Mesas de negociación

Convocadas as catro centrais sindicais, CIG, UXT, CCOO e CSIF a unha reunión no dia de hoxe, 29 de agosto de 2016 as 13:00 hs, coa Dirección Xeral da Función Pública e a Consellería do Medio rural sobre o documento proposto do Acordo, presentan as seguintes modificacións sobre o documento da Comisión de Persoal do día 9 de agosto de 2016:

  • Retirada do termo peón no cambio de denominación a Bombeiro Forestal obxecto do Acordo.
  • Segunda Actividade: Implantación progresiva acadando o paso a segunda actividade durante todo o ano para o 2018.
  • Funcionarización: Se inclúen todas as categorías do SPDCIF.
  • Taxa de temporalidade: Se ofertará como mínimo un 20% da OPE (excluído Sergas e Educación) no período comprendido entre o 2017 e 2020 no SPDCIF.
  • Comisión de seguimento do Acordo: Tratará do procedemento da funcionariazación do colectivo fixo descontinuo, así como das categorías obxecto de inclusión nas OPEs.

Ante o recoñecemento por parte da Administración das demandas das organizacións sindicais procedemos a desconvocar a manifestación que estaa programada para o vindeiro 1 de setembro.