Novas por contido

Teñen esta consideración os seguintes colectivos:

  • Embarazadas.
  • Persoal maior de 60 anos.
  • Persoal que desenvolva a súa actividade laboral en atención directa ao público e que, por motivos de saúde (trastornos inmunitarios, patoloxías crónicas previas...), estado biolóxico coñecido, poida ser especialmente sensible á exposición ou risco de infección.
  • Persoal con patoloxías concorrentes ou enfermidades crónicas. Neste grupo están as persoas diagnosticadas de: hipertensión arterial, diabetes, enfermidades cardiovasculares, enfermidades pulmonares crónicas, cancro, e inmunodeficiencias.
  • Persoal con fillo/a/s menor/es de idade ou con persoas dependentes a cargo.
  • Persoal que se determine en atención ás súas circunstancias persoais.

Fontes: