Inicio
Luns, 24 Xuño 2024

A CIG recorre en reposición as listaxes de postos dos concursos de traslados de corpos xerais e especiais

Dende a CIG presentamos sendos recursos de reposición diante da publicación das convocatorias de concursos de traslados dos corpos xerais e corpos especiais publicados neste primeiro semestre do presente ano. Nas dúas convocatorias non se publican todas as prazas vacantes existentes, por exemplo, no caso dos corpos xerais son darredor de 180 prazas as vacantes que non saen no concurso de traslados sen darnos ningún tipo de explicación ao respecto.

En ningún dos dous procesos se convocan ...


Venres, 21 Xuño 2024

A Xanela (boletín de CIG-Autonómica, xuño/2024)

Neste boletín de CIG-Autonómica falamos de:

  • Se o custo da vida supera a suba salarial ... gañas ou perdes?
  • A Xunta retira 180 postos do concurso de corpos xerais. Por que?
  • Os deberes para a nova directora de Función Pública
  • Por que o chaman FAS cando queren dicir axuda por persoa con discapacidade a cargo?
  • Limitación de 3 anos nas contratacións temporais e nomeamentos administrativos: as excepcións
  • Estilo Galiza ou estilo PP

Descargar


Venres, 21 Xuño 2024

A DXEP comprométese a cumplir co calendario previsto de procesos selectivos anunciados

Na Comisión de Persoal do venres 21 de xuño volvimos a solicitar información de se tiñan pensado manter ou non as datas de exames anunciadas polo Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o 28 de decembro de 2023 (coincidindo coa convocatoria de eleicións ao Parlamento de Galiza). Esta solicitude de información viña arrastrando dende a semana anterior, sen que tivesemos resposta. Onte, xoves 20, presentamos un escrito reiterando a nosa petición de información.

Do suspense estaban afectados ...


Xoves, 20 Xuño 2024

Protocolo violencia de xénero: xa non era sen tempo

Un dos deberes da Administración da tolerancia cero contra a violencia machista que estaba "aprazado"

A Xunta achega o borrador de protocolo da violencia de xénero para facer alegacións

A CIG reclamou este protocolo que tiña que estar negociado e formar parte do I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza aprobado o 27 de outubro de 2023.

A Administración aprobou un Plan sen este documento fundamental para protexer ás vítimas de violencia machista na contorna laboral e estableceu como unha ...


Xoves, 20 Xuño 2024

Queremos coñecer as datas de exames, para organizarnos a vida

O venres 21 estamos convocados a unha Comisión de Persoal. En anteriores xuntanzas, os días 13 e 14 de xuño, formulámoslle á directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP), a pregunta que non respondeu relativa a si se mantiñan ou non as datas previstas para a celebración dos primeiros exercicios da promoción interna (14 de decembro).

No mesmo anuncio feito polo Presidente da Xunta (28/12/23), aparecían tamén determinados procesos de acceso libre, polo que tamén ...


Xoves, 20 Xuño 2024

A Consellería do Mar convoca, a instancias da CIG, a comisión de seguimento do Acordo de Gardacostas

O día 18 de xuño dende a CIG presentamos unha solicitude de xuntanza coa Consellería do Mar en relación a varios asuntos pendentes e que requiren una axeitada solución, que pasa porque a consellería actúe.

As catro cuestións básicas que se deben atender, habendo máis que tratar, son:

1. Instar a implantación dos coeficientes redutores do persoal do servizo de Gardacostas.

2. Revisión do acordo de prestación de servizos, horarios, vacacións, licenzas …

3. Adaptación do encadramento das ...


Xoves, 20 Xuño 2024

Educación debe facilitar a roupa de traballo para aquelas categorías que a usan

O persoal substituto de determinadas categorías do antigo persoal laboral da Consellería de Educación que necesita roupa de traballo para prestar o seu servizo, atópase con que a Consellería non a facilita, e teñen que recorrer a levala da casa ou a mercala eles mesmos.

Esta situación afecta, tanto a súa seguridade como á dos seus usuarios, dando á súa vez unha mala imaxe corporativa das persoas empregadas públicas da Xunta de Galiza.

Dende a CIG vimos de esixirlle á Consellería que ...


Luns, 17 Xuño 2024

A CIG urxe á Xunta a convocar a Comisión de Listas das escalas sanitarias (Lei 17/89) ao servizo da Comunidade Autónoma de Galiza

Este sindicato ten constancia de que non se está a convocar a Comisión de Listas, en prexuízo da transparencia e seguridade xurídica destes procedementos de selección de persoal e da xestión de chamamentos para a cobertura con carácter temporal.

O procedemento que regula a cobertura temporal de postos de persoal funcionario da escala de saúde pública e administración sanitaria figura na Resolución do 20 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, e afecta ás seguintes ...


Luns, 17 Xuño 2024

Benvida do Partido Popular de Vigo

O Partido Popular de Vigo deu a benvida aos 16 novos funcionarios e funcionarias dos subgrupos C1 e C2 que xa prestan servizo en diferentes departamentos da Xunta en Vigo

Ao finalizar o acto, varios membros da “Junta Directiva” do PP local, participaron nunha foto de familia cos novos funcionarios e funcionarias da Xunta e algúns xefes e xefas propicios/as de diferentes departamentos. Do evento, que foi publicado no web do PP de Vigo o martes 11 de xuño, fíxose eco a Xunta de Galiza no ...


Luns, 17 Xuño 2024

Se non sabes, pregunta

Sra. directora xeral de Emprego Público:

certo é que non levas moito tempo no cargo, pero deberías ser consciente que hai miles de persoas esperando que lles confirmes SE O 14 DE DECEMBRO VANSE CELEBRAR OU NON os exames da promoción interna de corpos xerais.

E se chegas á mesa xeral sen documentarte non vale que nos digas que ignoras si había un calendario de exames colgado ou non da páxina de Función Pública. Se non sabes pregúntalle a Rueda que o anunciou despois dun Consello da Xunta ...


Xoves, 13 Xuño 2024

Compensación horaria pola asistencia aos consellos escolares, unha cuestión de categoría?

A CIG reclama perante a Administración Pública que se dean instrucións claras e non discriminatorias no que atinxe ao dereito de todo o persoal a ser compensado pola participación nos Consellos Escolares dos centros educativos públicos galegos.

A CIG ven de presentar con data 11 de xuño, unha solicitude de información sobre a discrecionalidade no dereito a compensar con dúas horas o tempo de asistencia aos consellos escolares dos centros educativos por parte do persoal non docente, polo ...