RPT e estrutura

O xoves 15 de novembro recibimos nova versión da proposta de RPT dos órganos superiores da Presidencia da Xunta. Se é do teu interese podes contactar coa CIG.

Xunto coa documentación comunícanos que os documentos xa foron enviados ás direccións xerais de Función Pública e de Avaliación e Reforma Administrativa. Faltaría que o enviasen para Mesa Xeral e Comisión de Persoal.