Formación
Título Data de creación
EGAP: curso de prevención de riscos laborais para o persoal do Instituto Galego da Vivenda e Solo de Pontevedra 15 Abril 2024
EGAP: Curso para persoal delegado de protección de datos da Xunta de Galiza 11 Abril 2024
EGAP: formación dirixida a profesionais que atenden directa ou indirectamente vítimas de violencia de xénero 11 Abril 2024
EGAP: convocatoria de actividades formativas do marco galego de competencias dixitais ComDix 04 Abril 2024
Curso de prevención de riscos laborais para o persoal do Centro Integrado de Formación Profesional de Coia (Vigo) 03 Abril 2024
EGAP: cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos 02 Abril 2024
EGAP: Curso superior de capacitación para o desempeño da función de inspección de servizos sociais 25 Marzo 2024
EGAP: Xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre sistemas para a contratación pública 21 Marzo 2024
EGAP: convocatoria do curso superior en ciberseguridade 19 Marzo 2024
EGAP: convocatoria de actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero 18 Marzo 2024
EGAP: convocatoria de cursos de prevención de riscos laborais, nivel básico 12 Marzo 2024
EGAP: convocatoria de dous cursos de formación en prevención de riscos laborais para o CRAPD de Vigo 04 Marzo 2024
EGAP: convocatoria de actividades de formación continua 01 Marzo 2024
EGAP: convocatoria de actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza 22 Febreiro 2024
EGAP: Xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre o uso de certificados dixitais na Xunta de Galiza 16 Febreiro 2024
EGAP: convocatoria das actividades de formación continua en materia de idiomas 14 Febreiro 2024
EGAP: Curso monográfico sobre custos simplificados nos fondos europeos do Marco 2021-2027. 14 Febreiro 2024
Cursos de prevención de riscos laborais, nivel básico 01 Febreiro 2024
EGAP: convocatoria da Xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre notificacións electrónicas 26 Xaneiro 2024
EGAP: convocatoria de cursos de especialización de conversa en inglés financeiro e da empresa 25 Xaneiro 2024