Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120501.Compostela.4.jpg
  • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
  • 20120501.Ferrol.1.jpg
  • 20130305.Vigo.Carrousel.jpg
  • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
Venres, 09 Novembro 2018

A CIG estuda denunciar as comisións de servizo que incumpren a Lei do emprego público de Galiza

A CIG ten detectado persoal que leva máis de oito anos en comisións de servizo, ben sen cambio de posto, ben con intercambio de prazas para así saltarse as normas. Xa que logo, a asesoría xurídica da CIG está a valorar interpoñer denuncia xudicial para cortar este abuso por parte das consellerías, co consentemento de Función Pública.

Fai uns días foi comunicada unha sentenza que anula 150 comisións de servizos no concello de Coruña, consecuencia dunha denuncia da CIG. Con esta mesma base...


Venres, 09 Novembro 2018

Campaña polos dereitos de xubilación para persoal laboral e funcionario

A CIG leva aos comités de empresa do persoal laboral e ás xuntas de persoal funcionario a campaña sobre a devolución dos dereitos de xubilación, en forma de escritos dirixidos á mesa da Seguridade Social, para o mantemento dos dereitos de xubilación parcial actuais para o persoal laboral e a ampliación deste dereito para o persoal funcionario.

A consecuencia da reforma das pensións do 2011 pactada polo goberno do PSOE con CCOO, UGT e a patronal. atrasouse a idade da xubilación aos 67 anos...


Luns, 05 Novembro 2018

O consellerio de Medio Rural minte no Parlamento de Galiza

O consellerio de Medio Rural minte no Parlamento de galiza afirmando que esta a rematar coa temporalidade no servizo de incendios forestais

Na intervención Parlamentaria do conselleiro de Medio Rural, da que se facían eco os medios de comunicación o día 30 de outubro, minte sen pudor cando afirma que está rematando coa temporalidade dos servizos de extinción (SPDCIF), onde máis do 65% do total da cadro de persoal é temporal en fraude de Lei.

Dos 1.939 traballadores do SPDCIF, 1.200 seguen...


Luns, 05 Novembro 2018

A CIG cuestiona no Congreso a lei básica para axentes forestais por ser lesiva para Galiza

A CIG-Autonómica presentou as súas achegas para emendar o texto a distintos grupos parlamentarios

O pasado mércores, día 31 de outubro, a CIG-Autonómica expresou, no Congreso dos Deputados, o seu rexeitamento á proposición de lei básica de axentes forestais, que entrou no Congreso da man de Podemos, e que ten de prazo para presentación de emendas até o 7 de novembro.

A proposición de lei pretende máis que regular o réxime xurídico dos/as axentes forestais: invade competencias, é lesiva...


Luns, 29 Outubro 2018

Xuntanza sindicatos-Función Pública. 26/10/2018

O venres 26 de outubro os sindicatos asistimos a unha xuntanza co director xeral de Función Pública para tratar as cuestións que foran sen negociación á Mesa Xeral da semana anterior, coa chantaxe dos orzamentos do 2019. Finalmente tratamos varios asuntos importantes que afectan ao persoal ao servizo da Administración Autonómica.

De novo a Xunta de Galiza aplica estratexias para non negociar creando unha mesa batiburrillo. Eran tres temas de calado: a proposta para de acordo de mellora do...


Luns, 29 Outubro 2018

A Xunta substitúe un helicóptero con helibalde limitado por outro helicóptero con helibalde limitado

A CIG denunciou que varios helicópteros de extinción tiñan helibaldes limitados a menor capacidade do contrato asinado pola Consellería de Medio Rural e a empresa concesionaria.

Polas nosas denuncias a empresa tivo que facer cambios de helicóptero pero nos atopamos coa esperpéntica situación de que un helicóptero con helibalde limitado foi substituído por outro helicóptero cun helibalde tamén limitado.

A empresa UTE-INAER Galicia (actualmente Babcock) /consultaría Natutecnia ,S.L CIF...


Xoves, 18 Outubro 2018

Orzamentos: 2019 seguirá marcado pola perda de poder adquisitivo e o mantemento dos recortes

Os acordos asinados polos sindicatos estatais impiden recuperar tanto o nivel emprego público de 2009 como o poder adquisitivo.

O mércores 17 fomos convocados á Mesa Xeral de Negociación para tratar os Orzamentos de 2019 e a súa Lei de Medidas. A negociación consistiu en que nos contaron o que van facer dicindo que se non hai melloras é porque no Acordo de Madrid cos sindicatos estatais non se contemplan e o que se contempla non obriga. Apenas hai melloras e as destacaremos aquí.

Limitados...


Luns, 15 Outubro 2018

Como reclamar devolución contías do IRPF pola prestación de maternidade

O Tribunal Supremo ven de confirmar nunha sentenza que “as prestacións públicas por maternidade percibidas da Seguridade Social están exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas”, fixando esta exención como doutrina legal.

Como reclamar?

Na CIG-Autonómica animámoste a reclamar e pomos a túa disposición os modelos necesarios para realizar a solicitude de devolución. Con todo, hai que ter en conta que nos vindeiros días a Axencia Tributaria disporá na súa web dun sistema...


Mércores, 10 Outubro 2018

A loita e a movilización ten os seus froitos: Axentes forestais e medio ambientais desconvocan a folga.

Xa fai meses que os axentes forestais e ambientais iniciaron accións reivindicativas de todo tipo, como concentracións, manifestacións, reparto de información,  solicitude de apoio dos grupos parlamentarios, campañas nas redes sociais...  todo co obxectivo de dar a coñecer a sociedade tanto as súas reivindicacións como o importante labor que desenvolven na defensa e protección do patrimonio natural galego.

Ante a falta de resposta da administración, os axentes convocaron  unha folga...

Venres, 05 Outubro 2018

Por que lle chaman absentismo cando é falta de conciliación?

“Los funcionarios de la Xunta cogen trece días de permiso al semestre sin contar las vacaciones”. Faro de Vigo 1/10/2018

Comezamos a semana cunha nota do Faro de Vigo deixando claro que o persoal funcionario da Xunta ten moitos permisos, privilexios ou que se “colle días”, é dicir, que son uns escaqueados ou mangantes.

Esa é a primeira conclusión que sacamos da nova do Faro se non nos decatamos de que o tratamento dos datos e torticeiro e irreal, pois para o “absentismo” deben calcularse...


Aínda así, quedaron moitas propostas da CIG para unha negociación posterior que agardamos sexa no menor tempo posible. Outras propostas nosas como a voluntariedade de ser chamado/a para as brigadas helitransportadas do SPDCIF ou a posibilidade de que nos permisos de maternidade non se perda a opción de mellora, aínda que non foron recollidas no texto do decreto hai un compromiso por parte da Administración de que se podan desenvolver e acordar no ámbito da Comisión Central de listas de contratación. Tamén, a petición da CIG, os acordos de dita Comisión serán publicados na web de Función Pública.

NOVAS DO DECRETO 124/2016 EN COMPARACIÓN CO DECRETO 37/2006:

1. Suprímense as comisións permanentes provinciais (xa non estaban operativas)

2. Permite a renuncia sen penalización a un posto:

  • Cando a discapacidade impide ou limita substancialmente o desempeño das funcións do posto.
  • Cando o posto ten xornada igual ou inferior a metade da xornada ordinaria unha vez transcurridos 6 meses dende a data de inicio do contrato.
  • Cando o posto é fixo-discontinuo e ten un periodo de actividade igual ou inferior a 6 meses

Nos dous últimos caso será preciso presentar un aviso previo de renuncia con 20 días naturais de antelación a data da renuncia

3. A modificación de ámbitos e datos persoais (excepto o teléfono) debe facerse sempre telemáticamente

4. A suspensión de chamamentos debe facerse telemáticamente e terá efecto ao día seguinte da súa presentación

5. Será necesario pedir a reincorporación para volver as listas despois de haber pedido unha suspensión. Esta petición terá efecto aos 30 días

6. As persoas penalizadas que desexen volver as listas poderán solicitar telemáticamente a reincorporación. A solicitude terá efecto:

  • transcurrido 1 ano da data de penalización si se fai durante o periodo de penalización;
  • ao día seguinte da presentación si se fai unha vez rematada a penalización.

7.Será obrigatorio para poder presentar solicitudes a comunicación dun teléfono móbil