Novas por contido

Atribueselle a María Antonieta a frase "se non hai pan que coman pasteis", típica bondade de ignorante valeira de contido, igualiño ao manifestado polo noso presidente Feijóo que ven dicir que "se teñen problemas, que pidan un anticipo", o que non soluciona nada e sitúa a imaxe do presidente fora da realidade social.

Esto é o que ven a ser o acordo do Consello da Xunta polo que anuncian que no 2013 recoñecen o esforzo dos empregados públicos permitíndonos solicitar un adianto do 50% da extra do verán.

Os anticipos xa están recoñecidos para o persoal funcionario, e para o persoal laboral existe o dereito ao anticipo en nómina de dous meses recollido no artigo 37 do Convenio. Non nos satisface, non nos compensa nada, e seguimos vendo como minguan as nosas nóminas e os nosos dereitos. Que non nos vendan contos, como a suba do 3% ou a progresividade dunha medida que nen se atreven a defender frontalmente e xustifican con argucias: nin nos suben o 3% (son recortes de arredor do 4%), nin é progresiva (en niveis mínimos recortan proporcionalmente máis a un subalterno co 4,89% que a un corpo superior co 3,51%), nin a posibilidade de pedir un anticipo supón un regalo de Feijoo, senón un dereito xa recoñecido que non contribúe a mellorar a nosa situación.

Outras novas recentes

Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...