Novas por contido

O 27 de xaneiro tivo lugar na EGAP outra reunión de fusilamento dos centros públicos de Benestar, con novas amortizacións a maiores das xa propostas. Mentres a reunión tiña lugar, ás portas xuntáronse máis de 200 persoas e os catro sindicatos presentes na Mesa Xeral de negociación en sinal de protesta.

Por parte da consellería houbo unha evidente falta de respecto ao cambiar primeiro de data de reunión e despois, cando se enteraron de que había unha concentración prevista para protestar polas amortizacións que se están a producir de lugar.

Acordamos entre as catro centrais sindicais que entrariamos a reunión, pero que si non garantían a continuidade do Centro de Menores de Montealegre como centro público con persoal da Xunta de Galiza, nos levantaríamos e nos marchamos da reunión. Por desgraza, tivémonos que levantar xa que, ademais de non garantir a continuidade do dito centro, propuxeron  amortizacións adicionais.

As persoas representantes da consellaría comunicaron as seguintes modificacións feitas desde a primeira xuntanza:

 • Retiran o requisito de carnet de conducir para os/as educadores/as

 • Os traslados sin amortización se farán si hai un acordo co/a traballador/a e queda reflectido en acta, en vez de amortizar e crear.

 • Na fusión do complexo  Soutomaior-Virxe do Carme confirman que o nome non é definitivo e que non significa máis que poñer un nome.

 • As prazas de Soutomaior mantéñense aínda que “neste momento non ten rapaces/as” Si a tendencia é de baixar MENAs (Menores Estranxeiros Non Acompañados) ,” xa se verá o que se fai”.....( O que non din é que se derivan os nenos e nen.as a centros con xestión privada ou privados, como Palavea, con ONGs tipo dignidade, que polo visto non cobran e traballan por amor á humanidade)

 • Non se reducen centros nin servizos, (só se privatizan) (debe ser como a enerxía, nin se crea nin se destrúe, só se transforma...)

 • A comida para o San José de Calasanz será feita nun centro público, no CAPD de A Coruña, este comentario vai en consonancia co comentario anterior, non se eliminan servizos, só se pechan cociñas e se amortizan as prazas...

 • En Traballo as seccións de cooperativas se lle retira os requisitos imprescindíbeis e pasan a mérito.

 • Modificación da memoria anterior (non nos presentan por escrito a nova memoria – non sei si pensan que non sabemos leer- pero explícannola- polo menos a explican de palabra)

 • Créase un/unha praza de DUE na residencia de As Gándaras de Lugo. 

 • Encargado/a Residencia de Montealegre pasa a Xefe/a de Negociado na X. T. De Ourense.

 • O/a educador/a de A Carballeira en quenda de noite retíraselle a quenda e pasa a entrar en quendas.

 • Amortízase unha praza de Oficial 1ª de Mantemento en Cabeza de Vaca.

 • No centro sociocomunitario de Fene a praza que se ia a crear xa non se crea.

 • No CAMP de Sarria non se crea un/ha oficial 1ª de cociña e pasa a crearse un/ha oficial 2ª de cociña

 • En Volta de Castro pasa a ser de media xornada a/o Fisioterapeuta. 

 • Crean unha praza de camareira/ limpadora na Residencia de Carballo para ascribir á limpadora da Casa da Xuventude á que se lle amortiza o posto


No referente ao Centro de Menores de Montealegre, volveron a decir que tiñan pensado facer obras que durarán uns 18 meses e que aínda non saben si vai a ser público ou non.

A CIG manifesta que non vai a facer ningunha intervención mentras non se presente unha memoria sobre cal vai ser o futuro dos centros públicos da Xunta de Galiza, nomeadamente co Centro de Menores Montealegre. Todas as persoas representantes das organizacións sindicais levántanse da xuntanza e abandonan a sala en sinal de protesta.