Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120501.Pontevedra.2.jpg
  • 20120511.gaias.13.jpg
  • 20120511.gaias.15.jpg
  • 20120214.Lugo.1.jpg
  • 20121114.vigo.3.jpg
Mércores, 21 Febreiro 2018

O presidente Feijoo consumou a traizón ás persoas empregadas públicas da Xunta de Galiza

Este pasado martes, 20/02/2018, debateuse no Parlamento de Galiza a proposición de Lei, presentada pola organización política EN MAREA para a derrogación da Lei 1/2012, de medidas temporais do emprego público de Galiza.

Esta proposición de lei é a continuidade das accións seguidas, ano tras ano, na que nos reunimos cos partidos políticos do Parlamento, incluso co PP, para a derrogación desta Lei e a non inclusión nos orzamento anuais da suspensión do artigo 19 do Convenio Colectivo.


Mércores, 21 Febreiro 2018

Conflito colectivo en arquivos, bibliotecas e museos de Cultura

A CIG, xuntamente con CCOO, UXT e CSIF, presentou demanda de conflito colectivo pola modificación substancial das condicións de traballo nos centros de Cultura; conflito que afecta ao persoal laboral dos arquivos, bibliotecas e museos.

Aínda que o persoal funcionario carece deste instrumento que é o conflito colectivo, e polo tanto non podemos actuar do mesmo xeito, dende a CIG temos claro que de gañalo co persoal laboral habería que estender os efectos ao persoal funcionario.


Mércores, 21 Febreiro 2018

Sentenza gañada pola CIG sobre as funcións do persoal de cociña: oficiais 2ª de cociña están realizando funcións superiores

A Xunta de Galiza ven de perder no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza o recurso de apelación interposto por eles contra unha sentenza gañada pola CIG confirmando a mesma e deixando sen efectos as ordes dadas polas xefaturas territoriais referentes a elaboración de menús, recepción de mercancías e elaboración de pedidos diarios, deixando claro que serian funcións do persoal de cociña.

Segundo este Tribunal a recollida dos pedidos e subministros é unha tarefa que debe quedar reservada con...


Venres, 16 Febreiro 2018

CIG denuncia a AMTEGA en Inspección de Traballo

A CIG presentou unha denuncia perante Inspeción de Traballo e Seguridade Social de Ourense denunciando que a AMTEGA se nega a aplicar as medidas contempladas no Plan de Acción.

No Departamento Provincial de Ourense da AMTEGA ubicado no Edificio Administrativo da Xunta en Ourense, prestan servizo 12 traballadores da AMTEGA e 2 persoas de asistencia técnica externa da empresa Plexus. Non se respectan as medidas  preventivas mínimas que garantan a seguridade, a saúde e a propia vida das...


Martes, 13 Febreiro 2018

Reunións ocultas entre Función Pública e os sindicatos asinantes da estabilización

Segundo a información que envían dende algún dos sindicatos asinantes do Acordo de Estabilización, estes tiveron unha xuntanza con Función Pública, da que só CSIF da información, e na que se comezou a determinar que postos de traballo entran dentro dos requisitos do Acordo de Estabilización.

Dende a CIG denunciamos este tipo de reunións “segredas” e xa puxemos en mans da nosa Asesoría Xurídica esta cuestión.

Se asine ou non un acordo, o sindicato maioritario no ámbito da Función Pública...


Luns, 05 Febreiro 2018

STOP RADON nos edificios administrativos

radon

A Xunta de Galicia en Ourense non realiza medicións do canceríxeno RADON a pesares de ser reclamado polos delegados e delegadas da CIG en numerosas ocasións. As avaliacións de riscos laborais dos diferentes postos dos centros de traballo espallados por ourense unicamente teñen en conta o control dos factores termohigrométricos. Dende o 6 de febreiro deste ano vai ser obrigatoria segundo a Directiva 2013/59/EURATOM, a toma de medidas sobre o gas radón nas áreas de risco.

A pesar de que o...


Luns, 29 Xaneiro 2018

Financiar postos de libre designación coa eliminación de postos base: a subdirección xeral dos 4 postos

A Consellaría de Infraestruturas e Vivenda vén de remitirnos unha serie de documentación de modificación da súa RPT como consecuencia da publicación da modificación do seu Decreto de estrutura. Entre esta documentación está unha memoria complementaria, unha táboa de equivalencias e uns acordos de transferencia de peresoal que non deixan contento a todo o mundo. Descargar documentación.

Resulta chamativo na memoria complementaria que para crear un posto de subdirección e outro de xefatura de...


Venres, 19 Xaneiro 2018

Kronos nos centros de cultura: solución ou desfeita?

Dende a implantación do sistema de fichaxe (kronos) na Xunta de Galiza sabíase que esto (e non podía ser doutra maneria) ía chegar máis tarde ou máis cedo a todos os centros externos aos servizos administrativos centrais; así a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Adminsitrativa está estes días introducindo o sistema de fichaxe nos arquivos, bibliotecas e museos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e O.U.

Antes de nada decir que dende a CIG estamos a favor do control horario...


Mércores, 17 Xaneiro 2018

Arquivada a denuncia pola xestión ilegal dos helicópteros contra incendios da Xunta

A XUSTIZA RECOÑECE QUE A XESTIÓN DOS HELICÓPTEROS CONTRA INCENDIOS DA XUNTA É ILEGAL PERO ARQUIVA A DENUNCIA PRESENTADA A INSTANCIAS DA CIG

Nun exercicio de surrealismo xudicial, o titular do Xulgado de Instrución nº 3 de Santiago de Compostela vén de arquivar provisionalmente a causa aberta a raíz da denuncia que a CIG presentou na Fiscalía no ano 2012 pola adxudicación a dedo da contratación do servizo de helicópteros e brigadas as empresas Inaer e Natutecnia, respectivamente. Denuncia...


A Inspección comprobou a inexistencia de Avaliación de Riscos Laborais e a conseguinte planificación da actividade preventiva nos cinco distritos forestais, o que representa un incumprimento grave da Lei de Prevención de Riscos, 18 anos despois de ser promulgada.

Ao tempo, a Inspección require a Medio Rural que realice a avaliación de todos os postos de traballo adscritos aos respectivos distritos, traballen dentro ou fóra das oficinas dos mesmos ou dos centros comarcais, aspecto este de vital importancia dado que a consellaría unicamente toma en consideración os postos do interior das oficinas, deixando ao persoal que realiza as funcións no monte sen avaliación e, polo tanto, sen planificación preventiva para o seu traballo.

Xunto a isto, realízase requirimento á Xefatura territorial de Medio Rural para a imposición de medidas correctoras de incumprimentos en materia de prevención de riscos laborais no ámbito da Administración Xeral do Estado.

Prazo de dous meses

A Inspección de Traballo dá un prazo de dous meses, que remata na primeira quincena de febreiro, para que a consellaría realice as avaliacións e planifique a actividade preventiva. Porén, a estas alturas a CIG non ten constancia de que se estean corrixindo as deficiencias detectadas na actuación inspectora.

A CIG sinala que Medio Rural ten que cumprir a normativa legal e subsanar as medidas requiridas pola Inspección de Traballo, así como garantir a presenza de representantes sindicais nas respectivas avaliacións.

A CIG lamenta ademais que sexa precisamente a administración pública  a primeira en incumprir a lexislación en materia de prevención de riscos e en non velar pola seguridade e a saúde das traballadoras e traballadores.