Novas por contido

O pasado luns día 14 de outubro participamos na Comisión de Persoal na que se votou o anexo de prazas para o concurso de traslados de corpos xerais así como varias modificacións de Relacións de Postos de Traballo. Tamén falamos outros asuntos en rogos e preguntas, como o Fondo de Acción Social.

Concurso de traslados de corpos xerais

Informa o DXFP que engadiron 11 prazas vacantes por xubilación recentes, co que serían uns 2150 postos ofertados. Informa tamén que farán un engadido na convocatoria para permitir actualizar as áreas funcionais dos postos (pensando naquelas RPTs que ainda non o teñen actualizado).

A CIG non pode verificar se con eses 11 postos que comunican agora que se incorporan, están a incluir no concurso todas as prazas que nós aseguramos que están vacantes recentes, incluíndo algun falecemento e unha vacante por adxudicación ao seu titular doutro posto mediante libre designación (e publicado en DOG).

Tampouco estamos conformes con que retiren postos por proposta de amortización das consellerías (tiveron tempo para tramitar as amortizacións), pois non sería a primeira vez que finalmente non se amortizan. Para a CIG, moitas veces é unha escusa para manter agochados postos. Seguimos a pedir explicación por un posto que retiran por amortización en AMTEGA pero que o xoves saiu ofertado para ser cuberto en comisión de servizos (incongruente se non é necesario).

En canto aos postos vacantes ocupados por persoal laboral indefinido non fixo, ofertalas en concurso sen pasar por proceso selectivo é meterse nun follón xudicial. Función Pública asegura que van facer coincidir a elección de destino dos procesos selectivos coa toma de posesión do concurso. Non nos parece moi realista, veremos se o que están a facer non será meterse nun xardín.

Para o anexo de postos, CIG vota en contra. CCOO a favor, CSIF en contra e UGT absteñense. As bases xa están aprobadas.

Xa en rogos e preguntas preguntamos por cando teñen pensado convocar o concurso, que xa abonda o retraso que leva. A resposta que recibimos é, nesta ocasión, que sería a finais de outubro ou primeiros de novembro

RPT Educación

A modificación consistiu na creación de 5 postos en centros de ensino e a amortización doutros tantos.

A creación foi, realmente, o mero trámite de meter en RPT postos que levaban xa tempo cubertos. A CIG exisiu a Educación que cumprira cos seus deberes e os engadira en RPT, requisito necesario para que os postos puidesen ser ofertados en concurso de traslados.

As amortizacións son de prazas vacantes e sen ocupación, e cumpren as ratios, polo que polo libro estarían correctas. Pero na realidade é unha trapallada. Como é posíbel que haxa centros que só teñen actividade lectiva unha tarde a semana e o persoal subalterno ten que acudir ao traballo todas as tardes da semana? É imposíbel que con duas persoas se poidan atender todas as mañás e todas as tardes. Esto non vai morrer aquí.

CIG e UGT votan en contra. CCOO e CSIF votan a favor.

RPT de Infraestruturas e AXI

Crean prazas, pero continúan as amortizacións. A consellería propuxo a creación dunha praza de arquiveiro (tal e como a CIG solicita en todas as RPTs), pero Función Pública desbotou esta proposta. 

Foi aprobada co voto en contra de CIG, abstención de CCOO e UGT, e voto a favor de CSIF.

RPT Política Social

Esta é a consellería con máis volume de traballo e cunhas condicións de traballo inaceptábeis. Non aceptaron ningunha das propostas da CIG. 

CIG, CCOO e UGT votan en contra. CSIF abstense.

Rogos e preguntas

Fondo de Acción Social-2018: xa lles vale o retraso que leva. CIG pregunta polo estado do FAS, cando teñen pensado pagar. A resposta do director de Función Pública é que prevén pagar en decembro.

Procesos selectivos: segundo o director, nos vindeiros días enviarán os borradores de 8 convocatorias máis.

RPT de Cultura: preguntamos polas causas do seu retraso pois segundo nos din leva xa algún retraso de máis. Din que virá a unha próxima mesa xeral a finais de mes.

Outras novas recentes

Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...