Novas por contido

A CIG denuncia perante a Inspección de Traballo graves deficiencias de seguridade no Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD) de Chapela, centro asistencial dependente da Consellería de Política Social na provincia de Pontevedra.

Ante o caos organizativo e a deixadez na toma de medidas de prevención perante o COVID-19 solicitamos medidas cautelares urxentes da autoridade laboral como que inste a que se faga o test a todo o peroal urxentemente e se doten de Equipos de Protección Individual (EPIs) e materiais aos centros residenciais de atención a persoas maiores e os centros sociosanitarios.

Neste momento xa hai varios traballadores e traballadoras de baixa e un usuario con contaxio confirmado por Coronavirus. A que esperan? A que se contaxie todo o persoal e non haxa quen se faga cargo de atender as persoas usuarias?

Faltan  medios de protección,  non se desinfecta o centro,  non se fan as probas ás persoas usuarias e  cadro de persoal. Tamén hai falta de persoal polas baixas. 

No Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (CRAPD Vigo 1 e Vigo 2, antigas Residencias Asistida e de Válidos do Meixoeiro), a UME fixo unha desinfección, pero os medios son escasos e non os máis adecuados (como por exemplo, as máscaras son de papel).

Nestes centros o contacto coas persoas usuarias e estreito xa que son persoas dependentes que precisan axuda para as actividades básicas da vida diaria.

Dende a CIG levamos moitos días a denunciar a situación nos centros sociosanitarios da Xunta e tememos pola saúde das persoas residentes e traballadoras (e as súas familias). 

Aquí non se fai cargo ninguén e é desesperante pedir a adopción de medidas e a dotación de materiais dende hai semanas e que a inacción sexa a resposta. 

A falta de material de protección é unha pobre escusa cando se sabe, por declaracións do propio Presidente da Xunta, que teñen material en stock.

Levamos semanas tamén avisando á Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar que nos seus centros pechados (maioritariamente escolas infantís) hai stock de luvas, desinfectante, etc, sen que se poña a disposición dos centros que o necesitan

Só entendemos esta actitude de secuestro de material dende a máis absoluta irresponsabilidade, incompatible co cargo que ocupan e co deber de protexer ao persoal ao seu cargo e á cidadanía.