Novas por contido

Por medio de escrito presentado o 11 de maio de 2012, a CIG solicitoulle á EGAP a apertura dos contidos das accións formativas de ofimática, para os efectos de favorecer a preparación das probas libres convocadas pola Resolución da EGAP do 24 de abril de 2012 pola que se convocan as probas de avaliación de carácter libre das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 02/05/2012).

Atendendo a esta solicitude da CIG, os traballadores seleccionados para as probas libres de ofimática xa poden acceder aos correspondentes contidos a través da plataforma de teleformación da EGAP.