Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120511.gaias.3.jpg
  • 20120501.Compostela.4.jpg
  • 20120501.Pontevedra.1.jpg
  • 20121114.vigo.3.jpg
  • 20120501.lugo.1.jpg
Mércores, 16 Outubro 2019

Orzamentos da Xunta e suba salarial: o conto da leiteira

Seguimos cunha suba raquítica pactada en Madrid que non axuda a recuperar o poder adquisitivo perdido nos últimos 10 anos, sen xornada de 35 horas, e co resto dos recortes consolidados neste anteproxecto de Orzamentos Xerais.

Na Mesa Xeral celebrada o mércores 16 de outubro o director xeral de Planificación e Orzamentos infórmanos que espera que a suba salarial se sitúe ao redor do 2,2%, o 2% derivado do acordo de Madrid e o 0,2% a maiores tendo en conta os datos do cadro macro do goberno ...


Mércores, 02 Outubro 2019

Plan de igualdade exprés e sen garantías para o persoal da Xunta de Galiza

A dirección xeral de Función Pública e a secretaría xeral de Igualdade pretenden sacar un documento ás présas saltándose os requisitos que marca a lei para a súa elaboración.

Xa van 12 anos da entrada en vigor da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, a Xunta de Galiza segue sen Plan de Igualdade para o seu persoal, a pesar de ser obrigatorio para as empresas e entidades de máis de 250 traballadores.

Arredor de 20.000 persoas empregadas ...


Luns, 30 Setembro 2019

A CIG solicita a convocatoria da Comisión de Seguimento do Servizo de Incendios do V Convenio

A CIG ven de solicitar a xuntanza da comisión de seguimento que está recollida no apartado 3.16 do Acordo de condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da Xunta de Galiza, no V Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da Xunta. Esta comisión é o órgano encargado de velar polo cumprimento de dito acordo.

Desta forma preténdese activar unha ferramenta básica para a negociación de Epis, mellorar os accesos ás casetas de ...


Luns, 30 Setembro 2019

A saúde da poboación en risco pola xestión da sanidade ambiental

A Xunta de Galiza pon en risco a saúde da poboación galega pola pésima xestión da sanidade ambiental. A Consellería de Sanidade négase a instaurar un sistema de alertas para controlar e xestionar mellor os brotes hídricos de gastroenterine como o de Corme.

CIG, CCOO, CSIF e UGT denuncian que o brote hídrico de gastroenterite que se ven producindo dende o 26 de setembro en Corme, que afectou a deceas de veciños da localidade, con vómitos e diarreas, foi xestionado incorrectamente polos ...


Venres, 27 Setembro 2019

A CIG segue loitando para que o SPIF sexa un servizo de emerxencias

Dende a CIG levamos moito tempo loitando polo recoñecemento da categoría profesional de Bombeiro/a forestal e por converter ao SPIF nun servizo de emerxencias versátil para o medio natural e rural, sen perder de vista a prevención coma unha función básica dun servizo de bombeiros forestais.

Os piares sobre os que se asentou a acción da CIG todo este tempo son a formación, operatividade e estabilidade laboral vinculada á atemporalidade dun servizo de emerxencias.

Tamén fomos pioneiros na ...


Xoves, 26 Setembro 2019

Si para o 2020 só che suben un 2% o teu salario, pídelle o outro 1% a CCOO

CCOO informa que para o ano 2020 as retribucións das persoas empregadas públicas van subir un 3% grazas ao acordo de mellora de emprego asinado por CCOO, UGT e CSIF en Madrid no 2018.

Non contan que o único comprometido nese acordo é unha suba do 2% e que para chegar ao 3% hai un condicionante que é que o PIB medre un 2,5%.

Como xa vos contamos nesta nova de marzo de 2018, cando asinaron o acordo de concertación xa sabían que era moi improbable que o incremento do PIB fose do 2,5%, porque ...


Xoves, 26 Setembro 2019

Contratación de 188 orientadores/as laborais

O día 17 de setembro publicouse no BOE a Orde TMS/941/2019, de 6 de setembro, pola que se distribúen territorialmente para o exercicio económico de 2019, para a sua xestión polas comunidades autónomas con competencias asumidas, subvencións adicionais do ámbito das políticas activas de emplego financiadas con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado, incluíndo aqueles destinados á execución do Plan de Choque polo Emprego Xove 2019-2021.

No anexo V desta orde se recolle a asignación do número ...


Mércores, 25 Setembro 2019

Sae ou non sae o concurso de corpos xerais?

A incógnita podería quedar despexada o martes 1 de outubro, día en que estamos convocados para discutir sobre as prazas a ofertar.

As bases do concurso quedaron aprobadas na Comisión de Persoal do 2 de agosto (coa abstención de CIG e CSIF, e o voto a favor de CCOO e UGT). A previsión nese momento era que se publicaría en setembro, unha vez que se pechase a discusión da oferta de postos. 

Xa non vai ser en setembro, pois a xuntanza para pechar os postos está convocada para o martes 1 de ...


Luns, 23 Setembro 2019

Suspéndese temporalmente o primeiro xuízo contra as limitacións da carreira profesional

A CIG defende que todo o persoal teña carreira profesional

O xoves 19 de setembro suspendeuse o xuízo previsto no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza pola demanda de Conflito Colectivo de CSIF e CIG (adherímonos) contra o acordo de carreira profesional asinado por CCOO e UXT coa Xunta de Galiza xa que outros sindicatos sen representación solicitaron personarse.

O Conflito Colectivo é unha vía xudicial do “social” que só afecta ao persoal laboral. A maiores, a CIG ten interposta outra ...


Xoves, 19 Setembro 2019

Grupo de expertos de apoio a comisión do Parlamento sobre incendios forestais

Comunicado da CIG sobre o informe do grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais

O mércores 18 presentouse na Comisión de Agricultura do Parlamento de Galiza o documento de respostas ás cuestións recollidas no Ditame da comisión parlamentaria sobre incendios forestais de 2017 elaborada polo grupo de expertos.

En liñas xerais a CIG valoramos positivamente o contido deste informe xa que pon en valor moitas das recomendacións e propostas que son ...


Por casualidades da vida, ou non, o luns 30 publicaron no DOG a orde pola que establecen a carreira profesional no ámbito do persoal estatutario do SERGAS, froito dun acordo entre Administración Sanitaria e Organizacións Sindicais despois de 8 meses de negociacións. E iso que viñan dun anterior acordo que fora suspendido unilateralmente polo goberno fai anos.

A carreira profesional é unha demanda histórica da CIG e que consideramos moi importante para os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza polo que compre unha negociación efectiva.

Chegado o martes 31, recibimos convocatoria para xuntarnos co director de función pública ao día seguinte, mércores 1 de agosto, ainda que posteriormente aprazárona para o xoves 2. Conclusión: teñen as ideas moi claras do que queren, pois tanto lles dá o que poñamos por escrito os sindicatos, porque nin tempo van ter a ler as alegacións.

O que imaxinamos é que a procesión vai por outro camiño: hai unha semana dixemos que o acordo de estabilidade era inaceptable. Era a nosa resposta ao borrador de data 12/07/2018 de “proposta de acordo [..] polo que se amplía o acordo de 18/10/2017 para o desenvolvemento dun plan de estabilidade [..]”, un documento vergoñento para os asinantes do acordo orixinal, entre eles os sindicatos CCOO, CSIF e UGT. Entre outras porque a suba salarial que pactan, é xa inferior ao incremento do IPC, e por tanto ratifican outro ano máis de perda de poder adquisitivo.

Así que precisaban darlle unha man de pintura para facelo máis atractivo e poder xustificar a sinatura. Na nova versión enviada o venres 27:

  • Inclúen unha referencia a un proxecto de acordo polo que se establecen as bases da carreira profesional (acompañan cunha proposta de texto). Esta é a gran novidade.
  • Comprométense a negociar no mes de setembro o establecemento do complemento do 100% das retribucións en caso de IT. O compromiso do 100% nas ITs continúa a ser difuso no tempo: “negociarase”, “de ser o caso”, “que posibilite acadar”, “en caso de chegar a acordo”. Vamos, que simplemente se comprometen, e xa veremos se cumpren, a sentarse a falar en setembro.
  • Engaden unha intención de chegar a aprobar un plan de igualdade e de medidas de conciliación. Outra declaración sen concreción: “os asinantes promoverán e impulsarán [..] a aprobación de plans [..]”.

Seguimos, xa que logo, cunha proposta con engadidos que non atende moitas das nosas demandas colectivas (anulación das medidas da Lei 1/2012 de medidas no emprego público, etc.), outras que non concreta (100% en IT), e algunhas son regresivas (incremento salarial por debaixo do IPC).

A carreira profesional

A proposta que acompañan deixa fora ao persoal laboral, leva asociado un proceso de avaliación, ten uns prazos inaceptables.

O xeito de acadar un grao, a pesar de que se intenta revestir de asepsia e de independencia ao facerse por medio dunha comisión, non deixa de ser dun xeito discrecional a xuízo de cada comisión avaliadora, en todos e cada un dos diversos apartados que a dividen.

No apartado de formación habería que porlle límites para que non sexa discrecional. Senón pode ser que a pesar de ter feito abondosa formación durante un período de tempo a comisión non a considere suficiente para acadar o grao.

Dende logo é tremendo o tufo que ten a premio para aquel ou aquela que faga todo como manda o xefe e o mal que o pode levar aquel ou aquela que reivindique a obxectividade ou a transparencia por exemplo.

Conseguír os graos, para moitos e moitas, vailles pillar moi preto á xubilación sen ter chegado ao segundo grao, por moitos anos de servizo que teña.

Non queda nada claro o réxime transitorio. A complexidade desta proposta require máis tempo, ademais que este complemento sustituirá o complemento de destino do persoal funcionario e implica cambios importantes, económicos. Hai que estudar as cifras pero en todo caso terá que quedar garantido que este cambio de sistema non vai implicar mermas retributivas do persoal.

En definitiva, a CIG non vai dar por pechada a negociación dun asunto desta importancia en dous días.