Novas por contido

Segundo acaba de informar a Dirección Xeral de Función Pública, dadas as actuais circunstancias, penalizarán a aquelas persoas integrantes das listas de contratación que rexeiten un chamamento, salvo circunstancias excepcionais tal e como indican:

«Por razóns de urxencia e dada a situación actual da inexistencia de persoal dispoñible en listas, penalizarase aos integrantes das listas, salvo que concorran circunstancias excepcionais como persoas con patoloxías previas ou enfermidades crónicas, mulleres embarazadas, empregados públicos con fillos menores a cargo ou persoas dependentes que non teñan a posibilidade de organizar quendas con outros/as coidadores/as.»