Novas por contido

O mércores 30 de setembro, e mediante Real Decreto-lei, foi modificado o Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) para introducir un novo artigo 47-bis sobre o teletraballo nas administracións públicas. 

Dos cinco sindicatos con representación na Mesa Xeral en Madrid, CCOO, UGT e CSIF acabaron asinando un texto moi pouco ambicioso, rexeitado por CIG e ELA.

A CIG participou activamente na negociación “exprés” da reforma do EBEP para introducir o teletraballo nas administracións públicas, e que rematou coa publicación no BOE do 30/09/2020 do Real Decreto-lei 29/2020, de medidas urxentes en materia de teletraballo nas Administracións Públicas e de recursos humanos no Sistema Nacional de Saude para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Defendimos unha táboa cos nove puntos mínimos que consideramos que debería contemplar unha norma básica como é o EBEP. A nosa aportación, concreta, estudada e argumentada, permitiu mellorar de xeito claro a proposta inicial do Ministerio de Administracións Públicas. Así, foron incluídas as nosas propostas de que o teletraballo terá carácter voluntario e reversíbel, e que a Administración proporcionará e manterá os medios tecnolóxicos necesarios.

Porén, hai 3 puntos básicos das nosas propostas que, a pesares de ser aceptados pola Administración, foron incorporados tan só na exposición de motivos, non no novo artigo 47-bis, circunstancia que levou á CIG a non asinar o texto, dado que a exposición de motivos non obriga a nada, a diferencia da parte dispositiva do texto que é a que ten forza normativa. 

Estes puntos defendidos pola CIG e recollidos tan só na exposición de motivos son:

  • O dereito á desconexión dixital
  • A avaliación e prevención de riscos laborais
  • A formación en competencias dixitais

Inicialmente a postura da CIG foi apoiada por CCOO, UGT, CSIF e ELA, pero finalmente os tres primeiros aviñéronse a aceptar a postura da representación da Administración, polo que tan só CIG e ELA mantivemos a nosa postura na Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas.

Agora toca negociar coa Xunta de Galiza unha norma clara para a regulación do teletraballo na nosa Administración Autonómica, que se adapte á realidade e ás necesidades da cidadanía, do persoal empregado público.