Novas por contido

1. Que estratexia seguimos até agora?

O persoal estatutario e funcionario, contrariamente ao laboral, non pode presentar demanda de conflito colectivo. En contrapartida, o prazo de prescrición das súas reclamacións é de cinco anos (catro para o persoal funcionario da Administración do Estado), fronte ao ano das/dos laborais.

A estratexia pactada polas catro centrais sindicais (CIG, UGT, CCOO e CSIF) foi presentar moi poucas demandas, a modo de sondaxe, en diferentes xulgados do contencioso-administrativo, coa finalidade de ir fixando un criterio xudicial, minimizando o risco de condenas en custas en caso de que as sentenzas fosen desfavorábeis.

2. En que situación estamos actualmente?

Os xulgados do contencioso-administrativo (e tamén a Sala do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza) adoptaron a mesma decisión que os xulgados do social: recoñecer o dereito a cobrar a parte da paga extra de decembro que xa estaba devindicada no momento en que entrou en vigor o RDL 20/2012. Para a maioría das funcionarias e funcionarios, isto equivale a un mes e medio de devindicación (entre o 1 de xuño e o 15 de xullo). Só para o persoal funcionario de Xustiza se recoñece o dereito a cobrar a extra completa, toda vez que non foi modificada a Lei Orgánica do Poder Xudicial.

3. Que estratexia seguirá a CIG a partir de agora?

A primeira fase está concluída, porque xa temos un criterio xudicial parcialmente favorábel ás nosas pretensións.

A segunda fase baséase en conseguir sentenzas que se poidan estender ao maior número posíbel de persoal funcionario.

4. Que é a extensión de sentenzas?

A extensión de sentenzas é unha modalidade especial de execución que está regulada no artigo 110 LXCA.

Unha sentenza que recoñece un dereito a un/unha funcionario/a pode estenderse a outros/as que estean na mesma situación, sen necesidade de iniciar un novo procedemento, sempre e cando se dean estas condicións básicas:

  • deben ser persoal funcionario da mesma administración (por exemplo: da Consellaría de Educación)
  • o xulgado que ditou a primeira sentenza debe ter competencia territorial para resolver a reclamación dos que pretenden a extensión (por exemplo: unha sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña non se pode estender a persoal funcionario que traballen en Ourense).
  • a solicitude de extensión debe presentarse no prazo dun ano desde que a sentenza é firme.

5. Como conseguimos sentenzas para estender?

En cada comarca, iniciaranse reclamacións individuais de persoal funcionario de cada unha das administración (Universidade, Xunta, Educación, SERGAS, Concellos, etc.), que van funcionar como baliza. Esas serán as sentenzas que estenderemos.

As sentenzas que xa temos (por exemplo, a do SERGAS do Xulgado da Coruña) xa poden ser estendidas, salvo que sexan impugnadas mediante un recurso de casación en interese de lei. O prazo que ten a Administración para interpor este recurso é de tres meses.

6. Como pode afectar a estas reclamacións unha posíbel sentenza do TribunalConstitucional?

A Sala do Social da Audiencia Nacional formulou varias cuestións de inconstitucionalidade en relación coa supresión da paga extra, en conflitos colectivos presentados no ámbito do sector público estatal. A existencia desta cuestións de inconstitucionalidade é o argumento que usa a Xunta para non pagar a parte devindicada engada con carácter xeral, contrariamente ao que fixeron os gobernos de Castela e León e Estremadura. En todo caso, será o Tribunal Constitucional o que teña a última palabra, nun prazo que resulta difícil de prever, aínda que a Xunta ten previsto que sexa polo mes de xullo.

Outras novas recentes

Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...