Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
 • 20120501.Vigo.1.jpg
 • 20120209.Vigo.3.jpg
 • 20120511.gaias.13.jpg
 • 20120501.Pontevedra.1.jpg
Luns, 16 Xullo 2018

Sen negociación, Sanidade fixa un complemento de produtividade

A Consellería de Sanidade decidiu repartir un complemento de produtividade ás persoas dependentes da Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría e Acreditación. Os importes máximos poden ir dende 4.800 €/anuais ata os 1.200 dependendo do posto e grupo.

A consellería actúa unilateralmente contravindo as súas obrigas de negociación fixadas na Lei 2/2015 do Emprego Público de Galiza.

A CIG enviou escrito a Función Pública e Sanidade esixindo información, negociación e suspensión de calquera...


Luns, 16 Xullo 2018

CIG e UGT preavisan folga de Axentes forestais e medioambientais da Xunta de Galiza

Mediante escrito ao efecto CIG e UGT vimos de preavisar no día de hoxe a convocatoria dunha folga coas seguintes características:

1. A convocatoria da folga realízase por acordo de dúas organizacións sindicais, logo de varias asambleas e mobilizacións dos axentes medioambientais e forestais, CIG e UGT, con ámbito na Mesa Xeral de Empregados Públicos da Administración Autonómica de Galiza.

2. A folga comezará o día 25 ata o 27 de xullo, ás 08 horas, e, a partir do 1 de agosto, ás 00hs terá...


Mércores, 11 Xullo 2018

Guía de conciliación da CIG

Pomos á túa disposición a "guía de conciliación" da CIG, actualizada a xullo/2018, coa inclusión dos cambios no permiso de paternidade.

No documento inclúense os seguintes apartados:

 • Permisos, xestións relacionados coa maternidade.
 • Permisos, xestións relacionados coa paternidade.
 • Permiso de lactación.
 • Redución de xornada por coidado de fillas/os e familiares.
 • Redución de xornada por coidado de menores afectados/as por candro e enfermidade grave
 • Excedencia por coidado de crianzas e...

Domingo, 08 Xullo 2018

A CIG solicita a convocatoria urxente da Comisión de seguimento do acordo do Consorcio

O CIG presentou por rexistro escrito dirixido a Función Pública solicitando a convocatoria urxente da Comisión de seguimento do Acordo de Integración. O motivo son os reiterados incumprimentos por parte da Administración na aplicación do Acordo asinado no mes de febreiro de 2017, especialmente no referido a Listas de substitución e RPT.

O propio Acordo prevía expresamente que no prazo de 3 meses se procedería a incorporación no Rexistro Central de Función Pública da Relación de postos de...


Venres, 06 Xullo 2018

Ridículo borrador para a mellora de emprego público da Xunta

 • A CIG presenta unha proposta alternativa e pide sentar a negociar melloras reais.
 • Considera que se debe superar o dito acordo (ver anexo) e falar dunha modernización da Administración galega que sitúe á mesma e ás súas persoas empregadas públicas no século XXI.

A Xunta de Galiza vén de presentar un borrador de acordo de mellora de emprego para impor a suba pactada por CCOO, UGT e CSIF en Madrid do 1,5% + 0,25 a partires de xullo.

Isto a pesares de que o IPC interanual está no mes de...


Luns, 02 Xullo 2018

A Xunta de Galiza cede ilegalmente a base de helicópteros de Toén á empresa norteamericana Babcock

A empresa UTE-INAER Galicia (actualmente Babcock)/Consultoría Natutecnia, SL con contrato prorrogado ata o 2019 para un helicóptero coa súa brigada na base ourensá de Toén (Distrito Forestal XII) tivo durante o día 25 de xuño un aparato Bell 412 con matrícula EC-KUV, un B3 con matrícula EC-LBV e a maiores aterrou na base un helicóptero super puma MK2 con matrícula G-REDM que permaneceu na base ate o día 27 de xuño mentres o persoal da empresa estaba revisando o citado aparato.

Que a base...


Martes, 26 Xuño 2018

Folleto informativo de réxime de vacacións, permisos, licenzas e reducións de xornada

Poñemos a túa disposición en formato electrónico o folleto informativo que elaborou a CIG-Autonómica con información do réxime de vacacións, permisos, licenzas, reducións de xornada e incapacidade temporal na Xunta de Galiza. Descargar folleto.

A información está esquematizada e organizada para unha doada consulta, incluíndo os tipos de permisos, licenzas .. , a súa duración, e diferentes observacións de interese.


Luns, 25 Xuño 2018

Interpretación do art. 30 do V Convenio do Persoal Laboral da Xunta: ausencia médica de até 3 días sen baixa

A Consellaría de Política Social e, por extensión, o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, está a facer unha interpretación e aplicación autónoma do artigo 30 do V Convenio, consistente en non aceptar o parte de repouso expedido polo facultativo do servizo público de saúde para xustificar as ausencias por enfermidade de dous ou tres días. Esta interpretación afástase do criterio histórico de interpretación da norma convencional e da práctica das restantes consellarías, que si aceptan tal...


Xoves, 21 Xuño 2018

A CIG solicita a inclusión na RPT dos postos do novo IES de Soutomaior

A Consellería de Educación publicou no DOG do martes 19 de abril a Orde pola que autoriza a posta en funcionamento do centro IES de Soutomaior. Estupendo, pero falta un trámite por facer.

Non é a primeira vez que a consellería pon en marcha un centro de ensino e o dota de persoal docente e non docente, pero esquece incluir os postos na Relación de Postos de Traballo. Eses postos novos, que inicialmente cubrirían con persoal interino mentres non sexan incluídos na RPT, non van ser ofertados...


Luns, 18 Xuño 2018

Discriminación no Consorcio ás mulleres en suspensión por maternidade no ano 2017

 • O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, a Xunta de Galiza e o INSS discriminan ás mulleres que estiveron en suspensión por maternidade no ano 2017.
 • A data de hoxe as traballadoras do Consorcio que tiveron un/ha fillo/a no 2017 non se beneficiaron do incremento da base de cotización como consecuencia do Acordo asinado entre Xunta e sindicatos para a Integración, no que se lles recoñecía, por fin, o pago de trienios con efectos económicos de xaneiro de 2017.

A pesar de ser...


Aínda así, quedaron moitas propostas da CIG para unha negociación posterior que agardamos sexa no menor tempo posible. Outras propostas nosas como a voluntariedade de ser chamado/a para as brigadas helitransportadas do SPDCIF ou a posibilidade de que nos permisos de maternidade non se perda a opción de mellora, aínda que non foron recollidas no texto do decreto hai un compromiso por parte da Administración de que se podan desenvolver e acordar no ámbito da Comisión Central de listas de contratación. Tamén, a petición da CIG, os acordos de dita Comisión serán publicados na web de Función Pública.

NOVAS DO DECRETO 124/2016 EN COMPARACIÓN CO DECRETO 37/2006:

1. Suprímense as comisións permanentes provinciais (xa non estaban operativas)

2. Permite a renuncia sen penalización a un posto:

 • Cando a discapacidade impide ou limita substancialmente o desempeño das funcións do posto.
 • Cando o posto ten xornada igual ou inferior a metade da xornada ordinaria unha vez transcurridos 6 meses dende a data de inicio do contrato.
 • Cando o posto é fixo-discontinuo e ten un periodo de actividade igual ou inferior a 6 meses

Nos dous últimos caso será preciso presentar un aviso previo de renuncia con 20 días naturais de antelación a data da renuncia

3. A modificación de ámbitos e datos persoais (excepto o teléfono) debe facerse sempre telemáticamente

4. A suspensión de chamamentos debe facerse telemáticamente e terá efecto ao día seguinte da súa presentación

5. Será necesario pedir a reincorporación para volver as listas despois de haber pedido unha suspensión. Esta petición terá efecto aos 30 días

6. As persoas penalizadas que desexen volver as listas poderán solicitar telemáticamente a reincorporación. A solicitude terá efecto:

 • transcurrido 1 ano da data de penalización si se fai durante o periodo de penalización;
 • ao día seguinte da presentación si se fai unha vez rematada a penalización.

7.Será obrigatorio para poder presentar solicitudes a comunicación dun teléfono móbil