Outras informacións e conflitos xerais
 

As consellerías de Medio Rural xunto coa de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Dirección Xeral de Función Pública presentaron unha reordenación das condicións de traballo abusiva, nas que, polo interese no aumento do alto risco de incendios, pretenden incrementar as gardas nun 50%, pasando inadmisiblemente o computo horario anual a máis de 2200h. Sen a reducción horaria das gardas de 12 horas nunhas condicións durisimas de traballo, a falla de compensación en tempo, a ridícula suba de apenas 3 euros por garda (o aumento non seria admisible nin por 100 que quede claro).

Por outra banda, dende a CIG vimos anos reclamando a suba dos niveis mínimos, o recoñecemento das enfermedades profesionais, os coeficientes redutores que permitan a xubilación anticipada e a equiparación do complemento específico a outras escalas de funcionarios semellantes da administraión autonómica, ademais se necesita un plano formativo para o traballo na interface e nos lumes de quinta e sexta xerazón uque é por desgraza a actualidade.

Lonxe de propor cuestións serias e artellar unha estructura con visión de futuro onde estemos todo o persoal que traballa na extinción de incendios, incluídos bombeiros forestais e persoal técnico, co fin de dar resposta a actuación perante os incendios e ás gravísimas condicións climáticas e ambientais e o aumento da biomasa como consecuencia do do abandono das actividades tradicionais do rural galego, o que se fai e impor un aumento de gardas aos axentes medioambeintais e forestais. 
 
Porén a CIG e UXT convocamos manifestación este xoves 24 en Compostela para protestar contra esta imposición e propomos os seguintes puntos:

  • Aumento do cadro persoal
  • Reducción horaria das gardas
  • Rexeitamento ao periodo de 6 meses de gardas
  • Xubilación anticipada
  • Suba de nivel mínimo
  • Equiparación complemento específico
  • Recoñecemento de enfermidades profesionais