Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120209.Vigo.3.jpg
 • 20121114.vigo.3.jpg
 • 20120501.lugo.1.jpg
 • 20120511.gaias.3.jpg
 • 20120501.Ferrol.1.jpg
Domingo, 01 Setembro 2019

A CIG leva ao parlamento a escaseza de persoal nos centros de maiores da Xunta

A CIG-Autonómica vimos de tramitar, no Parlamento de Galiza, unha solicitude aos grupos parlamentarios para que demanden a comparecencia urxente da conselleira de Política Social pola situación das Residencias de Maiores da Xunta de Galiza.

Alertamos da situación de deterioro xeral nas prestacións que están a recibir as persoas maiores usuarios de residencias da terceira idade e centros de día xestionadas directamente pola Xunta de Galiza, fundamentalmente polas condicións laborais dos ...


Luns, 26 Agosto 2019

En vigor a Lei de Administración dixital de Galiza

No DOG núm. 141 do venres 26 de xullo de 2019 publicouse a LEI 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia (LEDIXGA).

Esta lei ten por obxecto regular o modelo de administración dixital no sector público autonómico, procedendo a desenvolver a normativa básica estatal en materia de administración electrónica, a implementar e a fomentar a adopción das medidas precisas para incorporar o potencial das tecnoloxías dixitais no deseño das políticas públicas, na modernización do ...


Mércores, 28 Agosto 2019

A CIG esixe á Xunta a cotización requirida para os coeficientes redutores no SPIF

Dende a CIG vimos de rexistrar escrito para que a Xunta de Galiza execute as recomendacións técnicas do grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais, que suporía o pago pola súa parte da cotización adicional regulamentada para que se apliquen os coeficientes redutores aos bombeiros forestais do SPIF.

Nos últimos anos adicamos moito esforzo á consecución do recoñecemento da categoría profesional 5932 Bombeiro forestal. Isto non foi casualidade, ...


Mércores, 28 Agosto 2019

A CIG esixe a Medio Rural que complete a formación específica para o persoal de incendios

A CIG-Autonómica solicitamos nun escrito dirixido á Consellería de Medio Rural que incorpore ao sistema formativo a cualificación profesional SEA 596_3 de grao superior xa que unha porcentaxe elevada do persoal superou o grao medio.

Con esta solicitude continuamos o traballo para a imprantación do nivel medio de formación que esta avalado polas recomendacións técnicas do "Grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais".

Así a CIG aposta pola ...


Venres, 23 Agosto 2019

A excelencia na mala fe negocial: o modus operandi con selo propio da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza ten obriga por lei de negociar cos sindicatos as condicións laborais do persoal empregado público, e sen sentar coa representación legal dos e das traballadores e traballadoras non pode aprobar cuestións que repercutan nesas condicións. Agora ben, parella a esta obriga, a Xunta pode adoptar unha boa fe negocial, ou pode facer que fai unha negociación, fixando xuntanzas para poder afirmar simplemente que as houbo.Si, efectivamente... Trátase desa segunda opción: as ...


Luns, 19 Agosto 2019

Deixen de empregar os servizos públicos "para chantaxes políticas"

Esiximos que se garanta o pago de soldos e carreira profesional a todo o persoal da Xunta

Ante as declaracións do conselleiro de Facenda nas que alertaba de supostas dificultades para afrontar o pago dos salarios persoal da administración xeral da Xunta derivadas da débeda estatal con Galiza, dende o sector de Autonómica da CIG-Administración instámolo a non empregar os servizos públicos nin ao seu persoal “para chantaxes políticas”, ao tempo que esiximos que se garanta o pago de todos ...


Mércores, 14 Agosto 2019

A CIG denuncia o empeoramento do material e vehículos do servicio de incendios e pide dimisións

A CIG vén de rexistrar escrito perante a Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural esixindo documentación da contrata con TRAGSA referente aos materiais e vehículos das novas brigadas do Servizo de Prevención contra Incendios Forestais (SPIF).

Logo da recente incorporación do persoal de brigadas no SPIF, de nova contratación, coñecemos algúns datos unha vez os tivemos diante dos nosos ollos, diante da total opacidade e descontrol en todos os eidos que nos brindou a Consellería do Medio Rural ...


Luns, 12 Agosto 2019

A Xunta resposta á presión é abre unha mesa de negociación para o persoal técnicos dos distritos

A Xunta resposta á presión e abre unha mesa de negociación de traballo do persoal técnico dos distritros forestais sen Función Pública. A Consellería de Medio Rural convocou cos representantes sindicais o venres 9 de agosto de 2019 á Mesa de negociación demandada dende maio de 2018 e logo de varias mobilizacións do persoal.

As organizacións sindicais levamos á mesa as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan na coordinación e xestión forestas e das ...


Xoves, 08 Agosto 2019

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, campeona mundial da externalización

Segue e segue coas encomendas de xestión a Tragsatec do traballo técnico de arqueoloxía

Está claro que na Consellería de Cultura non queren ao persoal funcionario, non valoran o traballo dos técnicos e incluso non cumplen as leis de patrimonio nin de protección de datos. Xa é a terceira vez que asinan unha encomenda de xestión coa empresa Tragsatec, e a terceira vez que a CIG o denuncia.

O pasado luns día 15 publicaban no DOG a nova encomenda para o segundo semestre do ano, por valor de ...


Mércores, 07 Agosto 2019

A CIG denuncia a falta de medios humanos no operativo de alto risco de incendios forestais da Xunta

O plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza (PLADIGA 2019), foi aprobado polo consello da xunta do 2 de maio, e o Presidente Feijoo fixo público o documento cos datos dos medios humanos dispoñibeis para a campaña de alto risco de incendios forestais que comenzou o pasado 1 de xullo.

Nese documento detállase unha cifra que chega aos 7.000 efectivos para a loita contra o lume, homes e mulleres que pertencen a medios propios da Xunta de Galiza, concellos, ...


Defendemos os servizos públicos e a súa prestación directa á sociedade, combatendo a súa privatización. Defendemos a mellora progresiva das condicións laborais e de calidade de vida das empregadas e empregados públicos. Defendemos unha nova sociedade sen explotación económica nin opresión política.

A Xunta está a establecer un sistema negociador de talante impositivo, prepotente e de desprezo coa representación sindical dos funcionarios e das funcionarias. Podémolo ver naquelas materias que necesitan a negociación colectiva, intentando corromper os procesos, vinculando a negociación a pactos previos, co manexo torticeiro dos tempos, chantaxeando coas “Comisións de Seguimento” co fin de cortar información e a participación das organizacións “desconformes” que non asinan.

Para a CIG, o primordial non é manter unha boa relación cos que mandan. Rexeitamos converternos nunha correa de transmisión do poder, rexeitamos ser unha organización “pactista”. Pero sabemos negociar e sabemos chegar a acordos. Sempre leais na negociación e sempre firmes.

A CIG ten unha resposta singular. Propoñemos medidas de mellora por riba das pactadas polo resto das organizacións sindicais. Así combatemos os recortes sen renuncias:

 • Novo edificio administrativo para Ourense: único, céntrico, accesible, seguro, habitable e con todos servizos que merecemos os empregados públicos (comedor, escola infantil, sala descanso e maternidade, vestiarios, enfermaría, aparcadoiro e aulas de formación).
 • Condicións adecuadas de habitabilidade, seguridade e accesibilidade para todos os centros de traballo.
 • Acordo e execución dos plans de prevención de riscos laborais e denuncia á inspección de traballo cando non se apliquen.
 • Descentralización de toda a formación e probas da EGAP en Ourense, Verín e o Barco. Axudas de custo para desprazamento no caso de formación só presencial en Santiago de Compostela.
 • Derrogación inmediata da lei dos recortes: a Lei 1/2012 de medidas temporais. Devolución da rebaixa salarial tal e como nola quitaron.
 • Retribucións vinculadas ao IPC e non ao PIB.
 • Ofertas de emprego e convocatorias permanentes, sen taxas de reposición.
 • Cobertura de todas as baixas e vacantes. Supresión da utilización abusiva de empresas privadas.
 • Redución da temporalidade, convocando todas as vacantes e mediante concurso-oposición.
 • Promoción interna, vertical, cruzada e horizontal, a calquera grupo coa titulación necesaria, co 50% das vacantes, en procesos separados do acceso libre.
 • Eliminación das áreas funcionais.
 • Comisións de servizo públicas e limitadas, con criterios obxectivos.
 • Concurso de traslados permanente XA!
 • Eliminación dos concursos específicos.
 • Recuperación do Fondo de Acción Social, con novas axudas e dotación económica suficiente.
 • Xornada de traballo de 35 horas, sen prexuízo das reducións por xornadas diferentes da ordinaria.
 • Fomento da flexibilidade fronte a redución de xornada. Flexibilidade ata os 14 anos do menor e remate do curso escolar.
 • Aumentar ata os 12 meses e igualar os permisos de maternidade e paternidade.
 • Garantía da conciliación e da bolsa de horas positiva.
 • Elaboración e execución do Plan de Igualdade.
 • Carreira profesional sen exclusións e sen avaliación subxectiva. Nova negociación de importes e condicións.
 • Derrogación da reforma das pensións. Xubilación ordinaria aos 65 anos e voluntaria a partir de 35 anos cotizados. Xubilación parcial. Xubilación anticipada con coeficientes redutores.
 • Trienios iguais para todos os grupos equiparados ao grupo A1.

Mesas de votación xunta personal Ourense

A CIG AVANZA CARA A MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO!