Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120501.Vigo.1.jpg
  • 20120501.Pontevedra.2.jpg
  • 20120501.Compostela.4.jpg
  • 20120511.gaias.15.jpg
  • 20120209.Vigo.3.jpg
Luns, 15 Outubro 2018

Como reclamar devolución contías do IRPF pola prestación de maternidade

O Tribunal Supremo ven de confirmar nunha sentenza que “as prestacións públicas por maternidade percibidas da Seguridade Social están exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas”, fixando esta exención como doutrina legal.

Como reclamar?

Na CIG-Autonómica animámoste a reclamar e pomos a túa disposición os modelos necesarios para realizar a solicitude de devolución. Con todo, hai que ter en conta que nos vindeiros días a Axencia Tributaria disporá na súa web dun sistema...


Mércores, 10 Outubro 2018

A loita e a movilización ten os seus froitos: Axentes forestais e medio ambientais desconvocan a folga.

Xa fai meses que os axentes forestais e ambientais iniciaron accións reivindicativas de todo tipo, como concentracións, manifestacións, reparto de información,  solicitude de apoio dos grupos parlamentarios, campañas nas redes sociais...  todo co obxectivo de dar a coñecer a sociedade tanto as súas reivindicacións como o importante labor que desenvolven na defensa e protección do patrimonio natural galego.

Ante a falta de resposta da administración, os axentes convocaron  unha folga...

Venres, 05 Outubro 2018

Por que lle chaman absentismo cando é falta de conciliación?

“Los funcionarios de la Xunta cogen trece días de permiso al semestre sin contar las vacaciones”. Faro de Vigo 1/10/2018

Comezamos a semana cunha nota do Faro de Vigo deixando claro que o persoal funcionario da Xunta ten moitos permisos, privilexios ou que se “colle días”, é dicir, que son uns escaqueados ou mangantes.

Esa é a primeira conclusión que sacamos da nova do Faro se non nos decatamos de que o tratamento dos datos e torticeiro e irreal, pois para o “absentismo” deben calcularse...


Xoves, 04 Outubro 2018

Máis helicópteros con helibaldes limitados

Un helicóptero Augusta Bel 412 Grifón ten o seu helibalde limitado a algo menos de 1.000 litros cando o prego de condicións técnicas que rexe o contrato é de 1.300.

Ademais do anterior o citado helicóptero non ten ningún tipo de escaleira ou peldaño para que poida subir a brigada ao aparato o que produce que teñan que superar unha distancia vertical de 96 cm o que pode supoñer riscos e lesións ademais de dificultar as operacións de embarque e desembarque dos integrandes da brigada...


Mércores, 03 Outubro 2018

Helicópteros de extinción están a utilizar helibaldes limitados que levan menos auga da contratada

A CIG-Autonómica ven de solicitar novamente a rescisión do contrato a Inaer Galicia (actualmente Babcock/Consultoría Natutecnia, S.L.) por incumprimento reiterado das prescricións técnicas que rexen o contrato de prestacións de servizos dos helicóptoros de loita contra os lumes.

A CIG indica que a empresa ten un contrato dun helicóptero e brigada, con destino no SPDCIF para os anos 2015, 2016, 2017 e prorrogado ate o 2019 con destino na base de Toén en Ourense pero a empresa concesionaria...


Martes, 02 Outubro 2018

A conselleira de Política Social comeza seu mandato visitando unha residencia de maiores privada

Facendo unha declaración de intencións en toda regra, a recentemente nomeada conselleira de Política Social, Fabiola García Martínez quixo homenaxear o Día Internacional dos Maiores e non tivo mellor ocorrencia que facelo visitando o luns 1 de outubro a residencia de maiores privada DomusVi, en Ribeira.

DomusVi é unha das 163 residencias de anciáns e de atención diúrna pertencentes a un grupo internacional, segundo din no seu web, “a maior rede de centros e servizos de atención ás...


Xoves, 27 Setembro 2018

A CIG esixe a mellora das condicións de traballo dos axentes ambientais e forestais

A Xunta de Galiza preséntanos unha nova proposta case sen variación respecto as anteriores, unicamente cun pequeno trasvase da masa salarial da produtividade ao complemento específico (60 €/mes en 3 anos), como consecuencia das medidas de presión exercidas polo persoal afectado, en folga indefinida convocada por CIG e UGT, dende o 1 de agosto. Porén a dirección xeral de Función Pública e as consellerías non atenden ás propostas de acción social e mellora do servizo e seguen intentando paliar...


Mércores, 26 Setembro 2018

A CIG diríxese ao Consello Galego de Relacións Laborais polos incumprimentos do Consorcio

Ante a falta de resposta por parte de Función Pública ao noso escrito do mes de xuño de convocatoria urxente da Comisión de Seguimento do Acordo de Integración para desbloquear os continuos incumprimentos ao respecto das listas de contratación e da implementación da RPT, a CIG solicitou a Mediación do AGA (Acordo sobre solución extraxudicial de conflitos colectivos de traballo) prevista no Acordo. A ver se neste caso son capaces de cumprir có que está escrito.

O acontecido neste verán coas...


Mércores, 12 Setembro 2018

E os concursos de traslados, para cando?

En xuño do ano pasado asistimos a unha xuntanza na que o director xeral da Función Pública fixo entrega ás organizacións sindicais do primeiro borrador do que pretendía ser un baremo común para os futuros concursos de traslados. A intención era sistematizar e simplificar os procedementos dos concursos para chegarmos a unha situación de concurso anual para todos e todas (laborais, corpos xerais, especiais e escalas).

Dende entón falamos do asunto en moitas outras ocasións, recibimos máis...


Luns, 10 Setembro 2018

Unha maior submisión, vendida como independencia do funcionariado por Feijoo

O goberno galego anunciou que deixará de asignar mediante libre designación 591 postos que ata agora eran cubertos “a dedo”. Venden deste xeito o cambio de forma de provisión de numerosas xefaturas de servizo (e outros postos), que pasarían da seren cubertas mediante libre designación ao futuro concurso específico, unha forma de provisión menos discrecional, segundo publicitan nunha comunicación enviada aos medios o domingo 9 de setembro, antes de negocialo cos representantes sindicais.

A...


O que ten que facer Rogelio Martínez é voltar á legalidade e facer as cousas como marca o V Convenio xa que minte ao dicir que se respecta o mesmo cando claramente se está a vulnerar o artigo 43º que é o que se ten que aplicar en caso de traslado dun centro de traballo e marca o procedemento establecido e, este é, negociación cos representantes das/os traballadoras/es, acordo e posterior comunicación ao persoal afectado. Rogelio Martínez comezou a casa polo tellado e comunicou aos traballadores unha decisión que ten que ser negociada evidenciando, así, mostras de totalitarismo que dende a CIG rechazamos frontalmente. Como é posíbel, logo, que antes de ter a primeira xuntanza co Comité xa os traballadores tiveran a carta na que se obriga ao traslado? O convenio establece literalmente “O traslado ... deberá ir precedido dun período de consultas cos representantes legais dos/as traballadores/as, de duración non inferior a 15 días...”. Non entendemos se na linguaxe do Partido Popular ir precedido significa outra cousa xa que a CIG ten unha comunicación da decisión adoptada o día 29 de decembro e unha convocatoria de reunión que saíu da Consellaría o día 5 de xaneiro. A nós que nos expliquen como é posíbel cumprir a legalidade actuando así...

Contesta tamén Rogelio Martínez con respecto do traslado e da postura da CIG-Autonómica que “é un problema deles e non dos residentes nin dos traballadores da residencia”. Dende a CIG lembrámoslle que somos representantes lexítimos dos traballadores/as da Consellaría de Traballo e Benestar con presencia maioritaria no seu Comité de Empresa

Con respecto ao traslado dos residentes á Residencia de Tempo Libre do Carballiño o superdelegado comenta que “non reúne os requisitos”. Curiosa e temeraria parécenos esta afirmación cando, nestes días, a Consellaría de Traballo e Benestar organiza o programa “Xuntos polo Nadal” que leva a 120 maiores á Residencia do Tempo Libre e segundo o propio programa “quere que as persoas maiores que polo Nadal se atopen soas, pasen estas datas compañadas nun clima de convivencia e participación” gustaríanos saber, logo, se considera que os requisitos dos que fala soamente se dan polo Nadal como o turrón.

Rogelio Martínez di tamén que os residentes van a estrear un módulo novo e que estarán nel cinco meses cando sabe perfectamente que as obra van duran moito máis dese tempo e, oculta, interesadamente que, co seu método, elimina máis de 30 prazas de residentes na provincia de Ourense e non sabemos o que van a facer con elas pero na CIG moito nos tememos que vai iniciar un proceso tendente á privatización da Residencia do Maior do Carballiño.

Por último reiterar que a CIG-Autonómica tomará todas as medidas legais e xurídicas para restablecer a legalidade e convidamos ao Delegado da Xunta a utilizar o sentido común antes de tomar medidas que despois sexan moito máis complicadas de arranxar.