Novas por contido

A CIG denuncia perante a Inspección de Traballo graves deficiencias de seguridade no Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD) de Chapela, centro asistencial dependente da Consellería de Política Social na provincia de Pontevedra.

Ante o caos organizativo e a deixadez na toma de medidas de prevención perante o COVID-19 solicitamos medidas cautelares urxentes da autoridade laboral como que inste a que se faga o test a todo o peroal urxentemente e se doten de Equipos de Protección Individual (EPIs) e materiais aos centros residenciais de atención a persoas maiores e os centros sociosanitarios.

Neste momento xa hai varios traballadores e traballadoras de baixa e un usuario con contaxio confirmado por Coronavirus. A que esperan? A que se contaxie todo o persoal e non haxa quen se faga cargo de atender as persoas usuarias?

Faltan  medios de protección,  non se desinfecta o centro,  non se fan as probas ás persoas usuarias e  cadro de persoal. Tamén hai falta de persoal polas baixas. 

No Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (CRAPD Vigo 1 e Vigo 2, antigas Residencias Asistida e de Válidos do Meixoeiro), a UME fixo unha desinfección, pero os medios son escasos e non os máis adecuados (como por exemplo, as máscaras son de papel).

Nestes centros o contacto coas persoas usuarias e estreito xa que son persoas dependentes que precisan axuda para as actividades básicas da vida diaria.

Dende a CIG levamos moitos días a denunciar a situación nos centros sociosanitarios da Xunta e tememos pola saúde das persoas residentes e traballadoras (e as súas familias). 

Aquí non se fai cargo ninguén e é desesperante pedir a adopción de medidas e a dotación de materiais dende hai semanas e que a inacción sexa a resposta. 

A falta de material de protección é unha pobre escusa cando se sabe, por declaracións do propio Presidente da Xunta, que teñen material en stock.

Levamos semanas tamén avisando á Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar que nos seus centros pechados (maioritariamente escolas infantís) hai stock de luvas, desinfectante, etc, sen que se poña a disposición dos centros que o necesitan

Só entendemos esta actitude de secuestro de material dende a máis absoluta irresponsabilidade, incompatible co cargo que ocupan e co deber de protexer ao persoal ao seu cargo e á cidadanía.

Outras novas recentes

Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...