Novas por contido

Este martes, día 6 de outubro, publicaron no DOG a convocatoria de elección de destino dos procesos selectivos do corpo administrativo-C1 (P.I.), veterinarios/as-A1, finanzas-A1 (P.I.), e arqueólogos/as-A1, os tres primeiros para destino provisional, e arqueólogos/as para definitivo. Os catro van ser os primeiros procesos nos que a elección de destino será telemática.

En todos os casos hai un problema que condiciona todos os procesos: non existe concurso de traslados recentes en ningún dos catro procesos (temos que remontarnos ao ano 2012 para o de corpos especiais), o que non permite ofertar prazas vacantes resultantes do concurso para ofrecer un destino definitivo, co que se van dar destinos provisionais (agás arqueólogos/as, que ten que ser definitivo porque xa tiveran destino provisional hai anos).

O número de persoas aprobadas e a cantidade de prazas ofertadas nos tres procesos de destino provisional é o seguinte:

Proceso selectivo

Persoas aprobadas

Prazas ofertadas

Corpo administrativo-C1 (PI)

57

60 (*)

Veterinarios/as-A1

55

74 (**)

Finanzas-A1 (PI)

1

1 (***)

(*) Duas prazas menos das ofertadas no buzón de postos facilitado no mes de xullo.
(**) Trece prazas menos das ofertadas no buzón de postos facilitado no mes de xullo.
(***) Unha praza menos das ofertadas no buzón de postos facilitado no mes de xullo.

Nos tres casos a marxe de manobra de quenes aprobaron é reducida, e Función Pública, en sintonía cos demáis sindicatos, rexeitou a proposta da CIG de que para os destinos provisionais se ofertasen todas as vacantes.

Para aliviar o problema de quen teña que pedir excedencia ou desprazarse lonxe, solicitamos que no caso da promoción interna, a elección fose voluntaria e que se puidese pedir excedencia sobre a marcha (se os postos restantes non son do teu interese). E a resposta que obtemos é:

  • Calquera que participe no destino provisional, estará obrigado a participar no definitivo.
  • Se unha persoa non escolle un número de postos suficientes e non obtén destino, seralle adxudicado un postos dos ofrecidos que quedase vacante. Posteriormente poderá pedir excedencia no posto que lle tocou. E no futuro poderá participar no destino definitivo.

Isto que contamos é unha información verbal, non temos nada por escrito. Pero, temos dúbidas: unha persoa que pide excedencia, poderá escoller destino definitivo ou previamente terá que pedir reingreso? Non sobraba que o director xeral de Función Pública puxera eso por escrito e o fixera público.