Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120501.Vigo.1.jpg
  • 20120214.Lugo.1.jpg
  • 20120501.Compostela.4.jpg
  • 20120501.Ferrol.1.jpg
  • 20120511.gaias.18.jpg
Xoves, 12 Decembro 2019

CCOO, UGT e a Xunta pactan as xubilacións parciais na privada e néganllas ao persoal da Xunta

Ata 7.500 € ás empresas por cada contrato de remuda, pero para o persoal da Xunta onde non habería que subvencionar nada néganse.

Por que CCOO, UGT e a Consellaría de Facenda negan ao persoal laboral o dereito á xubilación parcial anticipada e contrato de remuda, tal como está recollido no art. 215 da Lei Xeral da Seguridade Social e no art. 12.7 do Estatuto dos Traballdores. E por suposto tamén se negan a estudar unha solución similar para o persoal funcionario.

Por que CCOO e UGT, ...


Mércores, 27 Novembro 2019

Convocado o concurso de traslados de corpos xerais (con trampa)

No DOG do 27/11/2019 publican a Resolución pola que convocan o concurso ordinario de traslados do persoal funcionario de corpos xerais.

O prazo de presentación de solicitude é dende o seguinte á publicación e ata o día 19 de decembro incluído. Tanto a solicitude como a xustificación de méritos e impreso de emenda deberá realizarse electrónicamente. Na solicitude inicial non se escollen as prazas.

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, publicarán no DOG o listado de ...


Xoves, 21 Novembro 2019

Xubilación parcial anticipada. CCOO e UXT non queren negociar un acordo

A Lei Xeral da Seguridade Social, no seu art. 215.2 e na disposición transitoria 10ª establece os requisitos para o acceso do persoal laboral á xubilación parcial anticipada. Un destes requisitos é a necesaria celebración dun contrato de remuda cunha persoa desempregada para a substitución pola porcentaxe de traballo suxeita á xubilación.

A Xunta de Galiza, por boca do director xeral da Función Pública, veu manifestando a súa disposición para efectivizar o contrato de remuda para facilitar ...


Xoves, 21 Novembro 2019

Artigo 19 do Convenio: CCOO e UGT en contra de mobilizarse para recuperalo

O goberno do PP presenta, un ano mais, e xa van 8, a suspensión do art. 19.1 do convenio colectivo nunha das disposicións adicionais da lei de acompañamento dos orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2020. Esta nova prórroga da suspensión significa que continuaremos sen o descanso mínimo semanal de dous días ininterrompidos aos que haberá que engadir o descanso de 12 horas entre xornadas de traballo. Esta prórroga da suspensión súmase á da 2º parte do art. 19, descanso adicional do 75 por ...


Martes, 19 Novembro 2019

A RPT de Cultura consolida a externalización de servizos e destrúe emprego

O martes 19 de outubro aprobouse na Comision de Persoal a RPT da Consellería de Cultura e Turismo que para nós é raquítica, insuficiente, profundiza na destrucción de emprego e consolida a externalización de servizos.

Para a CIG é especialmente grave que a Xunta non acepte as propostas da central sindical en materia de dotacion de persoal arqueólogo propio que leve os expedientes de patrimonio para rematar, deste xeito, coa encomenda a TRAGSATEC, porque é unha externalización de traballo ...


Martes, 19 Novembro 2019

A CIG segue a medrar en número de persoas afiliadas

Din que afiliarse a un sindicato non está ben visto polos que mandan. Non é cuestión moderna. O moderno é que as relacións laborais sexan de tipo individual e non colectivo. Neste escenario, o poder establecido gaña. A clase traballadora, organizada e defendida é un perigo para os intereses da patronal, tamén no sector público. Só consenten o sindicalismo entregado ao sistema, que pacta renunciando ou vendendo os dereitos conquistados. Os gobernos e a patronal necesitan dun sindicalismo ...


Mércores, 13 Novembro 2019

Política Social desatende a problemática laboral que afecta a calidade asistencial dos centros que xestiona

A CIG obrigou a conselleira a dar explicacións no Parlamento galego

A conselleira de Política Social fixo o martes 12 caso omiso das advertencias a respecto da problemática laboral que repercute negativamente na calidade asistencial dos centros da súa competencia, entre eles os de maiores e os de menores. A comparecencia de Fabiola García produciuse a petición dos grupos parlamentarios da oposición, aos que a CIG-Autonómica lles trasladou a situación real dos cadros de persoal e da ...


Xoves, 07 Novembro 2019

A CIG reclama a xestión pública das cociñas nas Galiñas Azuis

Dende a CIG Autonómica queremos denunciar a mala calidade da alimentación e intoxicacións continuadas que se están a dar nas escolas infantís do Consorcio galego de servizos de igualdade e benestar da Xunta de Galiza. Coa nova intoxicación que se produce na Galiña azul de Carral volve a evidenciarse o risco que sofren os nosos pequenos polos “servizos de catering” en vez de cociñas própias.

Estas casos de intoxicacións estan a ser moi numerosos e xa denunciamos e que aconteceron a semana ...


Domingo, 03 Novembro 2019

A CIG gaña as eleccións sindicais na Xunta de Galiza

O venres 31 de outubro veñen de rematar os procesos electorais aos comités de empresa da distintas consellerías da Xunta que comezaron en decembro de 2018 na Consellaría de Facenda e no comité de empresa de Servizos Centrais, e remataron o venres coas eleccións aos comités de empresa de Economía, Emprego e Industria.

Os resultados en número de delegados/as tanto en persoal funcionario como en persoal laboral son:


Venres, 25 Outubro 2019

A CIG gaña as eleccións sindicais en Política Social

O 24 de outubro tiveron lugar as eleccións sindicais aos comités de empresa de persoal laboral da consellería de Política Social, no que desta vez se elixían catro comités que suman 94 delegadas e delegados.

Cun ámbito de máis de 6.000 persoas traballadoras e unha grande participación, o número de votos para a a CIG foi o maior, o que avala o noso traballo de defensa dos dereitos das persoas empregadas públicas e o rexeitamento dos acordos lesivos asinados por outros sindicatos.

A CIG ...


INTERVENCIÓN DA CIG

1) SOLICITAMOS A IDENTIFICACIÓN DOS POSTOS QUE SE CORRESPONDEN COAS AMORTIZACIÓNS DE 2013

Dende a CIG indícase que se repetiu dúas veces que dende o ISSGA se fixo un grande esforzo, cando desde o 2013 se leva facendo un esforzo en toda a Xunta para tentar encaixar o que non se fixo como é debido. De feito o que lles pedimos no escrito que se lles remitiu é que identifiquen os postos que corresponden coas amortizacións de 2013, porque se a Lei de orzamentos establece que se tiñan tres meses para levalo á RPT, entendemos que no ano 2019 non se pode traer iso. Haberá que ver se no xulgado poden entender que iso está ben ou mal feito. Queremos saber cales son as prazas, porque é o ISSGA quen o sabe, non nós, cales quedaron vacantes sen dotación orzamentaria no ano 2013. As do 2014, 2015 e 2016 xa non as imos a pedir, porque un artigo a maiores que  poñen sempre nos orzamentos é que as prazas sen dotación haberá que eliminalas, non poden sair a concurso, etc. Non obstante, nese ano en concreto, no 2013, a norma cambiou soamente para iso, para as prazas que estaban sen persoas, e ademais non ían ser asignadas por sentenza, e aquelas que non se levaban a concursos, porque ese ano leváronse a cabo moitos concursos, a esas prazas quitábanselle os cartos. O problema foi que nas consellarías -non sabemos se tamén neste instituto- fixérono ao chou, de tal maneira que quitaron os cartos en si, nada máis, e despois cando nos viñeron outras RPT a darnos códigos de praza, resulta que esas prazas estaban en concurso, co que non cumprían, ou ben eran propiedade de alguén que se foi logo en concurso, co cal tamén tiñan dotación orzamentaria e non lla podían sacar. En consecuencia, repetimos que precisamos identificar esas prazas e telas claras, porque no ano 2013 non se cumpriu, fixeron unha RPT na que se libraron delas.

2) SOLICITAMOS UNHA ALTERNATIVA Á PRAZA AMORTIZADA OCUPADA POR UNHA PERSOA QUE ESTÁ NELA POR MOTIVOS DE SAÚDE LABORAL

A saída que se ofreceu é que a traballadora volvese ao seu posto de traballo. Se o seu posto de traballo non está adaptado, non pode facer as súas funcións. Descoñecemos se a traballadora vai volver ao seu posto de traballo, e se xa está preparado para que volva, ou aínda non. Non se nos dixo, non se nos contesta cal é a solución, ou se hai outro posto de traballo que si poida realizar.

3) SOLICITAMOS OS PLUSES DE PERIGOSIDADE PARA O PERSOAL DOS LABORATORIOS

O ISSGA respóndenos á petición dos pluses con que hai que evitar que existan condicións que deriven en situacións perigosas ou tóxicas, polo que non acepta os pluses. Non obstante, argumentamos que se supón que en todos os laboratorios hai que evitar que existan condicións que deriven en situacións perigosas ou tóxicas, e en cambio noutros laboratorios teñen os pluses que aquí se lle negan ao persoal, o cal resulta nunha contradición. Evidentemente, hai que evitar esas condicións, pero hai postos cun risco maior ca outros, e por iso teñen eses pluses. Ninguén é quen de garantir ao 100% que esas situacións non se produzan e, polo tanto, se os riscos están aí, deixamos os pluses para ese persoal. Écurioso que se sexa tan reacio/a para estes pluses e logo na consellaría se nos presenten pluses de responsabilidade para xente que non fai absolutamente nada, pero para iso si que hai cartos, e estamos falando incluso dun 30% do que cobran. Cremos que nos podemos sentar e analizalo.

4) SOLICITAMOS UNIDADES DE FORMACIÓN EN TODAS AS ÁREAS

O artigo 38 dos Estatutos do ISSGA non invalida o outro, que indica que os centros territoriais terán as áreas de formación, divulgación e documentación. Todos teñen a de ergonomía, seguridade no traballo, hixiene industrial, psicoloxía aplicada, e medicina do traballo, pero non as de formación. Corrixan o Estatuto, e digan que non son necesarias en todos os centros, pero así como hai das outras áreas, a CIG non entende por qué non hai tamén a área de formación en todos, e non se cumpre o Estatuto.


5) SOLICITAMOS QUE AS TAREFAS DE CONDUCIÓN SEXAN UN MÉRITO, NON UN REQUISITO

O que pedimos en todas as RPT non é que os postos non teñan tarefas de condución, senón que se elimine o requisito de "imprescindible", porque hai unha norma clara dentro das RPT, que é que todo o que está nun posto ten que cumprir as características dese posto. O día que unha persoa que teña o carné de conducir como requisito imprescindible se lle retire nun determinado momento o carné de conducir por perda de puntos, que pasaría? Váiselle retirar a praza? Que se remunere e se considere como un mérito, é diferente. Ademais, hai que ter en conta que se lle está a pedir un requisito a alguén que nas oposicións non se lle pediu.

6) SOLICITAMOS QUE SE ACLARE O COMPLEMENTO Á XEFATURA DE SECCIÓN DE NÓMINAS 

Con relación ao acordo, que se nos indica que non é irregular, queremos que se nos diga en qué lugar da Administración está publicado e é público, porque o acordo non aparece en ningures, nin sequera na reunión da Xunta dese día aparece en ningures publicado. Como mínimo un acordo ten que estar publicado, e fala de dous anos, e non menciona ningunha prórroga dese acordo desde que se asina. Solicitamos que se revise isto, porque consideramos que hoxe por hoxe é unha ilegalidade. Os que xa dispoñen do complemento, non o sabemos, descoñecemos se é legal, pero que se lle asigne a persoal de nóminas novo é unha ilegalidade.

7) O INSTITUTO SUPÓN A DUPLICIDADE DE POSTOS EXISTENTES NA XUNTA

Dende a CIG denunciamos a duplicidade de postos que se demostra con todos estes organismos satélites, chiringos, institutos etc., que desde a CIG non acabamos de entender. Que se nomee persoal de nóminas para un cadro de persoal dunhas 100 persoas non ten sentido, máis aínda se o que nos están a transmitir é que os recursos que temos son moi limitados, e están recortados no ISSGA.

8) HABILITACIÓNS CON CRITERIOS ILÓXICOS

O que vemos dende a CIG é que hai escalas nalgunha das provincias que non teñen cubertas todas as especialidades.

A dirección do ISSGA indica que non foi posible en Lugo e Ourense poñer unha sección de ergonomía, pero están contempladas na medicina do traballo, é dicir, na enfermaría do traballo. A directora indica que realmente como se lle pide ser tamén ergónomo/a e especialista en psicosocioloxía aplicada, e non podían facer a sección porque non lles chegaba, pois seguen co mesmo que tiñan na RPT aprobadas en 2007. O que fixeron, segundo indican, foi melloralo nas grandes provincias, porque si que lles preocupa a ergonomía, pero na enfermaría nos centros pequenos poden levar os asuntos de ergonomía. Na próxima RPT farase o esforzo de dotalos de postos de ergonomía. Creron necesario que se crearan as prazas en Rande e Coruña porque aí si que era determinante.

A CIG indica que, non obstante, con respecto ás especialidades, na Coruña existen tres postos coa mesma especialidade de seguridade. O lóxico sería que se puxese en Lugo o posto de ergonomía que fai falta.

A dirección responde que esta RPT está moi condicionada pola xente que está, e que son quen de facer unha RPT perfecta, pero entón cárganse ao persoal que supostamente os sindicatos teñen que defender. A maioría da xente que está no ISSGA é xente de seguridade, xente maior que optou hai tempo, e antes a prevalencia era a sinestralidade laboral por medio de accidentes de traballo, e non tanto enfermidades profesionais.
Entón, si se pode ter razón, pero se o ISSGA o fai ben, o que fai é desprazar ao persoal interino que está nesas prazas, porque están convertendo as prazas noutras. O ISSGA indica que o que se tratou nesta RPT é que non se movese a ninguén, e ademais que se consensuou con cada unha das persoas o lugar onde se van situar os postos, e que esta información debería ternos chegado aos sindicatos.

A CIG indica que non se nos facilitou en ningún momento máis que códigos de RPT, e ningunha información sobre a situación do persoal do ISSGA. Igualmente, tampouco se nos facilitou ningunha información da existencia de acordos individuais do ISSGA cos/coas traballadores/as. A CIG indica que esta información debería estar reflectida nesta mesa de negociación xa desde o primeiro día, e que todos os asuntos que afectan ao persoal se nos deberían comunicar ao todos os sindicatos e non negociar antes directamente de xeito indiviual con cada persoa e logo comunicárnolo nunha segunda xuntanza como esta.

O ISSGA indica que se facilitou a información aos sindicatos de que se hai persoas adscritas a postos que se amortizan, se "reubican" noutros postos. A CIG indica que non dispoñemos desa información.

A dirección do ISSGA subliña que hai que arranxar os problemas das "persoas", e que as persoas queden todas beneficiadas. Que se fixo un esforzo neste sentido, e en regular unhas escalas con especialidades, porque cada vez o ISSGA ten unhas tarefas máis difíciles, máis concretas, de aí o 394. As adscricións, miramos un por un, e isto díxoselle á xente.

Dende a CIG insistimos en que o que pode beneficiar a unhas persoas, pode prexudicar os intereses doutras, e non temos coñecemento dos acordos aos que chegou coas persoas afectadas polas amortizacións de adscricións provisionais, que a secretaría xeral técnica indica que se adscribe a outros postos. Entendemos que o ISSGA quere regularizar a situación do persoal, pero os procedementos teñen que ser comúns a toda a Xunta. Dende o ISSGA indícase que "a algún sindicato" se lle facilitou a información (a CCOO) na contestación ás súas alegacións.

Dende a CIG indicamos que non temos coñecemento das alegacións feitas polos outros sindicatos, nin das respostas ás alegacións presentadas por escrito aos outros sindicatos, pero pola secretaría xeral indican que por sistema se lle facilita a cada sindicato a información que cada un solicita, e esa información non se lle facilita aos restantes sindicatos. 

9) SOLICÍTANSE ACLARACIÓNS SOBRE AS TITULACIÓNS REQUIRIDAS PARA AS ESCALAS

A CIG solicita información sobre as titulacións requiridas para as escalas que se están a crear no ISSGA, e os requisitos para poder acceder á formación que dá acceso á habilitarse como técnicos/as.

Dende o ISSGA indícase que se quere ir por diante do Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo, tecnificando o persoal encargado de facer un labor pericial, informes, etc. A Lei de creación do ISSGA, indican, supón a tecnificación do ISSGA, e as titulacións requiridas están xa na Lei do Emprego Público de Galiza. Agás a escala de ergonomía, á que pode acceder calquera titulado universitario, as demais escalas están restrinxidas a determinadas titulacións académicas (bioloxía, arquitectura, etc.), segundo o ISSGA.