Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120511.gaias.18.jpg
 • 20120209.Vigo.3.jpg
 • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
 • 20120214.Lugo.1.jpg
 • 20120501.Vigo.1.jpg
Venres, 19 Xullo 2019

Concurso corpos xerais: segundo borrador de postos vacantes

Recibimos o segundo borrador de prazas vacantes para o concurso de traslados de corpos xerais. Neste listado xa están incluidas todas as consellerías.

O listado inclúe algunhas modificacións respecto do primeiro listado (consellerías do Mar, Política Social, Sanidade, Cultura, Educación, Economía e Infraestruturas), no sentido de que inclúen prazas novas, e engaden observacións a prazas que as consellereías queren retirar por ter prevista a súa amortización (son as que indican "PRESENTADA ...


Luns, 08 Xullo 2019

Reclamacións e problemas dos Equipos de Valoracións e Orientación de Política Social

As Organizacións Sindicais con presenza na Mesa Xeral de Empregados Públicos (CIG, CCOO, CSIF e UGT), poñemos de manifesto as distintas reclamacións e problemáticas dos Equipos de Valoracións e Orientación da Consellería de Política Social.

Os equipos de valoracións e orientación teñen por obxectivo primordial facilitar a axuda necesaria a todas as persoas con discapacidades a fin e efecto de que se afronte, dun mellor xeito, os diferentes ámbitos da vida.

O grao de discapacidade ...


Venres, 05 Xullo 2019

Xuntanza DXFP 04/07/2019: Concurso de traslados

O xoves 4 de xullo acudimos a unha xuntanza convocada polo director xeral de Función Pública para tratar basicamente o concurso de corpos xerais (fixemos mencións aos outros concursos), RPTs (ver resumo desta parte) e algunha cousa máis.

CONCURSOS DE TRASLADOS

Previsión de corpos xerais e veterinarios

A xuntanza céntrase nas bases do concurso de corpos xerais, sendo a previsión negocialo, e se cadra publicalo, en xullo, abrindo o prazo de solicitude en setembro. A semana que ven van ...


Xoves, 27 Xuño 2019

Listas de contratación temporal: recurso de alzada pola modificación do baremo da puntuación

A recente entrada en vigor do DECRETO 60/2019, do 23 de maio, modificou a puntuación do artigo 9.Baremo do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios/as e á contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza.

Ao abeiro desa modificación, a Administracion mudou con carácter retroactivo a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2018.

Dende a CIG ...


Martes, 25 Xuño 2019

Carreira profesional: recurso de alzada diante das resolucións desestimatorias

O director xeral de Función Pública está a enviar as primeiras resolucións desestimatorias das solicitudes de recoñecemento extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional presentadas polo persoal funcionario interino, laboral temporal ou indefinido, así como do persoal laboral fixo que non quere funcionarizarse.

Contra a resolución desestimatoria, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado a partir da ...


Mércores, 19 Xuño 2019

A CIG exixe o cese do Director Xeral de Función Pública

Traballadores/as concentráronse diante da Xunta de Galiza, para denunciar a súa “nefasta” xestión de persoal

Persoal da Administración Autonómica concentrouse a mañá do mércores 19 diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza en San Caetano para demandar o cese do Director Xeral de Función Pública pola súa "nefasta" xestión; a “chapuza” da funcionarización obrigatoria; as amortizacións de postos e o peche de servizos e exixir a convocatoria inmediata de concursos de traslado; ...


Martes, 18 Xuño 2019

Candidaturas da CIG aos comités de empresa de Medio Rural

Xoves 20 de xuño, vota CIG

Candidaturas da CIG ás eleccións sindicais aos comités de empresa do persoal laboral da consellería de Medio Rural en Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. 


Martes, 18 Xuño 2019

A CIG recomenda solicitar a carreira profesional a todo o persoal

En previsión das futuras sentenzas que se produzan, a CIG convida a todo o persoal funcionario e laboral (independentemente do seu actual vínculo fixo/temporal), a solicitar por vía administrativa o complemento de carreira profesional.

O sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta ven a ser unha especie de retribución de sexenios, como xa teñen os docentes. E así como o dereito a cobrar os trienios depende unicamente do tempo traballado (non da relación contractual), o ...


Luns, 17 Xuño 2019

Concentración mércores 19 xuño: petición de concursos inmediatos e demisión do director xeral de Función Pública

A CIG-Autonómica convoca unha mobilización para denunciar a nefasta xestión de persoal de Función Pública; exixir a convocatoria inmediata de concursos de traslado; a “chapuza” da funcionarización obrigatoria; as amortizacións de postos e o peche de servizos; procesos de promoción interna; axilidade nos procesos selectivos; unha verdadeira carreira profesional, consolidada e universal .. Vai ser este mércores, día 19 de xuño, ás 11:00 horas, diante da consellaría de Presidencia, no edificio ...


Luns, 17 Xuño 2019

A CIG denuncia 414 comisións de servizo eternas na Xunta de Galiza

O director xeral da Función Pública segue a columpiarse dicindo na última Comisión de Persoal (12/06/2019) que vai alongar todas as comisións de servizo ata que convoque os concursos. Pois a CIG oponse totalmente. Esta maneira chanchulleira e mafiosa de ter á xente anos e anos en comisión contravén o que dí a lei.

Así presentamos un recurso administrativo (que acabará nun contencioso) no que denunciamos unha por unha as 414 comisións de servizo que a día de hoxe superan os dous anos de ...


Desde a CIG solicitamos a convocatoria do comité para tratar diversos problemas do edificio administrativo en Ourense. Finalmente, o 18/12/2018 reuniuse o comité despois de dous anos sen reunirse. Os únicos temas que se trataron foron os solicitados pola CIG:

 • Na programación da avaliación de riscos para 2018 estaba prevista a revisión do edificio administrativo de Ourense. Preguntamos o motivo polo que non se fixo esta revisión e responden por estar vacante a sección de PRL en  Ourense e que o posto está ofrecido para cubrir por comisión de servizos. Inquirimos os motivos de non cubrirse antes o posto (leva vacante máis de 6 meses) e que pasará se ninguén o solicita (o máis probable). Resposta: chamarán de listas.
 • En canto as reclamacións polas condicións do persoal do terceiro andar (cultura), dinnos que o tema está parado polo cambio da estrutura da Xunta.
 • Hai meses o delegado de prevención da CIG avisou dun problema de seguridade no sistema de peche dos ascensores. Reiteramos o aviso na reunión do comité e tras volver falar cos técnicos de mantemento do ascensor, e detectarse un posible problema de seguridade, van examinar cales son as medidas que se poden adoptar para eliminar ou, polo menos, minimizar o risco.
 • A DIRECTIVA 2013/59/EURATOM, que entrou en vigor o  6 de febreiro de 2018, establece a obriga da administración de realizar medicións de gas radon en lugares de traballo situados en áreas de risco. Delegados da CIG solicitamos, xa hai meses (24/01/2018), medicións de gas radon nas distintas dependencias da xunta en Ourense, incluído o edificio administrativo. Para responder a isto, asistiu unha persoa desde Santiago (a sección de PRL de Ourense está vacante). En resumo, o que dixo é que, mentres non se faga a transposición da directiva europea á lexislación española, non hai obriga legal de facer as medicións, así que non se van facer.
 • O Real decreto lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social establece no seu art. 22 que:

  “As persoas con discapacidade teñen dereito a vivir de forma independente e a participar plenamente en todos os aspectos da vida. Para isto, os poderes públicos adoptarán as medidas pertinentes para asegurar a accesibilidade universal, en igualdade de condicións coas demais persoas, nos contornos, procesos, bens, produtos e servizos, o transporte, a información e as comunicacións, incluídos os sistemas e as tecnoloxías da información e as comunicacións, así como nos medios de comunicación social e noutros servizos e instalacións abertos ao público ou de uso público, tanto en zonas urbanas como rurais”.

  Solicitamos á Xunta ás adaptacións necesarias para facer efectiva a  accesibilidade universal no edificio administrativo de Ourense.
 • Ante o próximo traslado do persoal da AMTEGA en Ourense ao sexto andar do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Ourense, para evitar problemas e posteriores denuncias a inspección de traballo, solicitamos unha avaliación de riscos previa á incorporación dos traballadores.
 • Trasladamos, unha vez máis, ao comité diversas queixas do persoal de rexistro en canto as condicións de traballo. E unha vez máis, solicitamos que lle proporcionen ao delegado de prevención de riscos da CIG a última avaliación de riscos e plan de acción do persoal de “Información e rexistro”.

En con isto rematou a reunión do comité no que só interveu o delegado de prevención de riscos da CIG e os representantes da Xunta. Esperemos que o comité non tarde outros dous anos en reunirse.