Novas por contido

Xa pasou mediados de setembro e sen novidades no frente. Seguimos sen novas dos concursos de traslados, nin do plan de mellora de emprego nin carreira profesional. O único movemento o decreto de provisión de postos que nos enviaron en setembro.

Despois da sobrecarga de asuntos nos meses de xuño, xullo e primeira quincena de agosto, unha vez que xa pasamos mediados de setembro seguimos sen novas do baremo xeral común a todos os concursos (nunca chagaron a enviarnos o último borrador prometido antes do verán). Tampouco enviaron en setembro o borrador da convocatoria do comprometido concurso de corpos xerais. E agora, que van poder concursar os compañeiros e compañeiras que obtiveron praza no concurso anterior, o único que moven é o borrador dun novo decreto de provisión.

O nome correcto deste decreto de provisión é "decreto polo que se aproba o regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico". Nel fixan unhas liñas básicas dos procedementos de cobertura de postos mediante os concursos ordinarios e específicos, as libres designación e as comisións de servizo. Podemos presentar alegacións antes do venres 21 de setembro (se queres enviarnos algo sobre este decreto contacta coa CIG).