Achegamos resumo da Comisión de Persoal e Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos que tivemos o luns 8 de xullo, onde se trataron: RPTs, Funcionarización, modificación do Acordo de Concertación, e outras informacións.

En Comisión de Persoal:

Modificación da RPT de Medio Ambiente: aprobada cos votos en contra de CIG, co voto a favor de CCOO, e a abstención de CSIF e UGT. Descargar borrador

Decreto de funcionarización: o director xeral de Función Pública retira o asunto da orde do día. Pendente de comprobar as equivalencias de categorías coas escalas. Descargar borrador.

Modificación do Acordo de Concertación Social e do Fondo de Acción Social: Entregaron un novo borrador o mesmo día, polo que tamén se retira da orde do día e dan prazo de alegacións ata o venres 12 de xullo. Descargar borrador.

Na Mesa Xeral Extraordinaria:

Tratáronse as RPTs dos Órganos Superiores da Presidencia (descargar), da GAIN (descargar), de AGADIC (descargar) e da AMTEGA (descargar). Sen cambios. Ratificámonos nas alegacións presentadas.

Na RPT de AMTEGA as catro OOSS levantámonos da mesa ao non contemplarse na proposta os pluses do persoal informático e a identificación dos postos por localidade.

Van xa para a Comisión de Persoal do venres 12 de xullo.

Outras informacións:

Concurso de traslados: Enviaron o buzón de postos de varias consellerías (1.440 postos). Pendente de envío o resto de consellerías. Alegacións ata o venres ás 14:00 horas.

Cronograma procesos selectivos: para finais de semana ou principio da que vén.