Novas por contido

A culpa é do SERGAS, de Función Pública, do goberno do Estado….

A CIG  reuniuse cos responsables da Consellería de Política Social na que estivo presente a secretaria xeral, o xefe de persoal e o servizo de prevención. Propuxemos as seguintes cuestións ante a falta de iniciativa da Consellería: 

1. Criticamos a falta de resposta dos escritos que dende o comezo desta crise levamos achegado á secretaria xeral técnica como responsable desta crise.

2. Respecto dos datos finalmente aportados do persoal da administración que deu positivo ou está en corentena polo COVID  consideramos que non son suficientemente representativos porque faltan os centros nos que non se fixeron test ou non se lle fixo a todo o persoal.  Pedimos os mesmos datos desagregados por categorías e centros xunto cos test realizados para poder valorar a efectividade das medidas preventivas.

3. Solicitamos unha relación do persoal que foi prestar servizos na Consellería de Política Social. Preguntamos tamén cales son os criterios de traslado e responden que só piden a categoría e número de efectivos e é Función Pública a que xestiona o chamamento. Recordamos a necesidade da súa negociación.

4. Reiteramos a necesidade de control dos plans de prevención e as súas medidas en tódolos centros e recordar que as medidas deben ser de obrigado cumprimento (pensar que son recomendacións pode levar a unha relaxación co conseguinte aumento do risco de contaxio). 

5. Insistimos no cobro na nómina deste mes dos pluses correspondentes. Comprométense a facer “todo o posible” para que se inclúan na nómina de abril.

6.  En relación ás residencias integradas a Xunta confirma que dependen do SERGAS. Solicitamos información deste tipo de centros e reiteramos a nosa denuncia porque non queren facer test (so fan se hai positivos). Manifestamos o descontrol e a falta de coordinación efectiva co SERGAS e a indefensión que supón para o noso persoal. Esiximos explicación acerca do cese da dirección de Baños Molgas e denunciamos que alí nin se coñece a existencia do plan preventivo COVID. Botaron balóns fóra, a culpa de todo tena o SERGAS.

7. Quixemos coñecer a situación das solicitudes respecto do persoal especialmente sensible e confirman que se están tramitando basicamente as dos 4 centros onde hai positivos confirmados e o SPRL resolve propoñendo a IT por continxencia profesional.