Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120501.Pontevedra.1.jpg
  • 20120511.gaias.13.jpg
  • 20120511.gaias.15.jpg
  • 20120501.lugo.1.jpg
  • 20120214.Lugo.1.jpg
Xoves, 21 Febreiro 2019

Xunta de Persoal-Ourense: Solicitude de medios para ir a votar

Por acordo de CSI-F, CCOO e UGT, non haberá mesas fixas no Barco e en Verín nin itinerantes que pasen polo resto de centros.

Así, para exercer o teu dereito ao voto o día 11 de abril, terás que acudir a cidade de Ourense.

A xunta está obrigada a proporcionarche medio de transporte adecuado en horario laboral, dentro do horario de votación (de 9 a 14:30 horas).

No caso de que o horario de votación non coincida coa túa xornada laboral, terán que facer unha compensación horaria.


Martes, 19 Febreiro 2019

O PP usa orzamento público para facer campaña electoral de candidatos a alcaldes

A Consellaría de Sanidade da Xunta organizou unha xornada na Coruña o día 14 de febreiro coa finalidade de promocionar a dous dos candidatos do PP a alcaldías de grandes cidades: Beatriz Mato, antiga conselleira de Política Social e candidata do Partido Popular á alcaldía da Coruña e Jesús Vázquez, antigo conselleiro de “Cultura”, actual alcalde de Ourense e candidato do PP á alcaldía desa cidade.

A organización de actos coa única finalidade de dar visibilidade aos candidatos a alcaldías...


Mércores, 13 Febreiro 2019

Xunta, CSIF, CCOO e UGT non queren que o persoal funcionario de Ourense vote

Para as eleccións sindicais de delegados/as para a Xunta de Persoal Funcionario na provincia de Ourense, previstas para o vindeiro 11 de abril, non se prevén mesas de votación nin fixas nin itinerantes fora da cidade de Ourense, deixando por exemplo a Viana, O Barco de Valdeorras, Verín, Bande ou o Carballiño sen sequera unha mesa. Dende a CIG-Administración Autonómica de Ourense denunciamos que máis de 1.400 funcionarios e funcionarias repartidos en mais de 150 centros de traballo na...


Martes, 12 Febreiro 2019

Plan formativo 2019/2020 para o SPDCIF

Traballo en solitario da CIG deste últimos anos para acadar a formación necesaria para o SPDCIF produce os seus froitos. A Dirección Xeral de Defensa do Monte convócanos para abordar o Plan Formativo 2019/2020 para o SPDCIF. Foron necesarias dúas Proposicións Non de Lei (PNL) presentadas pola CIG no Parlamento de Galiza, recorrer á inspección de traballo e unha chea de traballo sindical para chegarmos a este punto.

Dende fai uns meses tiñamos constancia de que ao aparecer a proposta da CIG,...


Martes, 29 Xaneiro 2019

Acordo de concertación: boletín informativo

Poñemos a túa disposición un boletín informativo sobre o Acordo de concertación do emprego público de Galiza, no que facemos un repaso dos aspectos positivos e negativos deste texto que vai ter un importante impacto sobre o persoal ao servizo da Administración Autonómica.

Entre outros asuntos, falamos: da carreira profesional, retribucións, mellora de emprego e das condicións de traballo, a funcionarización do persoal laboral, as ofertas de emprego, ..

Se despois de lelo tes dúbidas,...


Luns, 28 Xaneiro 2019

Acordo de concertación: DOG e Asambleas Informativas

No DOG do luns 28/01/2019 publican a Orde pola que se publica o Acordo de concertación do emprego público de Galiza, asinado entre Goberno de Feijoo, CCOO e UGT.

En relación a este acordo, anunciamos as seguintes asambleas programadas pola CIG-Autonómica:

Vigo- Martes 29/1/19, ás 8:15, no Edificio Admtivo. Vigo. Dirixido ao persoal laboral.- Mércores 30/1/19, ás 8:15, no Edificio Admtivo.Vigo. Dirixido ao persoal funcionario.- Xoves 31/1/19, ás 10:00, en ISSGA de Rande. Falaremos tamén da...


Domingo, 27 Xaneiro 2019

A CIG disposta a mellorar unha carreira profesional, insuficiente, inxusta e discriminatoria, solicita renegociala

As liñas fundamentais serían o carácter universal, incluíndo a todas as persoas empregadas públicas no sistema extraordinario, e a redución dos períodos para cobrar o 100% en dous anos nos graos I e II como no SERGAS.

Para isto a CIG presentou un escrito este xoves día 24 solicitando que se convoque a Mesa Xeral de Negociación, xa que o acordo foi votado na Comisión de Persoal e posteriormente foron alterados os contidos ás agachadas, tendo como resultado que o que se asinou non é o que se...


Xoves, 24 Xaneiro 2019

A CIG reclama o dereito a xubilación parcial para todos os empregados públicos

A CIG insta a incluír o dereito  na normativa sobre pensións e nos Presupostos Xerais do Estado

As seccións sindicais da CIG das cinco Xuntas de Persoal funcionario da Xunta de Galiza instamos a presentación dun escrito dirixido ao Presidente do Consello Xeral da Seguridade Social –que foi aprobado polas Xuntas de Persoal- a través do que demandamos o recoñecemento do dereito á xubilación parcial para todas e todos os empregados públicos.


Martes, 22 Xaneiro 2019

Acordo de concertación e acceso á xubilación parcial anticipada de funcionarios e laborais

No “Acordo de concertación do emprego público de Galza” asinado polo goberno de Feijoo e os sindicatos CCOO e UGT, hai unha referencia á xubilación parcial e contrato de relevo, cunha mistura de desleixo para o persoal funcionario e mentira para o persoal laborais.

Para analizalo procede facer unha comparación entre dous textos:

O texto do Acordo asinado por CCOO, UGT e Xunta o 15/01/2019, di o seguinte: “Estudaranse medidas para propor nos supostos de xubilación parcial á Administración...


Luns, 21 Xaneiro 2019

A nova estrutura da Consellería de Cultura e Turismo: unha estafa piramidal

O pasado 10 de Xaneiro aprobouse unha modificación da RPT da consellería de Cultura na que se crean: unha nova subdirección xeral de innovación e formación, un novo servizo nesa subdirección; un novo servizo de inventario en Patrimonio e se modifican as estruturas dos servizos provinciais eliminando un dos servizos técnicos e creando catro xefaturas territoriais.

Todo este gasto en crear estrutura nova non baixa dos 250,000 euros anuais e por iso nos cabreamos. Nos cabreamos porque levamos...


Aínda así, quedaron moitas propostas da CIG para unha negociación posterior que agardamos sexa no menor tempo posible. Outras propostas nosas como a voluntariedade de ser chamado/a para as brigadas helitransportadas do SPDCIF ou a posibilidade de que nos permisos de maternidade non se perda a opción de mellora, aínda que non foron recollidas no texto do decreto hai un compromiso por parte da Administración de que se podan desenvolver e acordar no ámbito da Comisión Central de listas de contratación. Tamén, a petición da CIG, os acordos de dita Comisión serán publicados na web de Función Pública.

NOVAS DO DECRETO 124/2016 EN COMPARACIÓN CO DECRETO 37/2006:

1. Suprímense as comisións permanentes provinciais (xa non estaban operativas)

2. Permite a renuncia sen penalización a un posto:

  • Cando a discapacidade impide ou limita substancialmente o desempeño das funcións do posto.
  • Cando o posto ten xornada igual ou inferior a metade da xornada ordinaria unha vez transcurridos 6 meses dende a data de inicio do contrato.
  • Cando o posto é fixo-discontinuo e ten un periodo de actividade igual ou inferior a 6 meses

Nos dous últimos caso será preciso presentar un aviso previo de renuncia con 20 días naturais de antelación a data da renuncia

3. A modificación de ámbitos e datos persoais (excepto o teléfono) debe facerse sempre telemáticamente

4. A suspensión de chamamentos debe facerse telemáticamente e terá efecto ao día seguinte da súa presentación

5. Será necesario pedir a reincorporación para volver as listas despois de haber pedido unha suspensión. Esta petición terá efecto aos 30 días

6. As persoas penalizadas que desexen volver as listas poderán solicitar telemáticamente a reincorporación. A solicitude terá efecto:

  • transcurrido 1 ano da data de penalización si se fai durante o periodo de penalización;
  • ao día seguinte da presentación si se fai unha vez rematada a penalización.

7.Será obrigatorio para poder presentar solicitudes a comunicación dun teléfono móbil