Novas por contido

Recibimos o segundo borrador de prazas vacantes para o concurso de traslados de corpos xerais. Neste listado xa están incluidas todas as consellerías.

O listado inclúe algunhas modificacións respecto do primeiro listado (consellerías do Mar, Política Social, Sanidade, Cultura, Educación, Economía e Infraestruturas), no sentido de que inclúen prazas novas, e engaden observacións a prazas que as consellereías queren retirar por ter prevista a súa amortización (son as que indican "PRESENTADA CERTIFICACIÓN").

A CIG presentou alegacións ao primeiro listado, con referencias a 53 postos, pero tan só nos fixeron caso a 11 deles.

Rexeitamos a retirada de prazas por proposta de amortización das consellarías. En primeiro lugar, porque as consellerías puideron facelo e non o fixeron. En segundo lugar, porque repiten a artimaña para retirar prazas dos concursos que finalmente non son amortizadas.

Observamos un exceso de “incidentes” en prazas de Educación que non aparecen no borrador de vacantes do concurso, polo que solicitamos unha revisión a fondo das prazas desta consellería.

Denunciamos o actuar neglixente da consellería de Educación, ao non engadir en RPT (e por tanto non poden sair no concurso), prazas que levan tempo ocupadas. Referímonos a centros de nova creación, que levan anos funcionando, pero aos responsábeis de educación non se lles lembrou que teñen a obriga de incluir os postos en RPT, e por tanto non saen no concurso. Non é a primeira vez que ocorre: un caso de fai anos foi o IES o Barral-Ponteareas, creadas en RPT con catro ou cinco anos de retraso dende a súa ocupación e que non foron ofertados en varios concursos anteriores. Agora pasou no IES de Soutomaior. En data 19/06/2018 a CIG dirixiu escrito á Secretaría Xeral Técnica da consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria solicitando a incorporación das prazas en RPT. Máis dun ano despois, a Administración non cumpriu coas súas obrigas, polo que as prazas (dous subalternos e un auxiliar administrativo) non aparecen en RPT, razón pola que non se inclúen na relación de prazas vacantes a ofertar no concurso. A CIG solicita a tramitación urxente dunha modificación da RPT de Educación para incluír os referidos postos en RPT, e oferta dos mesmos en concurso de traslados. En paralelo, esiximos o cese das persoas responsábeis desta neglixencia (por non falar de prevaricación).

Temos de prazo ata o 29 de xullo para facer alegacións. Se queres comunicarnos algo, podes contactar coa CIG.

Engadir que a posibilidade de que o concurso fose convocado en xullo, xa vai ser imposíbel. Así que a cousa vai quedar xa para setembro.

Outras novas recentes

Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...