Novas por contido

Trátase dunha modificación puntual, centrada na D.X. de Xustiza e na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP):

  • Opoñémonos as amortizacións que implican un saldo negativo de perda de 10 postos de traballo, trasladando parte da contía económica para a creación de estrutura. A Administración volve os seus camiños de destruír postos pola base para financiar postos de estrutura.
  • En relación a rpt de AGASP indicóuselles o erro no código A20(10), que procederán a correxir. Van correxir tamén o de XORNADA PARTIDA dunha xefatura de servizo.
  • Solicitamos que quede constancia na necesidade de abrir un proceso negociador económico para os postos de funcionarios que aparecen con XORNADA PARTIDA.
  • Solicitamos que se lle poña o complemento de condución ao subalterno que fai tarefas de condución.
  • Estamos en contra da creación dos postos como "Auxiliar de Arquivos e Bibliotecas", por canto existe unha escala de arquivos de persoal funcionario. Pero a maiores e un absurdo crear nestes intres postos de laborais, cando por parte da Dirección de Función Pública comezouse unha funcionarización destes postos.
  • Solicitamos que o persoal de limpeza dos edificios xudiciais que teñen xornada inferior á ordinaria, se lle incrementen as horas de traballo.
  • Os dous postos de Xefatura de Sección Secretariado do Goberno solicitamos novamente que sexan de CONCURSO.

Se queres trasladarnos algo, podes contactar coa CIG.