Novas por contido

Achegamos unha relación de diferentes instrucións e protocolos de actuación ante o COVID-19, xerados por diferentes departamentos da Xunta de Galiza. Inclúe instrucións xenéricas, e outras que van destinada ao persoal da Adminsitración, e tamén por consellerías.

Instrucións xerais

Política Social

Medio Ambiente, Territorio e vivenda

  • Protocolo nos centros dependentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
  • Anexo I. Relación de teléfones e correos electrónicos para a atención aos administrados. Descargar
  • Anexo II. Medidas preventivas a aplicar ao persoal que desempeña funcións de carácter esencial en edificios e instalacións administrativas. Descargar.
  • Anexo III. Protocolo de limpeza de vehículos compartidos polo persoal nos distritos medioambientais e centros de recuperación de fauna. Descargar.
  • Anexo IV. Protocolo de actuación de inspectores ambientais. Descargar.
  • Establecemento das funcións de carácter esencial do persoal de Gardería Forestal e Ambiental e persoal destinados nos Centros de Recuperación de Fauna e Centros Ictioxénicos.. Descargar.

Infraestruturas e mobilidade

Educación

Medio Rural