Novas por contido

A Xunta ten que protexer ao seu persoal fronte a Covid, identificando ao virus como risco biolóxico do grupo 3 nas Avaliacións de riscos laborais.

Entra en vigor a Orde TES/1180/2020, do 4 de decembro, por la que se adapta o Real Decreto 664/1997 coa incorporación do Sars-Cov-2, responsable da Covid 19, como risco biolóxico de grupo 3 na lexislación laboral.

Na CIG demandamos a necesidade de adaptar as Avaliacións de riscos laborais ao risco biolóxico da Covid 19, xa que o 3 de xuño a Directiva (UE) 2020/739 xa establecera unha categoría de risco de contaxio máis elevada que a prevista nas Avaliacións que estaba a realizar Cualtis. Os seus efectos son, por exemplo, a identificación de a qué postos e cando se ten que proporcionar máscaras FPP2 ou establecer maiores medidas fronte aos aerosois.

Así tamén o constatou a inspección de traballo en varios requirimentos e resolucións, ante as denuncias da CIG á Xunta, onde indica "[..] debe atenderse a sua clasificación como AB do grupo 3, ante a modificación aprobada pola Comisión Europea [..]".

A consideración do axente biolóxico nun ou noutro grupo responde a capacidade infecciosa, segundo o criterio de capacidade que ten o virus para acusar unha enfermidade e a súa gravidade, a posibilidade da sua propagación e que exista ou non unha profilaxe ou tratamento eficaz. En definitiva, esta declaración, é a que serve para determinar as medidas preventivas e de protección dos traballadores contra os riscos para a súa saúde.

A pesar do anterior a Xunta fixo caso omiso pasando por riba sen escrúpulos do deber de protección do seu persoal fronte este risco laboral e do principio de precaución que o rexe.

Agora non lles queda outra: o 10 de decembro de 2020 incorporouse á normativa laboral directa coa modificación do anexo II do Real decreto 664/1997, de 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo. Así o termo «Coronaviridae», con clasificación no grupo 2, substitúese polos seguintes termos e clasificación no 3: “Coronaviridae (F) Betacoronavirus (G) Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2)(1) ..

En conclusión, a Xunta ten que modificar e elaborar urxentemente adecuadas Avaliacións de riscos laborais dos centros de traballo cos seus protocolos ou plans para establezan as medidas preventivas reais ao risco do virus da Covid 19 (grupo 3).

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

Cobertura de prazas de Medio Rural e a funcionarización

Nova oferta de comisións de servizo e chamamentos polas listas de contratación para a cobertura de prazas no Servizo de Incendios (SPIF) Nestes días estamos a vivir un novo episodio do caos que se está a producir co proceso de funcionarización do SPIF. Dende a Consellería de Medio Rural enviáronos unhas listaxes con prazas para a súa cobertura mediante comisión de servizos...
Xoves, 18 Mai 2023

Modificación da RPT do SPIF de cara á funcionarización (en CP 16/05/23)

Na Comisión de Persoal do pasado día 16 de maio aprobouse a RPT de funcionarización do SPIF co voto en contra da CIG. Este foi un proceso que “comezou polo tellado” e dende a CIG sempre defendimos un proceso transparente, que facilitara toda a información que permitira ao persoal do servizo de incendios tomar a decisión de funcionarizarse ou non con tódalas garantías e...
Xoves, 25 Mai 2023

Os negocios da Vicepresidencia Segunda da Xunta co Colexio de Psicoloxía de Galiza e coa Asociación Nacional de Peritaxe Social

A saturación nos equipos psicosociais dos IMELGA, da Xunta de Galiza, que presentaban un atraso na elaboración de informes periciais, nalgunhas delegacións de ata 2 anos, foi unha das críticas expostas polo propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) na apertura do ano xudicial en setembro de 2022. A resposta inicial da Xunta foi o incremento de horas extras do...