Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120511.gaias.15.jpg
 • 20120501.lugo.1.jpg
 • 20130305.Vigo.Carrousel.jpg
 • 20120511.gaias.18.jpg
 • 20120501.Pontevedra.1.jpg
Luns, 19 Agosto 2019

Deixen de empregar os servizos públicos "para chantaxes políticas"

Esiximos que se garanta o pago de soldos e carreira profesional a todo o persoal da Xunta

Ante as declaracións do conselleiro de Facenda nas que alertaba de supostas dificultades para afrontar o pago dos salarios persoal da administración xeral da Xunta derivadas da débeda estatal con Galiza, dende o sector de Autonómica da CIG-Administración instámolo a non empregar os servizos públicos nin ao seu persoal “para chantaxes políticas”, ao tempo que esiximos que se garanta o pago de todos ...


Xoves, 08 Agosto 2019

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, campeona mundial da externalización

Segue e segue coas encomendas de xestión a Tragsatec do traballo técnico de arqueoloxía

Está claro que na Consellería de Cultura non queren ao persoal funcionario, non valoran o traballo dos técnicos e incluso non cumplen as leis de patrimonio nin de protección de datos. Xa é a terceira vez que asinan unha encomenda de xestión coa empresa Tragsatec, e a terceira vez que a CIG o denuncia.

O pasado luns día 15 publicaban no DOG a nova encomenda para o segundo semestre do ano, por valor de ...


Mércores, 07 Agosto 2019

A CIG denuncia a falta de medios humanos no operativo de alto risco de incendios forestais da Xunta

O plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza (PLADIGA 2019), foi aprobado polo consello da xunta do 2 de maio, e o Presidente Feijoo fixo público o documento cos datos dos medios humanos dispoñibeis para a campaña de alto risco de incendios forestais que comenzou o pasado 1 de xullo.

Nese documento detállase unha cifra que chega aos 7.000 efectivos para a loita contra o lume, homes e mulleres que pertencen a medios propios da Xunta de Galiza, concellos, ...


Martes, 06 Agosto 2019

Compensacións de domingos ou como darlle a razón á CIG

Nestes días aparece un informa de un sindicato da vergoña, de eses que asinaron un acordo de traballo coa Xunta do PP para eliminar calquera dereito do persoal laboral, eliminando o concurso de traslados, as oposicións por concurso-oposición, a promoción interna, etc... onde se fai unha proposta de compensación dos hararios para o persoal a quendas.

A proposta, en resumo é:

 • 75% compensación por traballo en domingos e festivos
 • Traballar como máximo a metade dos domingos e festivos
 • O ...

Martes, 30 Xullo 2019

Novo pau á Xunta pola concesión arbitraria das comisións de servizo

Nas comisións de servizo non abonda con que a persoa adxudicataria cumpra os requisitos de idoneidade, senón que, cando sexan varias as persoas solicitantes, é necesario que se exterioricen as razóns polas que se elixe a unha das persoas peticionarias e se lles notifique a todas elas a decisión final para darlle posibilidade de impugnación. Iso vén a decirlle á Xunta de Galiza, por segunda vez, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.

A nova sentenza do TSXG 341/2019, do 3 de xullo, ...


Martes, 30 Xullo 2019

A CIG solicítalle ao director territorial da Inspección que faga cumprir á Xunta os requirimentos en materia de seguridade

Medio Rural acumula varios incumprimentos polas eivas no servizo de incendios forestais.

A CIG-Autonómica reuniuse o martes 30 de xullo na Coruña co director territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social (INTSS) de Galiza para solicitarlle que a Xunta de Galiza cumpra cos requirimentos realizados pola propia Inspección en materia de seguridade laboral. 

Cómpre lembrar que a Xunta de Galiza acumula incumprimentos dos requirimentos da Inspección de Traballo en materia de ...


Martes, 30 Xullo 2019

Promoción interna ao C2: xa van 3 convocatorias deixando prazas desertas

56 aprobados para 97 prazas ofertadas. Dos dous procesos anteriores, no convocado no 2009 só se cubriron 89 das 158 prazas ofertadas e no do 2015 131 das 139.

Está claro que a Xunta non quere promoción interna: tres procesos en 10 anos e a metade das prazas sen cubrir. Unha promoción concebida como se fosen exames de acceso libre fronte á que fan outras Administracións onde se valora e forma ao seu persoal funcionario. Vergoña


Luns, 22 Xullo 2019

Carreira profesional: o 29 de xullo remata o prazo de solicitude

O vindeiro luns 29/07/2019 remata o prazo para solicitar o acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional. Nese senso, lembramos que dende o 18 de xuño a CIG ten a disposición de todo o persoal excluido do sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta un modelo de solicitude para presentar por rexistro. Unha vez presentada por rexistro, a Xunta ten tres meses para dar unha resposta. Se a resolución é desestimatoria, o paso seguinte é a ...


Luns, 08 Xullo 2019

Reclamacións e problemas dos Equipos de Valoracións e Orientación de Política Social

As Organizacións Sindicais con presenza na Mesa Xeral de Empregados Públicos (CIG, CCOO, CSIF e UGT), poñemos de manifesto as distintas reclamacións e problemáticas dos Equipos de Valoracións e Orientación da Consellería de Política Social.

Os equipos de valoracións e orientación teñen por obxectivo primordial facilitar a axuda necesaria a todas as persoas con discapacidades a fin e efecto de que se afronte, dun mellor xeito, os diferentes ámbitos da vida.

O grao de discapacidade ...


Venres, 05 Xullo 2019

Xuntanza DXFP 04/07/2019: Concurso de traslados

O xoves 4 de xullo acudimos a unha xuntanza convocada polo director xeral de Función Pública para tratar basicamente o concurso de corpos xerais (fixemos mencións aos outros concursos), RPTs (ver resumo desta parte) e algunha cousa máis.

CONCURSOS DE TRASLADOS

Previsión de corpos xerais e veterinarios

A xuntanza céntrase nas bases do concurso de corpos xerais, sendo a previsión negocialo, e se cadra publicalo, en xullo, abrindo o prazo de solicitude en setembro. A semana que ven van ...


O primeiro que manifestamos, e nisto coincidimos con outros sindicatos, é que hai que separar a proposta de carreira profesional da proposta de acordo de mellora de emprego e condicións de traballo. Resulta evidente que o DXFP o que busca é forzar aos sindicatos ao todo ou nada, a tragar co lote enteiro para evitar que o sindicato quede fora das futuras comisións de seguimento.

Referente ao plan de mellora de emprego e condicións de traballo, na nova proposta non hai cambios substanciais.

 • Matizan a utilización da bolsa de horas do 5% anual: a recuperación das horas terá que ser no prazo de tres meses dende o feito causante (o que será anual será o cómputo global das horas que se poden adaptar). Continúa a ser só para conciliación. Nada de “bolsa positiva de horas” para todo o persoal.
 • Amplían a 16 semanas o permiso de paternidade, pero supeditado a que o Estado dite algunha norma que o permita. Así que nada das 22 que aceptaron traspor para aquí na mesa de novembro se así a tiñan no AGE.

Moitas das outras cuestións que van no texto do acordo, xa as meteron unilateralmente na Lei de acompañamento aos orzamentos do 2019 ou no Decreto de OEP-2018. Pouco máis queda. Por exemplo, manteñen o incremento retributivo variable en función do PIB e non do IPC (por primeira vez na historia creando un perigoso precedente social). Tampouco moven unha letra para permitir a xornada xeral de 35 h.

En canto á carreira profesional, fan dous únicos cambios:

 • Os catro anos que se tardaba en cobrar o 100% do grao I anticipado (a razón de 25% anual), pasan a ser tres anos para os grupos B, C1, C2 e a agrupación profesional de funcionarios. Mentres, no Sergas serán dous anos (60% e 40%).
 • Engaden un anexo cos criterios a cumprir para o recoñecemento do grao I.

A CIG mantén as súas propostas:

 • O acordo de carreira vén a ser un recoñecemento de sexenios. O tempo é igual para todos, así que rexeitamos as diferenzas de importes tan grandes entre grupos.
 • Os prazos son inaceptábles, peores que no acordo do Sergas.
 • Os anos pasan para todos e todas, independentemente de se é funcionario, laboral, fixo, interino ou temporal. Rexeitamos a exclusión do persoal laboral non funcionarizable e do persoal interino e temporal.

FUNCIONARIZACIÓN

Vamos polo segundo borrador (con apenas modificacións) da proposta de acordo de funcionarización que presenta o director xeral de Función Pública. Na xuntanza do luns 17 de decembro, tratamos o asunto.

A CIG manifestamos:

 • Antes de executar calquera proceso de funcionarización, deben darse uns pasos previos como persoal laboral: concurso de traslados, oferta de emprego libre e promoción interna, catálogo de funcións, estudo das retribucións .. e finalmente, funcionarización.
 • Titulación requirida. Se a Administración decide que o persoal dunha categoría quede encaixado nunha escala determinada, e algunha persoa non posúe a titulación requirida, a Administración debería facilitar as quendas de traballo para que as persoas poidan realizar os estudos necesarios. A CIG non defende a integración nunha escala sen a titulación requirida, pero a Administración é quen toma as decisións e por tanto debe facilitar os medios para que as persoas poidan realizar os estudos e non sufran as consecuencias.
 • Un vínculo xurídico único. A CIG non entende que dúas persoas que realicen o mesmo traballo poidan ter diferentes retribucións ou dereitos. Defendemos un vínculo único, de “empregado/a público/a”, común a persoal funcionario e laboral. Xa que logo, defendemos a funcionarización voluntaria de todo o persoal laboral (respectando o actual vínculo temporal que teña cada quen).
 • No texto non queda claro se o persoal laboral temporal queda como está ou pasaría obrigatoriamente a funcionario interino (de palabra, dixeron que si pasarían). Teñen que modificar o decreto de listas para adaptalo ás novas circunstancias.
 • Queremos garantías de que non van utilizar a funcionarización para destruír emprego público.
 • Rexeitamos a creación dunha comisión de seguimento na que só participen os sindicatos asinantes. Para a CIG, esto é unha chantaxe para obrigarnos a asinar.
 • Deixar a extinguir os postos de quen non quera ou non poida funcionarizarse, sen concursos nen promoción interna futuras, é unha chantaxe.

Respecto do actual persoal funcionario, a CIG engade:

 • Evidentemente defendemos que o persoal laboral que actualmente teña retribucións superiores ás do persoal funcionario (por exemplo, nos grupos baixos ou aqueles que teñan pluses de toxicidade, perigosidade, penosidade, ..), non pode perder retribucións. Pero tampouco podemos permitir que no futuro haxa funcionarios que cobren menos que outros, polo que reclamamos diñeiro para igualar as retribucións de todo o persoal dunha escala de xeito que a mesmo traballo, mesmo salario.
 • Queremos unha promoción interna masiva para todo o persoal funcionario, sen límite de prazas, mediante procesos selectivos sinxelos e temarios reducidos, conservando o destino. O representante de CCOO rexeita esta proposta, manifestando que é un insulto.

Director Xeral de Función Pública:

 • O EBEP impediría que a funcionarización fose o último paso (di que teñen exemplos de anulación de procesos).
 • Están dispostos a elaborar un plan formativo naquelas categorías en que a falta de titulación non sexa algo excepcional.
 • Buscan a funcionarización máxima posíbel. Inclusive do 100% do persoal laboral.
 • Teñen previsto compensar as diferenzas salariais superiores mediante un Complemento de Funcionarización para evitar as perdas de retribucións. E nos casos en que todo o persoal dunha futura escala teña retribucións superiores, utilizarían o complemento específico en lugar do complemento de funcións.
 • Engadirán un apartado de listas no texto do acordo no xeito de comprometerse a computar o tempo de laboral para listas equivalentes de funcionarios.
 • Din que non haberá destrución de emprego público. Non teñen inconvintes en facelo constar no texto do acordo como lle pedimos.
 • O proceso selectivo será mediante un único exame test, con temario reducido sobre materias xerais.
 • Anuncian un proceso breve e inmediato: en xaneiro teremos as propostas de modificación das RPTs das prazas a funcionarizar. Os exames serían no primeiro semestre de 2019.

ACORDO SOBRE AS OFERTAS DE EMPREGO 2018-2020

Na Comisión de Persoal do martes 11 de decembro (na que se aprobou a OEP-2018), o director de Función Pública apareceu cunha proposta de acordo sobre as OEPs 2018-2020, para votar na propia sesión da Comisión de Persoal. Era un documento que nos enviaran por correo electrónico esa mesma mañá, e por tanto, sen posibilidade de estudalo como debe ser. A proposta, que era descoñecida por CIG e CSIF, sospeitamos que si era do coñecemento previo de CCOO e UGT. O intento da Administración de votar un acordo sorpresa, fora da orde do día, deu lugar a bronca e a retirada do asunto.

Na xuntanza do luns 17, o DXFP non presenta cambio algún sobre o texto do acordo referido. A CIG manifestou o seguinte:

 • O documento mantén a existencia dunha taxa de reposición de efectivos. Defendemos a súa retirada, pois esta limitación que se está a autoimpoñer a Administración, non permite recuperar o emprego destruído polo que mantén os problemas que existen nalgúns centros e servizos por falta de persoal.
 • Ocultan a información global da temporalidade, sentenzas de indefinicións e postos a funcionarizar. Así que por moito que nos ofrezan números para os anos 2018, 2019 e 2020, non sabemos o que estes supoñen no global do emprego público.
 • Un acordo que incumpre outros acordos. En anos anteriores a CIG asinou con outros sindicatos diversos acordos que afectaban aos Legoeiros e aos altos índices de temporalidade do servizo de incendios (SPDCIF) e Consorcio Galego de Igualdade e Benestar. Os efectos dos acordos referidos eran para o 2018 e con este novo acordo incumpren os anteriores adiando parte dos efectos para o 2019.
 • Acceso libre e promoción interna insuficientes. A maiores das 200 prazas de promoción interna separada da libre, haberá outro 25% de promoción interna das prazas de acceso libre. Tendo en conta que a promoción interna non computa para a taxa de reposición de efectivos, sería posíbel incrementar o acceso libre sen pasarnos da taxa de reposición. A CIG defende un 50% de prazas para promoción interna.
 • Promoción interna masiva. Ao tempo que se executa un proceso de funcionarización do persoal laboral fixo, queremos que ofrezan unha promoción interna masiva equivalente a todo o persoal funcionario, sen límite de prazas, con probas e temas reducidos. Sorpredentemente, para CCOO esta promoción interna masiva nas mesmas condicións que a funcionarización, é un insulto.

Finalmente, o DXFP manifesta o seguinte:

 • Na promoción interna separada para 2019 e 2020 inclúen as palabras “como mínimo”.
 • Están pendentes que que en Madrid validen os datos de temporalidade. Esperan que sexa antes de rematar o ano, e de seguido facilitaránolos.
 • Tentarán acumular o máximo posíbel de convocatorias das OEPs de 2016, 2017 e 2018 (esta semana remitirían listado das que se acumularían). As probas serán as mesmas para os procesos de estabilización de emprego temporal e de prazas con sentenza de indefinición. Na maioría dos procesos, o concurso de traslados iría á par do proceso selectivo.
 • O mércores 19 teremos unha nova xuntanza.