Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120501.lugo.1.jpg
  • 20120501.Pontevedra.1.jpg
  • 20120209.Vigo.3.jpg
  • 20120511.gaias.13.jpg
  • 20120214.Lugo.1.jpg
Xoves, 19 Setembro 2019

Grupo de expertos de apoio a comisión do Parlamento sobre incendios forestais

Comunicado da CIG sobre o informe do grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais

O mércores 18 presentouse na Comisión de Agricultura do Parlamento de Galiza o documento de respostas ás cuestións recollidas no Ditame da comisión parlamentaria sobre incendios forestais de 2017 elaborada polo grupo de expertos.

En liñas xerais a CIG valoramos positivamente o contido deste informe xa que pon en valor moitas das recomendacións e propostas que son ...


Domingo, 01 Setembro 2019

A CIG leva ao parlamento a escaseza de persoal nos centros de maiores da Xunta

A CIG-Autonómica vimos de tramitar, no Parlamento de Galiza, unha solicitude aos grupos parlamentarios para que demanden a comparecencia urxente da conselleira de Política Social pola situación das Residencias de Maiores da Xunta de Galiza.

Alertamos da situación de deterioro xeral nas prestacións que están a recibir as persoas maiores usuarios de residencias da terceira idade e centros de día xestionadas directamente pola Xunta de Galiza, fundamentalmente polas condicións laborais dos ...


Luns, 26 Agosto 2019

En vigor a Lei de Administración dixital de Galiza

No DOG núm. 141 do venres 26 de xullo de 2019 publicouse a LEI 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia (LEDIXGA).

Esta lei ten por obxecto regular o modelo de administración dixital no sector público autonómico, procedendo a desenvolver a normativa básica estatal en materia de administración electrónica, a implementar e a fomentar a adopción das medidas precisas para incorporar o potencial das tecnoloxías dixitais no deseño das políticas públicas, na modernización do ...


Mércores, 28 Agosto 2019

A CIG esixe á Xunta a cotización requirida para os coeficientes redutores no SPIF

Dende a CIG vimos de rexistrar escrito para que a Xunta de Galiza execute as recomendacións técnicas do grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais, que suporía o pago pola súa parte da cotización adicional regulamentada para que se apliquen os coeficientes redutores aos bombeiros forestais do SPIF.

Nos últimos anos adicamos moito esforzo á consecución do recoñecemento da categoría profesional 5932 Bombeiro forestal. Isto non foi casualidade, ...


Mércores, 28 Agosto 2019

A CIG esixe a Medio Rural que complete a formación específica para o persoal de incendios

A CIG-Autonómica solicitamos nun escrito dirixido á Consellería de Medio Rural que incorpore ao sistema formativo a cualificación profesional SEA 596_3 de grao superior xa que unha porcentaxe elevada do persoal superou o grao medio.

Con esta solicitude continuamos o traballo para a imprantación do nivel medio de formación que esta avalado polas recomendacións técnicas do "Grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais".

Así a CIG aposta pola ...


Venres, 23 Agosto 2019

A excelencia na mala fe negocial: o modus operandi con selo propio da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza ten obriga por lei de negociar cos sindicatos as condicións laborais do persoal empregado público, e sen sentar coa representación legal dos e das traballadores e traballadoras non pode aprobar cuestións que repercutan nesas condicións. Agora ben, parella a esta obriga, a Xunta pode adoptar unha boa fe negocial, ou pode facer que fai unha negociación, fixando xuntanzas para poder afirmar simplemente que as houbo.Si, efectivamente... Trátase desa segunda opción: as ...


Luns, 19 Agosto 2019

Deixen de empregar os servizos públicos "para chantaxes políticas"

Esiximos que se garanta o pago de soldos e carreira profesional a todo o persoal da Xunta

Ante as declaracións do conselleiro de Facenda nas que alertaba de supostas dificultades para afrontar o pago dos salarios persoal da administración xeral da Xunta derivadas da débeda estatal con Galiza, dende o sector de Autonómica da CIG-Administración instámolo a non empregar os servizos públicos nin ao seu persoal “para chantaxes políticas”, ao tempo que esiximos que se garanta o pago de todos ...


Mércores, 14 Agosto 2019

A CIG denuncia o empeoramento do material e vehículos do servicio de incendios e pide dimisións

A CIG vén de rexistrar escrito perante a Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural esixindo documentación da contrata con TRAGSA referente aos materiais e vehículos das novas brigadas do Servizo de Prevención contra Incendios Forestais (SPIF).

Logo da recente incorporación do persoal de brigadas no SPIF, de nova contratación, coñecemos algúns datos unha vez os tivemos diante dos nosos ollos, diante da total opacidade e descontrol en todos os eidos que nos brindou a Consellería do Medio Rural ...


Luns, 12 Agosto 2019

A Xunta resposta á presión é abre unha mesa de negociación para o persoal técnicos dos distritos

A Xunta resposta á presión e abre unha mesa de negociación de traballo do persoal técnico dos distritros forestais sen Función Pública. A Consellería de Medio Rural convocou cos representantes sindicais o venres 9 de agosto de 2019 á Mesa de negociación demandada dende maio de 2018 e logo de varias mobilizacións do persoal.

As organizacións sindicais levamos á mesa as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan na coordinación e xestión forestas e das ...


Xoves, 08 Agosto 2019

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, campeona mundial da externalización

Segue e segue coas encomendas de xestión a Tragsatec do traballo técnico de arqueoloxía

Está claro que na Consellería de Cultura non queren ao persoal funcionario, non valoran o traballo dos técnicos e incluso non cumplen as leis de patrimonio nin de protección de datos. Xa é a terceira vez que asinan unha encomenda de xestión coa empresa Tragsatec, e a terceira vez que a CIG o denuncia.

O pasado luns día 15 publicaban no DOG a nova encomenda para o segundo semestre do ano, por valor de ...


 

Animar o espírito emprendedor

Na semana pasada, e coa súa publicación no DOG o 15/07/2013, non deixou de pasar desapercibido o anuncio de contratación da campaña publicitaria Galicia Emprende por parte da Consellaría de Economía e Industria.

O orzamento son 520.000 € e este executarase na súa totalidade; non pode haber ofertas a baixa no prezo senón á alta no número de anuncios. A parte grosa do orzamento (434.000€) está reservada para pagar a inserción dos anuncios en prensa, radio, TV, páxinas web e valos; 75.000€ son para a parte creativa, deseño e produción da campaña e ata haberá unha mordida de ata 10.000€ en concepto de “comisión de axencia”. A campaña duraría ata finais de ano, unha vez formalizado o contrato.

A dita campaña consiste en “impulsar o talento galego e a innovación empresarial como claves para recuperar o crecemento”. Así en teoría parece moi bonito pero como se vai producir ese impulso? Quizais algunha convocatoria ou liña de crédito específica? Pois non, o impulso vaise producir cunha campaña publicitaria na que se pretende dicir que o noso país é un bo sitio para emprender e darlle un pouco de autobombo á futura Lei galega de emprendemento; máis nada.

Emprendemento a parte, cómpre facer unha reflexión sobre que por si só o aumento de empresas rexistradas non supón unha saída da crise. Desde o punto de vista de economía de mercado, o que crea postos de traballo non é a creación de proxectos empresariais, senón o consumo. E na nosa terra a maior parte dos proxectos empresariais, pequenas empresas e autónomos, dependen fundamentalmente do consumo interno. Baixo unhas condicións laborais empobrecidas, a capacidade de consumo da clase traballadora está igualmente emprobrecida. Xa que logo, por moito que se estimule o emprendemento, non vai valer para nada se non hai ninguén do outro lado do mostrador que compre o que a outra persoa intenta vender.

 

Animar o espírito reproductor

O pasado 17 de xullo a Consellaría de Traballo e Benestar remitiu ao DOUE o seguinte anuncio de contrato público: servizo consistente no desenvolvemento da campaña publicitaria de sensibilización para a dinamización demográfica de Galicia.

O orzamento son de 640.000 € cunha duración ata marzo do 2014 desde que se formalice o contrato. A parte grosa deste orzamento (565.853,66 €) está tamén reservada para pagar a inserción dos anuncios nos medios de comunicación, concepto este para o que se reserva unha ridícula posibilidade de oferta á baixa de 853,66 €. Porén, neste caso hai menos cantidade para pagar ao equipo creativo, de deseño e produción da campaña (un máximo de 60.000€). Por suposto, tamén se reserva unha porcentaxe de ata un 2,5% de “comisión de axencia” (14.000€).

Esta campaña publicitaria enmárcase dentro do Plan de dinamización demográfica que foi aprobado no Consello da Xunta o pasado 5 de abril. O dito plan pretende ser un freo ao crecemento vexetativo negativo da poboación galega, cunha poboación moi avellentada e onde se segue producindo unha forte emigración. Nese plan hai unha batería de 71 medidas entre as cales deciden empezar pola “sensibilización” deste problema e non polo reforzo dos servizos sociais, por exemplo.

Entre a batería de medidas danse unha serie de pinceladas sobre medidas concretas que teñen que ver coas desgravacións fiscais, o impulso dos servizos sociais (casas niño ou servizos de atención no fogar), co acceso á vivenda ou abaratamento do transporte público pero que presentan un escaso financiamento para que teñan un impacto efectivo.

En calquera caso, cómpre facer fincapé en que a cidadanía galega ten razón en preocuparse polo traballo en primeiro lugar. Sen traballo, as mozas e mozos do noso país encamíñanse cara fóra, cara a precariedade ou cara o desemprego. E baixo unha situación de desemprego, boa parte destas “futuras medidas” que se van anunciar cunha dotación orzamentaria escasa non van servir para nada. Medidas sobre as que cabe preguntar se o Goberno da Xunta respectará tamén eses incentivos para as nais solteiras (ou matrimonios do mesmo sexo) ou vai proxectar as mesmas indicacións excluíntes da Ministra Ana Mato no financiamento público da reprodución asistida.

 

Preocupación das empregadas e empregados públicos

As empregadas e empregados públicos da Xunta de Galiza preocúpanos ver esta clase de gastos nos que se di que se fai ou que se vai facer sen que realmente sexa certo ou que haxa detrás o investimento público necesario para conseguilo. Nestes casos, existe unha desproporción evidente entre o que se gasta en publicidade e a inversión real que despois aparece detrás. Á sociedade galega pídeselle esforzos e máis esforzos e o único que se lle da a cambio é fume. É o noso deber como traballadoras e traballadores públicos denunciar esta clase de gastos e pedir que non se detraian máis cartos dos servizos públicos galegos para esta clase de campañas publicitarias desproporcionadas cuxo único obxectivo resulta ser a autopromoción do goberno da Xunta.