Novas por contido

O mércores 16 de xuño houbo unha reunión da Comisión de Persoal. Aprobáronse: RPT de Medio Rural, integración do persoal do Centro Económico e Social de Galiza, concurso de traslados das escalas de finanzas. E en rogos e preguntas: información xeral de concursos, integración da Escola superior de hostelaría e Agader, información xeral de RPTs, horario de verán, tribunais de ensino, problemas co carné xove.

RPT da Consellería de Medio Rural

A primeira memoria que presentou Función Pública ata esta da CP non foi modificada ningunha cuestión nin recollida ou respostada as nosas alegacións tanto expresadas na mesa xeral como as que presentamos para o seu anexo a acta polos problemas que ten para soportar as videoconferencias do equipo da administración do delegado que trataba este punto na mesa xeral. En definitiva consideramos que non houbo o cumprimento legal de negociación colectiva e solicitamos que quede este argumento descrito en acta da comisión de persoal para a xustificación do voto. Amais mantense a pretensión do traslado dunha praza de N18 do distrito III ao IV ocupado por una axente ambiental (que vai con ela) o que é na practica un concurso encuberto e non podemos aceptar este precedente na administración publica autonómica.

FP di que se inclúe na RPT unha praza cunha sentenza de consolidación que propuxo algún sindicato.

Ao non recoller o fundamental das propostas da CIG o noso voto é en contra. 

Orde de procedemento de integración como persoal laboral do persoal laboral fixo do Consello Económico e Social (CES)

Non hai modificación sobre o documento que foi á Mesa Xeral. Na practica é unha integración de todo o CES a pesar da sua propia lei de creación xa que, tanto a xestión das nóminas, rede corporativa, habilitación, xa as usurpou a Xunta dende hai dous anos. Integrar ao persoal é o paso que queda e se fai coa escusa de posibilitar unha carreira e mobilidade ante a demanda do persoal. A nivel de xestión de persoal é mais semellante ao Parlamento, e o CES pode ter carreira propia, como tamén establecer acordos de mobilidade coa Xunta ou outras entidades públicas. E unha integración ad hoc, para unha categoría da que só hai dous empregados (gabinete técnico), pois o resto do persoal fixo non entra (van legalizar as reclasificacións primeiro).

Xa avisamos na Mesa Xeral que era ilegal xa que o CES está regulado pola súa propia lei, e a Lofaxga só se pode aplicar de forma subsidiaria en cuestions reguladas pola propia lei do CES, como é o persoal. A xustificación da primeira páxina ten frases escollidas e é torticeira. Se manteñen a intención de camiñar cara aí o noso voto é negativo e mais anunciamos demanda xudicial.

FP di que están pendentes dun informe da Asesoría Xurídica.

Votamos en contra.

Convocatoria de concurso de traslados das escalas de finanzas

O DXFP di que dentro da convocatoria incorpóranse, a petición dunha OOSS (parece que CSIF) os cursos impartidos polas OOSS homologados pola EGAP.

Nós valoramos que:

  • A antigüidade ten un peso insuficiente
  • Os méritos específicos teñen demasiado peso
  • O traballo desenvolvido é excesivamente desequilibrante
  • Non engaden a titulación académica
  • E sobre todo, incluen cursos do Colexio de Rexistradores

Ao non recoñecer ningunha destas alegacións temos que votar en contra.

Rogos e preguntas

Dende a CIG formulamos as seguintes preguntas:

Concursos:

Xeral: previsión de datas para o baremo provisional. Antes de agosto?

Veterinarios: borrador recibido en xaneiro/2020. Nunca mais soubemos nada.

Especiais: que digan en que ano o teñen previsto (xa non en que mes)

Laboral: reclamamos que se cumpla o previsto no convenio. Que convoquen.

FP di que do concurso xeral é posible que saian o baremos este mes, eso é o que pode comentar. Do resto, nada.

Integración da Escola superior de hostalaría e Agader:

Quedou paralizada dende hai tempo. Preguntamos en MX 9/6/21 (e anteriores), sen resposta.

Información RPT´s:

Pídese a FP que envie unha circular a tódalas consellerías para que na información e datos que se aportan as organizacións e especialmente nas RPT se aporten os datos de si están ocupadas e no seu caso quen as ocupa con datos de nome e apelidos tal e como se recolle na sentenza 1338/2020 ……

Horario de verán:

Constatamos que en varios centros non queren aplicar o horario de verán.

A Consellería de Cultura di que hoxe pola maña se mandou unha nova nota interna onde se define exactamente a situación en base a instrución de FP. Non aclara mais. Entendemos que lle seguen negando este dereito ao persoal que traballa a quendas.

Tribunais de Ensino, problemas de interpretación:

A Consellería de Educación reitera que a participación do persoal non docente cos tribunais e voluntaria e que tiveron reunión cos presidentes de todos os tribunais e así llo fixeron constar. Os tribunais saben que si nalgún centro educativo o persoal non quere colaborar non hai problema. Que non teñen constancia de ningún conflito, e que si nós temos que llo fagamos saber, cousa que facemos ao rematar a CP.

Falta de persoal Carné Xove:

Facemos a queixa polo exceso de traballo e mala planificación da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, no tema de Carné Xove e campaña de verán.

Outras novas recentes

Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...