Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120209.Vigo.3.jpg
  • 20120501.lugo.1.jpg
  • 20120501.Compostela.4.jpg
  • 20120511.gaias.13.jpg
  • 20120501.Vigo.1.jpg
Martes, 31 Marzo 2020

Todo sobre o COVID-19. Gabinete Técnico Saúde Laboral CIG

Nos tempos que estamos a vivir é imprescindible a información para preservar os nosos dereitos e a nosa saúde. A tal fin, comunicamosche que a través da páxina web do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da CIG poderás atopar toda a información actualizada (diariamente) que necesites en relación á crise sanitaria do COVID-19.

Preme na ligazón.


Martes, 31 Marzo 2020

Plan Preventivo. Tes dereito a telo, e obriga de seguilo

O traballo esencial hai que facelo, pero con protección, cousa que a Xunta non tomou moi en serio ata que a CIG presentou denuncia nas inspeccións de Traballo e Seguridade Social, Sanidade, Subdelegación de Goberno e Fiscalía. Nas denuncias narrrabamos o caos nas residencias de maiores, a falta de medios de protección, e solicitabamos a adopción de medidas urxentes como a máxima protección (igual que nos centros sanitarios) e a realización de test a todo o persoal e residentes. 

Agora si, ...


Martes, 31 Marzo 2020

Táboa reivindicativa de urxencia da CIG para as residencias de maiores públicas e privadas

Ante a situación das residencias de maiores da Xunta e a nova normativa do goberno central na que se difumina a diferencia entre as residencias publicas e privadas, aparecen os novos centros integrados que son residencias nas que as persoas residentes son exclusivamente infectadas de coronavirus e o persoal é indistintamente de empresas privadas e da Xunta, tanto de residencias como doutros centros de Política Social e de Educación. Para a CIG é vital e de xustiza ter un cadro de ...


Venres, 27 Marzo 2020

A CIG proporciona á fiscalía toda a información relativa a residencias públicas de maiores, menores e discapacitados/as

Remitiu xa un informe no que sintetiza as condicións de extrema dificultade e a carestía de medios

A CIG-Autonómica vén de remitir un escrito á fiscalía, logo de saber que esta solicitou á Xunta de Galiza información sobre a situación de determinadas residencias da terceira idade durante a actual situación de emerxencia sanitaria derivada da pandemia de Covid-19, ofrecéndose a colaborar en todas as cuestións relativas a estes centros. Xunto a este escrito remitimos un informe da situación, ...


Mércores, 25 Marzo 2020

Traballar 24 horas consecutivas: servizos esenciais ou abuso?

A CIG Autonómica denuncia o establecemento unilateral de quendas continuadas que van dende xornadas de 24 horas e 15 días ininterrompidos no persoal de servizos sociais do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar dependente da Consellería de Política Social.

Ao longo da maña do mércores 25, e por medio de avisos por WhatsApp e ameazas da directora de area en chamada telefónica, as direccións modificaron as condicións de traballo ao persoal do Consorcio. Entre as modificacións está o ...


Martes, 24 Marzo 2020

A CIG denuncia á Consellaría de Política Social pola xestión das residencias de maiores, menores e persoas con discapacidades

A CIG vén de denunciar á Consellaría de Política Social perante o xefe territorial da Inspección de Traballo pola súa xestión nas residencias de maiores, centros de menores (residenciais) e centros de atención a persoas con discapacidades.

Levamos moitos días denunciando a situación nos centros sociais da Xunta e tememos pola saúde das persoas residentes e traballadoras porque aquí non se fai cargo ninguén e a situación xa é desesperante, e ante o caos organizativo e a deixadez na toma ...


Luns, 23 Marzo 2020

Na AXI tamén andan rácanos e a por verzas co COVID19

A CIG exíxelle á AXI que se aveña ao que dispoñen os protocolos para a prevención do risco na saúde laboral do seu persoal traballador e sobor de todo ao sentido común. Na instrución que elaboraron o 17 de marzo pra o desenvolvemento da actividade da Axencia diante da situación provocada polo COVID19, onde se recollen os traballos a realizar e o xeito de proceder coas ferramentas das que dispoñen, esquecéronse de elaborar un protocolo para as labores de limpeza de vehículos e demais ...


Venres, 20 Marzo 2020

A Xunta segue sen protexer a maiores e traballadores/as das súas residencias e centros de atención social

A CIG-Autonómica denunciou perante Inspección de Traballo e Sanidade a falla de material de protección nos centros de maiores da consellería de Política Social, incluído Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. A día de hoxe en moitos deles aínda non se tomaron as medidas de prevención necesarias nin se dotou de Equipos de Protección Individual (EPI) adecuado ao persoal e ademais non se tomaron medidas organizativas necesarias na xestión do persoal.

O esforzo que están ...


Xoves, 19 Marzo 2020

Guía de actuación na Administración xeral da Comunidade autónoma e nos seus entes instrumentais

Advertencia importante: Prevalecen as instrucións da autoridade sanitaria sobre calquera instrución laboral.

INSTRUCIÓNS DAS CONSELLARÍAS OU CENTROS DIRECTIVOS

Cada consellaría ou centro directivo poderá ditar as instrucións oportunas de desenvolvemento do Acordo COVID-19 ou adaptalo aos colectivos afectados, que se publicarán no web  www.xunta.gal e difundiranse mediante o correo electrónico corporativo.

Exclusións: persoal sanitario, persoal dos centros de servizos sociais, o persoal ...


Xoves, 19 Marzo 2020

A Xunta non proporcionou medidas de protección nas residencias de maiores, menores e persoas discapacitadas

A CIG-Autonómica denuncia que, a día de hoxe, a Xunta de Galiza “non protexeu ao persoal das residencias; non formou, nin informou de medidas de protección perante o COVID-19, para evitar o risco de contaxio tanto do persoal traballador a persoas usuarias como ao contrario; non dotou dos EPIs necesarios e suficientes ao persoal; non tomou as medidas organizativas para evitar a coincidencia de persoas traballadoras nun mesmo espazo -como o traslado do comezo de quendas uns minutos ou facer ...


O 19 de xuño do 2018 (un ano despois daquel primeiro borrador) o director xeral de Función Pública informou que a convocatoria do concurso de traslados de corpos xerais sería en setembro, xunto co de veterinarios, e de seguido (este ano) iría o resto da administración especial; para a convocatoria de persoal laboral nin sequera poñía data (condicionábao a unha refundición das categorías pactadas no convenio colectivo). Para cumprir cos prazos expresados, comprometérase a que na semana seguinte remitirían unha nova proposta de bases xerais para todos os concursos. Atreveuse inclusive o director de Función Pública a afirmar que a resolución do concurso de corpos xerais sería para finais do 2018 ou comezos do 2019. Esa nova proposta de bases comúns nunca chegou.

Ao longo do mes de xullo e a primeira quincena de agosto deste ano, os esforzos de Función Pública estiveron centrados en impoñernos un acordo de “mellora de emprego” e de “carreira profesional” inaceptábeis, nesta ocasión contando co beneplácito de CCOO, CSIF e UGT. Así que dos concursos, nin unha palabra, nin unha letra.

E chegou setembro. Sorprendéronos o día 10 cun borrador dun futuro Decreto de Provisión co que queren regular os concursos específicos (eses que van ter unha entrevista e vai ser unha libre designación encuberta), e marcan unhas liñas xenéricas da cobertura de postos mediante libre designación e concurso ordinario. Pero das bases comúns dos concursos, e dos concursos que prometeron convocar de inmediato, nada.

Sendo realistas, a día de hoxe, e contando os prazos necesarios de negociación, publicación, presentación de solicitudes, etc, e tendo presente que o prazo de posesión do anterior comezou o 4 de outubro de 2016, é moi improbable que quenes obtiveron posto no anterior concurso de corpos xerais queden fora de poder participar no futuro concurso que se convoque. O que encherá de ledicia a uns e amolará a outros. Pero en todo caso, é moi dubidoso que alguén que obtivese posto no anterior concurso acade a puntuación suficiente para repetir no que veña, xa que un dos baremos quedaríalle en cero puntos (o tempo de permanencia).

Despois de meses de negociacións, de contos de concurso permanente, de responsabilizar a outros, o Director de Función Pública continúa abrindo asuntos a negociar que non se dan pechado. Pero os concursos, non saen. A CIG defende o concurso permanente, aberto varias veces ao ano. Pero xa nos dariamos por satisfeitos o día que teñamos o concurso anual, para todos e todas, funcionarios e laborais.