Novas por contido
A conselleira de Facenda, Elena Muñoz, comunicou ás organizacións sindicais que a Xunta de Galiza non pagará a parte da paga extra de 2012 non abonada indebidamente ás empregadas e empregados públicos mentres non dite sentenza o Tribunal Constitucional. As organizacións sindicais con representación na Mesa Xeral de Función Pública de Galiza xa anunciaron, antes de comezar a xuntanza, que de non haber unha resposta favorábel avaliarían, de inmediato, as accións a pór en marcha.
 
A xuntanza coa conselleira celebrouse a petición das organizacións sindicais con representación na Mesa Xeral da Función Pública. Unha xuntanza que xa tiñan solicitado co director xeral da función pública desde novembro de 2013 e para a que non obtiveran resposta algunha.

O seu obxectivo era saber como pretendía a Xunta de Galiza dar cumprimento ás numerosas sentenzas que a obrigan a devolver a parte indebida da paga extra que non se abonou a todas as traballadoras e traballadores públicos. Sentenzas que xa saíron publicadas e que son favorábeis para o persoal laboral que depende de Portos de Galiza, do V Convenio da Xunta de Galiza, das tres universidades, tanto para o persoal laboral PDI como PAS, Seaga, Turgalicia ou CRTVG e persoal funcionario do SERGAS e Ensino, de momento.

A CIG instou a que se faga efectivo xa o pagamento dos salarios deixados de percibir e demandou que se deran instrucións para que todos os organismos e administracións dependentes da Xunta de Galiza procedan xa a facer esta devolución. Fixeron extensiva esta demanda aos concellos, onde tamén hai sentenzas favorábeis e denunciaron os custos que a vía xudicial está provocando á administración, que en moitos casos son superiores ao que custaría facer efectiva a parte correspondente á paga extra de 2012.

Malia isto, a conselleira de Facenda xustificou a súa negativa a acatar as sentenzas argüíndo que a decisión de non abonar a paga extra derivaba dun Real Decreto estatal que obrigaba á Xunta de Galiza a aplicalo e que tiñan orde do Estado de agardar a que se ditara sentenza firme do Constitucional.

Sinalou, ademais, que a Xunta de Galiza non pode pór en marcha ningunha iniciativa propia porque dependen das decisións que se adopten a nivel de Estado. Porén, si puido o goberno galego, presentar recursos a todas as sentenzas nas que cabía presentalo, tanto as referidas a persoal laboral como a persoal funcionario. E isto o facía mentres outras comunidades anunciaban que pagarían: como é o caso de Estremadura ou Castela e León.

Ante isto, na CIG denunciamos que é unha irresponsabilidade e un abandono das súas funcións como goberno galego depender das ordes que tome o goberno de Madrid. Tamén se lle reclamou que fixeran uso das competencias que ten o goberno galego e que se anunciou que, deste xeito, non queda máis remedio que abrir a vía das reclamacións individuais.

Outras novas recentes

Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...