Novas por contido

Son demandas relativas á paga extra de decembro do 2012 do persoal funcionario.

As catro organizacións sindicais con presenza na Mesa Xeral da Función Pública de Galiza (CIG, CCOO, UGT e CSIF) van presentar máis de 400 demandas pola vía do contencioso-administrativo no caso de que a Xunta non estime na vía administrativa as reclamacións presentadas reclamando o cobro da paga extra de decembro de 2012.

Xa hai varias sentenzas favorábeis onde se recoñece o dereito á percepción da parte devengada da paga extra do ano 2012 a raíz das demandas presentadas perante os xulgados tanto para persoal laboral como funcionario.

No caso dos funcionarios/as, a diferenza do persoal laboral, hai que se acudir á vía administrativa porque non dispón dos recursos xurídicos que teñen os laborais a través de conflito colectivo e por iso recorremos a presentar demandas individuais por cada un dos diferentes ámbitos (persoal funcionario da Xunta, persoal funcionario Docente, persoal estatutario, etc) co obxecto de que si son estimadas se solicite a extensión da sentenza a todo o persoal funcionario de cada ámbito.

Esperamos que as Administracións, dunha vez, fagan efectivo o pagamento da extra, ou como mínimo da parte da paga extra de 2012 devengada sen obrigar a colapsar xulgados e mesmo evitando que a Administración teña que facer fronte ás costas que vén impoñendo a xustiza. Costas cuxa contía media ascende a uns 300€.

As Administracións Públicas non poden estar están dilapidando cartos públicos sen lles importar que as contías das costas xudiciais sexan nalgúns casos superiores ás contías da paga extra que teñen que devolver. Prefiren gastar cartos que son de todas e todos nós para retrasar uns pagos que ao final van ter que facer efectivos empeñándose mesmo en facer recursos a canta sentenza favorábel que sae dos xulgados.

Outras novas recentes

Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...