Especiais
Título Data de creación
Funcionarización dos grupos I, II, IV e V: resultados da proba tipo test 24 Mai 2024
Funcionarización de determinidas categorías e postos do grupo III: resultados da proba tipo test 16 Mai 2024
Funcionarización dos grupos I, II, III, IV e V: listaxes definitivas de admitidas 01 Abril 2024
Corrección de erros da funcionarización do subgrupo C1 18 Marzo 2024
Funcionarización dos grupos I, II, III, IV e V: data, hora e lugar da proba tipo test 15 Marzo 2024
Corrrección de erros no procedemento de funcionarización do persoal laboral fixo 11 Marzo 2024
Funcionarización dos grupos I, II, III, IV e V: listaxes provisionais de admitidas 08 Marzo 2024
Procedemento para o nomeamento como persoal funcionario de carreira de vario persoal laboral fixo 26 Febreiro 2024
Modificacións das convocatorias de funcionarización dos grupos II, III, IV e V 19 Febreiro 2024
Modificación das convocatorias de procesos de funcionarización dos grupos III, IV e V 17 Xaneiro 2024
Corrección de erros na convocatoria de funcionarización de diversas categorías do grupo V 16 Xaneiro 2024
Apertura do prazo para solicitar a funcionarización do persoal laboral fixo que esté en excedencia 29 Decembro 2023
OEP 2023 Lei 17. Procesos selectivos. RPT PS e funcionarización. Consorcio. Concurso axentes (resumo CP 11/12/23) 11 Decembro 2023
Oposicións de promoción de persoal laboral fixo nos subgrupos A1, A2, C1 e agrupación profesional 14 Novembro 2023
Bolsa de horas por conciliación, funcionarización en excedencia e funcionarización do persoal laboral fixo 20 Outubro 2023
Bases concurso traslados. Expediente persoal. Funcionarización en excedencia (para alegar) 13 Outubro 2023
RPT de Política Social. RPT Educación. Rogos e preguntas variadas (resumo da MX 27/09/23) 28 Setembro 2023
RPT Vicepresidencia 1ª, RPT de PS, flexibilidade por conciliación e funcionarización (en mesas do 19/09/23) 20 Setembro 2023
Resumo da xuntanza co DXFP por múltiples asuntos (14 e 15/09/23) 19 Setembro 2023
RPTs (PS e VPCPXD), funcionarización, flexibilidade por conciliación (para mesas 19/09/23) 18 Setembro 2023