RPT e estrutura

A AMTEGA aproveita a convocatoria da reunión para  modificación da RPT (despois de rematado o prazo de presentar alegacións) para intentar colarnos un cambio de última hora.

Concretamente pretenden que o posto de  xefatura departamento de sistemas poida ser ocupado por persoal da Administración local e polo sistema de Libre Designación. Nin sequera se lle esixe ser de escalas ou corpos informáticos ou ter unha titulación informática.

Intentan xustificar esta modificación dun único posto de traballo cunha memoria funcional de 5 páxinas, o que nos resulta sospeitoso porque normalmente non se estenden tanto.

Seica lle están preparando o posto para algún amigo dun concello que quedou sen “carguiño” tras as últimas eleccións locais.