Novas por contido

- Incendios de sexata xeración, e Medio Rural..!?
- Reestruturación do SPDCIF.
- PNL formación.
- Rotativos emerxencias.
- Seguridade nos incendios forestais.
- Cadernos técnicos: o manexo da auga.
- Prevención.
- O eucalipto coloniza as terras agrarias.
- Temporalidade no SPDCIF.

O martes 24 de xullo asistimos ao Consello Reitor da EGAP. Despois de que a directora lera os informes e aprobasen a conta anual do exercicio 2017, a CIG manifestou:

  • Lembramos o compromiso adquirido pola directora de EGAP recollido na acta aprobada en relación ao uso do sistema de videoconferencia, ao que resposta que o compromiso está aí e que están traballando niso.
  • Informamos que os accesos ás aulas de formación nas xefaturas territoriais seguen sen cumplir a normativa vixente e a resposta que dan é que non é do seu ámbito competencial, ao que interpelamos que aínda que non sexa a EGAP a responsábel directa da adecuación dos accesos, entendemos na CIG que si debe interceder na instancia que corresponda para que esa situación se corrixa. Din que xa o fixeron.

A EGAP publica no DOG do 26/06/2018 a Resolución pola que convocan actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

O prazo para presentar solicitudes é de dez días naturais dende o seguinte á publicación (ata o 6 de xullo, inclusive).

A solicitude ten que facerse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñíbel no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula

O día 19/06/2018 tivemos unha reunión previa a mesa xeral. Inesperadamente, porque estaba fora da orde do día, aparece o xerente de AMTEGA e, conxuntamente con DXFP tráenos de volta a mesma RPT de abril.

Ante a protesta sindical, por tratar saltarse a negociación cos traballadores da AMTEGA, traendo directamente a RPT a mesa xeral, o xerente convócanos a unha xuntanza o día 26/06/2018.

Ao igual que na anterior ocasión, a resposta da CIG e o resto de organizacións sindicais é: NON.

Os sindicatos negámonos a reunirnos coa AMTEGA mentres non se solucione a homologación salarial.

Poñemos a túa disposición un Boletín sobre a Folga Xeral do día 29 de xuño 2018, feito polos compañeiros de Ourense:

  • Pola recuperación dos nosos dereitos
  • Mesmo traballo, retribucións moi inferiores
  • Fondo de Acción social inexistente
  • O radón
  • Polos dereitos laborais e os servizos públicos.Pola dignidade na función pública
  • Ourense: a única provincia sen edificio administrativo
  • Estamos fartos e fartas: A folga xeral é a nosa resposta

Boletín Folga Xeral 19 de xuño 2018 - Edición de Ourense

A EGAP vén de convocar no DOG, ao abeiro do convenio subscrito con Vicepresidencia e a Amtega, unha formación práctica nas principais novidades do Sistema de Notificación Electrónica de Galicia (Notifica.gal) e da Recepción electrónica do Sistema Único de Rexistro (Rexel).

O curso está dirixido a persoal empregado público que preste servizo na Administración pública da comunidade autónoma, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional de Galicia, é de modalidade mixta (8h de teleformación e 4h presenciais a impartir 2h en dous días da mesma semana) e consta de 11 edicións, cuxas datas, horarios e lugares de celebración poden consultarse na resolución adxunta. Para cada edición hai un total de 25 prazas.

As solicitudes só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática da web da EGAP.Atención: aínda que a convocatoria fala dun prazo de 8 días naturais desde o seguinte á publicación no DOG e remataría xa que logo o 5 de xuño, na páxina web da EGAP poñen que o límite no 8 de xuño.

Axentes ambientais e forestais de toda Galiza manifestáronse este xoves en Santiago de Compostela para reclamar un acordo que regule as súas condicións laborais fronte ás pretensións de Función Pública de incrementarlles aínda máis a xornada excesiva que xa realizan. A marcha partiu dende a Consellaría de Medio Ambiente ao berro de "axente forestal, dignidade laboral" e rematou diante do edificio administrativo de San Caetano. Alí, os e as empregadas sumaron a súa loita a das traballadoras do servizo de limpeza da Xunta que están desenvolvendo unha batalla pola igualdade salarial e contra a sobrecarga de traballo.

Traballadores e traballadoras de ambos colectivos recoñecéronse na súas loitas e acabaron reclamando ao unísono unhas condicións de traballo dignas baixo a consigna "a igual traballo, igual salario" ou "dignidade laboral". A precariedade é unha das consecuencias máis inmediatas das reformas antiobreiras aplicadas nestes últimos anos, agravada polos recortes nos servizos públicos e a parálise na negociación colectiva que, do mesmo xeito que a patronal, a administración tamén ten secuestrada. Razóns todas estas polas que a CIG ten convocada folga xeral do vindeiro 19 de xuño.

Como si se tratara da estrutura de castas da India, Educación non acepta tratar ningunha suba salarial con parias desa consellería, só hai cartos para brahmáns. E a Xunta nin lle tira das orellas nin abre a negociación a todo o persoal laboral e funcionario na Mesa Xeral de negociación dos empregados/as públicos/as.

Na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria traballan ao redor de 35.000 persoas, das que 29.500 son persoal docente e ao redor de 5.500 son persoal funcionario e laboral da Xunta de Galiza.

Redondeando as cifras podemos dicir que destes 5.500 funcionarios e laborais da Xunta de Galiza, 1.500 funcionarios e 2.500 laborais traballan en centros de ensino (4.000 “non” docentes, como adoita cualificar Educación ao persoal de Administración Xeral que traballa nos centros de ensino), e os outros 1.500 noutro tipo de centros de Cultura e Educación e en dependencias administrativas.

Estas 5.500 persoas que traballan na Consellería de Cultura e Educación e non son docentes, pertencen a moitos tipos de categorías de persoal laboral e corpos e escalas de funcionarios, como conserxes, médicas, arqueólogos, cociñeiras, enfermeiros, arquitectas, limpadores, fisioterapeutas, administrativas, subalternos, arquitectas técnicas, enxeñeiros industriais, intérpretes de linguaxe de signos, coidadores, auxiliares, axudantes e funcionarios dos corpos superior e técnico de arquivos, bibliotecas e museos, condutoras, auxiliares administrativos, por poñer exemplo só dalgúns.

Esta consellería ven de facer agora unha oferta para incrementar as retribucións do seu persoal, pero non de todo... só dunha parte!

A concepción clasista da consellería só ten en conta aos docentes. Da igual que os docentes teñan dende hai anos carreira profesional en forma de sexenios, da igual que todos teñan nivel 24 e 26, se hai cartos queren poñelos enriba da mesa só para os docentes.

Dende a CIG non imos solicitar nin sequera que a negociación abranga a todo o persoal da Consellería Cultura e Educación, senón que imos solicitar que abranga A TODO O PERSOAL DA XUNTA DE GALIZA, docente, “non” docente, sanitario, “non” sanitario, funcionario, laboral e estatutario.

A negociación ten que ser COLECTIVA, e todos os cartos que se dispoñan teñen que estar enriba da Mesa Xeral de negociación dos empregados/as públicos/as da Xunta de Galiza e non en mesas sectoriais. Non podemos crear castas dentro da Administración.

Os martes 8 e 15 de maio, o persoal do centro de valoración da Discapacidade da Xunta en Pontevedra e os seus representantes sindicais, entre os que estamos as compañeiras da CIG quixemos mostrar o noso malestar pola situación laboral que está a padecer este servizo ao non poder levar un ritmo aceptable de recoñecementos e orixinar perxuicios as persoas que están a espera dunha valoración do seu grado de discapacidade.

A unidade de valoración da discapacidade de Pontevedra presenta unha acumulación  de arredor dos 10.000 expedientes para o recoñecemento da discapacidade. Esta acumulación provoca que as resolucións de recoñecemento cheguen aos tres anos dende a súa presentación a trámite.

Na tarde de onte, Mércores 25 de abril, rematamos a xeira de contactos cos grupos parlamentares con representación no Parlamento Galego pola presentación da Pnl - proposta non de lei-  de formación para o Spdcif.

Desta vez cos Grupos parlamentares do Psdg- Psoe, e Partido Popular.

Completamos asía as xa publicitadas na semana pasada, acadando o apoio e compromiso por parte tamén do Psdg e do Partido Popular, ao igual que xa o fixeran nos pasados días, Bng e En Marea.

Queda así apuntalada lexislativamente a formación que nos corresponde no Spdcif, traballo que xa comezaramos na CIG fai uns anos, e que desencadeara a convocatoria dos competencias profesionais.

O grupo parlamentar do PP comprometeu de forma clara e manifesta o seu apoio a esta Pnl, manifestando como clave a formación e experiencia do Spdcif.

Dende o Psdg, tamén acadamos o seu visto bo, e aínda que ían estudalo máis a fondo, manifestaron que lles parecía unha petición máis que razoábel , polo que non debería haber problema para  aprobala.

Agardamos pois  que unha vez saia adiante, o goberno da Xunta tome nota e execute estas medidas de formación, artellando esta de forma tal que nun período relativamente curto de tempo, todo o Spdcif esté formado nos módulos e unidades formativas que recolle o R.D 624/2013.