Novas por contido

A Xunta ten que protexer ao seu persoal fronte a Covid, identificando ao virus como risco biolóxico do grupo 3 nas Avaliacións de riscos laborais.

Entra en vigor a Orde TES/1180/2020, do 4 de decembro, por la que se adapta o Real Decreto 664/1997 coa incorporación do Sars-Cov-2, responsable da Covid 19, como risco biolóxico de grupo 3 na lexislación laboral.

Na CIG demandamos a necesidade de adaptar as Avaliacións de riscos laborais ao risco biolóxico da Covid 19, xa que o 3 de xuño a Directiva (UE) 2020/739 xa establecera unha categoría de risco de contaxio máis elevada que a prevista nas Avaliacións que estaba a realizar Cualtis. Os seus efectos son, por exemplo, a identificación de a qué postos e cando se ten que proporcionar máscaras FPP2 ou establecer maiores medidas fronte aos aerosois.

Así tamén o constatou a inspección de traballo en varios requirimentos e resolucións, ante as denuncias da CIG á Xunta, onde indica "[..] debe atenderse a sua clasificación como AB do grupo 3, ante a modificación aprobada pola Comisión Europea [..]".

A consideración do axente biolóxico nun ou noutro grupo responde a capacidade infecciosa, segundo o criterio de capacidade que ten o virus para acusar unha enfermidade e a súa gravidade, a posibilidade da sua propagación e que exista ou non unha profilaxe ou tratamento eficaz. En definitiva, esta declaración, é a que serve para determinar as medidas preventivas e de protección dos traballadores contra os riscos para a súa saúde.

A pesar do anterior a Xunta fixo caso omiso pasando por riba sen escrúpulos do deber de protección do seu persoal fronte este risco laboral e do principio de precaución que o rexe.

Agora non lles queda outra: o 10 de decembro de 2020 incorporouse á normativa laboral directa coa modificación do anexo II do Real decreto 664/1997, de 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo. Así o termo «Coronaviridae», con clasificación no grupo 2, substitúese polos seguintes termos e clasificación no 3: “Coronaviridae (F) Betacoronavirus (G) Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2)(1) ..

En conclusión, a Xunta ten que modificar e elaborar urxentemente adecuadas Avaliacións de riscos laborais dos centros de traballo cos seus protocolos ou plans para establezan as medidas preventivas reais ao risco do virus da Covid 19 (grupo 3).

Outras novas recentes

Xoves, 07 Decembro 2023

Excedencias voluntarias nas eleccións de destino de persoal de incendios

No día de hoxe, 07/12/2023, dende a CIG puxémomos en contacto con Función Pública para aclarar unha dúbida que se estaba a plantexar por parte do persoal de varias escalas do subgrupo C2 de incendios (emisoristas/vixiantes-fixos, bombeiros forestais e bombeiros forestais-condutor de motobomba) en relación á posibilidade de pedir a excedencia voluntaria por interese...
Martes, 05 Decembro 2023

Quen coida ás coidadoras? A Xunta non

A última oposición de persoal auxiliar coidador da Xunta de Galiza cun proceso rematado foi no ano 2006, polo que hai un importante número de traballadoras e traballadores que deberán presentarse ao próximo exame do proceso selectivo si queren seguir traballando na administración. A Xunta de Galiza fixou o eximen para o 15 de decembro, así figuraba na web de Función Pública...
Xoves, 30 Novembro 2023

Postos para a elección de destino no SPDCIF

Achágannos dende a Dirección Xeral de Función Pública o listado de postos que ofertarán para a elección de destino de Emisoristas-Vixiantes Fixos, Bombeiros Forestais e Bombeiro Forestal Condutor Motobomba. Descargar No DOG do mércores 29/11/23 publicaron a relación de persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo (con corrección de erros no DOG do xoves 30/11/23),...