorial, xefe/a territorial, xefe/a de servizo.. Houbo ata quen, pola falta de costume a votar, andaba un pouco perdido.

Consecuencia do resultado, vamos ter unha curiosa representación sindical dos funcionarios e funcionarias, nalgúns casos bipolar. Vai un exemplo:

Fai tan só dous meses, o 18 de febreiro,...A CIG entende que unha escala como a de Axentes Mediambientais (Grupo C1) non pode ter como requisito unha titulación propia do novo grupo B (Técnico Superior en Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos ou a titulación de Técnico Especialista equivalente). Esta titulación ven sendo esixida pola Lei 2/2000 pola que se crea a Escala de Axentes Facultativos Mediambientais, lei anterior que contravén o Estatuto Básico do Empregado Público que establece que os corpos e escalas que esixan a titulación de técnico superior estarán clasificados no grupo B. Polo tanto, e para non vulnerar a lexislación básica vixente, esiximos que se poidan presentar a esta convocatoria todos aqueles que reunan ALGÚN destes requisitos:

  • Posuir a titulación propia da escala (Técnico Superior).
  • Ter máis de 10 anos traballados na Escala de Axentes Forestais.
  • Ter 5 anos traballados e o curso habilitante.
  • Ter o bacharelato e o curso habilítante.


A CIG esixe que se fagan dous procesos de integración xa que a Administración deixou pasar e so pensa convocar un.


A CIG esixe que, por tratarse dun proceso de integración, non pode haber un número de prazas pechadas, xa que quen aprobe quedará no seu posto reclasificado.


A CIG esixe que na fase de oposición non resten as preguntas incorrectas e que NON haxa nota de corte.


A CIG esixe que se introduza unha nova base IV.5. que asegure que os aspirantes que superen este proceso selectivo adxudicaráselles destino no mesmo posto que viñan desempeñando con carácter definitivo sempre que estea aberto ao corpo do grupo de titulación ao que accede. No caso de que o aspirante  ocupe un posto con que non estea aberto ao subgrupo de titulación ao que accede, reclasificarase dito posto e co nivel mínimo do dito  subgrupo.


A CIG esixe que, en consonancia co anterior, se suprima a fase de concurso, xa que os aprobados seguirían no seu posto reclasificado.


A CIG presenta un borrador do temario cunha ostensible reducción de temas, de 40 a 25.


A CIG propón que no resto dos requisitos esixidos se ateñan aos solicitados noutros procesos similares onde non se esixe ningún certificado médico.


Nesta xuntanza, tanto CCOO como UGT, sumáronse ás propostas da CIG, mentras que CSIF non contempla a posibilidade de acceder á escala coa posesión do Bacharelato e curso habilitante.

Finalmente na Mesa Xeral celebrada o día 12 acordamos reunirnos coa Administración o luns 15, para ultimar a convocatoria, cousa á que CCOO se opuxo alegando que os sindicalistas teñen que descansar a fin de semana.


Esperamos que a Administración teña en conta as nosas demandas, xa que o principal é que este é un proceso de integración contemplado na lei e non unha promoción interna.