Especiais
Título Data de creación
Acordo biólogos/as de zona, RPTs (Mar e Política Social), equivalencias funcionarización (resumo da CP e MX 22/03/23) 27 Marzo 2023
Acordo "biólogos/as de zona", RPTs (Mar e Política Social), modificación equivalencias funcionarización (para CP e MX 22/03/23) 20 Marzo 2023
Flexibilidiade por conciliación, RPTs (Mar e PS), funcionarizacion limpeza e cociña (para MX 17/03/23) 14 Marzo 2023
Resumo Mesas 28/02/23: RPTs Aturga, Presidencia, Atriga e Facenda. Carreira, procesos selectivos .. 28 Febreiro 2023
Carreira profesional: o DXFP escolle as sentenzas que non son firmes que lle gustan e obvia as que non quere acatar 27 Febreiro 2023
Resumo MX 17/02/23: RPTs (Sanidade e Economía); modificación funcionarización; outros 20 Febreiro 2023
Mesa Xeral 17/02/23: RPT Economía, Industria e Innovación; RPT Sanidade; Modificación Orde de funcionarización 16 Febreiro 2023
Mesa Xeral e Comisión de Persoal, convocada para o 21/12/22 20 Decembro 2022
Orde integración Consorcio, convocatorias e temarios estabilización, eleccións destino, funcionarización grupo V (CP e Mesa sectorial 05/12/2022) 05 Decembro 2022
Flexibilidade, RPT Emprego-Igualdade, Funcionarización grupo V, orde integración Consorcio (CP e MX 22/11/22) 23 Novembro 2022
RPT Emprego-Igualdade, flexibilidade, integración consorcio, funcionarización V-001-011, en xuntanzas 22/11/22 18 Novembro 2022
Funcionarización do grupo V (categorías 1 e 11) 13 Outubro 2022
A Xunta teima coa chantaxe: se non te funcionarizas, devolves a pasta 03 Outubro 2022
A Xunta quere baixar o nivel mínimo do seu persoal do 10 ao 9 04 Agosto 2022
Función Pública rouballe cartos ao persoal laboral funcionarizado 21 Xullo 2022
Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza 01 Xullo 2022
Funcionarización grupos I, III, IV e V: proposta de nomeamento como persoal funcionario de carreira 01 Xullo 2022
Funcionarización grupos I, II, III e IV: nomeamento como persoal funcionario de carreira e toma de posesión 27 Xuño 2022
Funcionarización grupos I, III, IV e V: cualificacións definitivas proba tipo test e baremación provisional méritos 30 Mai 2022
Funcionarización grupos I, III, IV e V: cualificacións da proba tipo test 02 Mai 2022

Outras novas recentes

Venres, 24 Marzo 2023

A EGAP mantén a discriminación no acceso aos cursos formativos

No último Consello Reitor da EGAP (decembro de 2022) indicouse por parte dos seus responsables un cambio nos criterios de selección motivado pola imposta obriga legal de facelo, dados os criterios discriminatorios e excluintes empregados até decembro de 2022, e que prexudicaron a tantas persoas que durante moitos anos se lle denegou, primeiro, facer cursos da EGAP, e...
Luns, 27 Marzo 2023

Concurso traslados, promoción interna, destinos, FISP, plan igualdade, excedencias, substitucións, grupo B, RPTs (máis información da CP ...

Resumo dos “rogos e preguntas” da Comisión de Persoal do pasado 22 de marzo e Mesa Xeral do 17, onde o director xeral de Función Pública deu a información que trasladamos. Concursos de traslados: esiximos comezar a negociar todos os concursos (xeral, especial, escalas, e persoal laboral). Hai que comenzar xa a negociación, máis tendo en conta os tempos que manexa Función...
Luns, 27 Marzo 2023

Acordo biólogos/as de zona, RPTs (Mar e Política Social), equivalencias funcionarización (resumo da CP e MX 22/03/23)

O pasado 22 de marzo tivo lugar unha xuntanza da Comisión de Persoal e da Mesa Xeral na que se trataron os seguintes asuntos: condicións de traballo de biólogos/as de zona, RPT do Mar, RPT de Política Social, modificación das equivalencias de funcionarización. Acordo sobre as condicións de traballo de determinadas prazas adscritas aos servizos periféricos da consellería do...