Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120501.Pontevedra.1.jpg
  • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
  • 20120501.Pontevedra.2.jpg
  • 20120511.gaias.13.jpg
  • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
Luns, 19 Agosto 2019

Deixen de empregar os servizos públicos "para chantaxes políticas"

Esiximos que se garanta o pago de soldos e carreira profesional a todo o persoal da Xunta

Ante as declaracións do conselleiro de Facenda nas que alertaba de supostas dificultades para afrontar o pago dos salarios persoal da administración xeral da Xunta derivadas da débeda estatal con Galiza, dende o sector de Autonómica da CIG-Administración instámolo a non empregar os servizos públicos nin ao seu persoal “para chantaxes políticas”, ao tempo que esiximos que se garanta o pago de todos ...


Mércores, 14 Agosto 2019

A CIG denuncia o empeoramento do material e vehículos do servicio de incendios e pide dimisións

A CIG vén de rexistrar escrito perante a Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural esixindo documentación da contrata con TRAGSA referente aos materiais e vehículos das novas brigadas do Servizo de Prevención contra Incendios Forestais (SPIF).

Logo da recente incorporación do persoal de brigadas no SPIF, de nova contratación, coñecemos algúns datos unha vez os tivemos diante dos nosos ollos, diante da total opacidade e descontrol en todos os eidos que nos brindou a Consellería do Medio Rural ...


Luns, 12 Agosto 2019

A Xunta resposta á presión é abre unha mesa de negociación para o persoal técnicos dos distritos

A Xunta resposta á presión e abre unha mesa de negociación de traballo do persoal técnico dos distritros forestais sen Función Pública. A Consellería de Medio Rural convocou cos representantes sindicais o venres 9 de agosto de 2019 á Mesa de negociación demandada dende maio de 2018 e logo de varias mobilizacións do persoal.

As organizacións sindicais levamos á mesa as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan na coordinación e xestión forestas e das ...


Xoves, 08 Agosto 2019

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, campeona mundial da externalización

Segue e segue coas encomendas de xestión a Tragsatec do traballo técnico de arqueoloxía

Está claro que na Consellería de Cultura non queren ao persoal funcionario, non valoran o traballo dos técnicos e incluso non cumplen as leis de patrimonio nin de protección de datos. Xa é a terceira vez que asinan unha encomenda de xestión coa empresa Tragsatec, e a terceira vez que a CIG o denuncia.

O pasado luns día 15 publicaban no DOG a nova encomenda para o segundo semestre do ano, por valor de ...


Mércores, 07 Agosto 2019

A CIG denuncia a falta de medios humanos no operativo de alto risco de incendios forestais da Xunta

O plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza (PLADIGA 2019), foi aprobado polo consello da xunta do 2 de maio, e o Presidente Feijoo fixo público o documento cos datos dos medios humanos dispoñibeis para a campaña de alto risco de incendios forestais que comenzou o pasado 1 de xullo.

Nese documento detállase unha cifra que chega aos 7.000 efectivos para a loita contra o lume, homes e mulleres que pertencen a medios propios da Xunta de Galiza, concellos, ...


Martes, 06 Agosto 2019

Compensacións de domingos ou como darlle a razón á CIG

Nestes días aparece un informa de un sindicato da vergoña, de eses que asinaron un acordo de traballo coa Xunta do PP para eliminar calquera dereito do persoal laboral, eliminando o concurso de traslados, as oposicións por concurso-oposición, a promoción interna, etc... onde se fai unha proposta de compensación dos hararios para o persoal a quendas.

A proposta, en resumo é:

  • 75% compensación por traballo en domingos e festivos
  • Traballar como máximo a metade dos domingos e festivos
  • O ...

Martes, 30 Xullo 2019

Novo pau á Xunta pola concesión arbitraria das comisións de servizo

Nas comisións de servizo non abonda con que a persoa adxudicataria cumpra os requisitos de idoneidade, senón que, cando sexan varias as persoas solicitantes, é necesario que se exterioricen as razóns polas que se elixe a unha das persoas peticionarias e se lles notifique a todas elas a decisión final para darlle posibilidade de impugnación. Iso vén a decirlle á Xunta de Galiza, por segunda vez, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.

A nova sentenza do TSXG 341/2019, do 3 de xullo, ...


Martes, 30 Xullo 2019

A CIG solicítalle ao director territorial da Inspección que faga cumprir á Xunta os requirimentos en materia de seguridade

Medio Rural acumula varios incumprimentos polas eivas no servizo de incendios forestais.

A CIG-Autonómica reuniuse o martes 30 de xullo na Coruña co director territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social (INTSS) de Galiza para solicitarlle que a Xunta de Galiza cumpra cos requirimentos realizados pola propia Inspección en materia de seguridade laboral. 

Cómpre lembrar que a Xunta de Galiza acumula incumprimentos dos requirimentos da Inspección de Traballo en materia de ...


Martes, 30 Xullo 2019

Promoción interna ao C2: xa van 3 convocatorias deixando prazas desertas

56 aprobados para 97 prazas ofertadas. Dos dous procesos anteriores, no convocado no 2009 só se cubriron 89 das 158 prazas ofertadas e no do 2015 131 das 139.

Está claro que a Xunta non quere promoción interna: tres procesos en 10 anos e a metade das prazas sen cubrir. Unha promoción concebida como se fosen exames de acceso libre fronte á que fan outras Administracións onde se valora e forma ao seu persoal funcionario. Vergoña


Luns, 22 Xullo 2019

Carreira profesional: o 29 de xullo remata o prazo de solicitude

O vindeiro luns 29/07/2019 remata o prazo para solicitar o acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional. Nese senso, lembramos que dende o 18 de xuño a CIG ten a disposición de todo o persoal excluido do sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta un modelo de solicitude para presentar por rexistro. Unha vez presentada por rexistro, a Xunta ten tres meses para dar unha resposta. Se a resolución é desestimatoria, o paso seguinte é a ...


Dando cumprimento ao acordo entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais sobre os bombeiros forestais e a súa segunda actividade, constituíuse a Comisión de Seguimento na mañán do día 5 de abril de 2017, con catro representantes da administración autonómica (Función Pública e Medio Rural) e un representante por cada sindicato.

Logo do proceso de constitución da comisión deuse traslado por parte da Dirección Xeral da Función Pública da situación ata agora dos seguintes procesos a tér en consideración e que deberán ser debatidos no propio órgano da comisión de seguimento:

1.- Segunda actividade. Deron comenzo ao proceso coa proposta que recibimos os sindicatos fai uns días, ao que dende a CIG presentamos as correspondentes alegacións. A administración quedou en estudar as alegacións dos sindicatos, quedando establecido unha nova xuntanza da comisión de seguimento para o vindeiro día 25 de abril, onde determinarán que alegacións aceptan e cales non.

A valoración que dende a CIG facemos ante isto é as presas que vemos por parte da administración en pechar canto antes a segunda actividade, sen valorar en profundidade as consecuencias que pode conlevar un regulamento incompleto tanto para o propio SPDCIF coma para o persoal que se acolla ao proceso. Intuímos que a propia administración está desesperada por sacar canto antes a foto coa segunda actividade en marcha e para eso marcáronse un prazo non máis alá do comenzo da campaña de alto risco de incendios forestais (mes de xullo). A CIG maniféstase no senso de que o proceso de negociación do regulamento deberá formalizarse no tempo necesario, en aras de conquerir un texto ó máis completo posíbel para non darlle a posibilidade a propia empresa razóns de cara a executar os servizos que teñan a ben en cada momento.

 2.- Ofertas de emprego. O DXFP manifestou que a OEP do 2017 en cómputo total, aínda que pendentes da aprobación dos orzamentos xerais do estado alá para o mes de xuño ou xullo, poderá rondar polas 425 prazas (acceso libre), correspondéndolle ao SPDCIF ao redor das 100 prazas.

As prazas do SPDCIF serán convocadas como funcionarios polas diferentes escalas creadas mediante a lei de acompañamento dos orzamentos da Xunta de Galiza do 2017.

A DXFP xustificouse na obrigatoriedade de convocar as prazas do SPDCIF polas escalas recentemente creadas, en base á entrada en vigor do Estatuto Básico do Empregado Público. Non están dispostos a convocar dous procesos selectivos, un para adquirir a condición de persoal laboral fixo e a continuación outro para a funcionarización.

Á pregunta da CIG de que vai pasar coa OEP 2016, dixo o DXFP que acumularán dita oferta de emprego á do 2017. A promoción interna desta oferta sí a convocarán en prazas de laborais, en cambio a de acceso libre, irá coma funcionarios.

Ademáis o DXFP comunicou, coa boca pequena, que logo da aprobación dos orzamentos xerais do estado, comenzarán tamén a traballar nunha hipotética oferta de emprego extraordinaria na cál incluirán tódalas prazas vacantes e cubertas por persoal interino con máis de tres anos de antigüidade. Para isto poñerán toda a maquinaria da administración a traballar en aras de determinar a cantidade exacta de persoal que se atopa nestas condicións. Veremos en que queda a cousa!!!

A CIG, esixe que se lle dé cumprimento na súa totalidade a OEP 2016 coas convocatorias de persoal laboral e se negocien canto antes as bases da convocatoria desta oferta de emprego. No tocante ao propio acordo de bombeiros forestais, que se cumpra dito acordo, tanto no concernente á segunda actividade coma na redución da taxa da temporalidade (coma persoal laboral) para o cál demandamos a consolidación das ofertas de emprego recollidos no acordo.