Listas substitucións
Título Data de creación
Actualización provisional de méritos das listas de cobertura con carácter transitorio por funcionarios e laborais 25 Mai 2022
Listas definitivas para a cobertura transitoria de determinados corpos, escalas ou especialidades de funcionarios 10 Mai 2022
Relación provisional de admitidas en determinadas listas de contratación de persoal funcionario 06 Abril 2022
Despedimentos do persoal de limpeza por acúmulos 28 Marzo 2022
Encomenda de xestión de determinados actos das listas de contratación de persoal de prevención de incendios forestais 28 Febreiro 2022
Persoas excluídas de determinadas listas resultantes da transformación de persoal laboral en funcionarias 28 Febreiro 2022
Apertura e peche de listas de contratación temporal de persoal laboral e funcionarias interinas 28 Febreiro 2022
Modificación do decreto de nomeamento de persoal interino para prazas de funcionarias e persoal laboral 25 Febreiro 2022
Comisión de Persoal 9/2/22: RPT GAIN e CEEI, modificación decreto listas, regulamento plan igualdade 07 Febreiro 2022
Modificación do artigo 12 do decreto de listas 27 Xaneiro 2022
Novas sobre as listas de contratación 10 Xaneiro 2022
Ampliación prazo novas listas persoal funcionario interino escala persoal servizos xerais (PSX) e xerocultora (C2) 16 Decembro 2021
Apertura novas listas persoal funcionario interino escala persoal servizos xerais (PSX) e xerocultora (C2) 29 Novembro 2021
Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario 18 Outubro 2021
Inclusión nas listas de contratación persoal funcionario para integrantes da lista equivalente de persoal laboral 18 Outubro 2021
Relación provisional de persoas excluídas das listas de contratación temporal por transformación das listas laborais 08 Outubro 2021
Listas definitivas contratación temporal persoal funcionario e laboral 29 Setembro 2021
Listas provisionais para desempeño transitorio de prazas de persoal funcionario e laboral temporal 12 Agosto 2021
Listas de contratación: disposición transitoria segunda do Decreto 37/2006 02 Agosto 2021
Listas únicas contratación temporal persoal funcionario, incluídos os orixinariamente persoal laboral 30 Xullo 2021

Outras novas recentes

Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...
Mércores, 06 Xullo 2022

Funcións de PSX do Consorcio: a CIG solicita extensión da sentenza

A CIG solicitou o luns 4 de xullo a extensión da sentenza que afecta ás funcións do persoal de servizos xerais (PSX), referida á limpeza de maneira ordinaria nos centros do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. A CIG interpuxo demanda de conflito colectivo sobre a imposición das tarefas de “limpeza ordinaria” ao persoal de servizos xerais do Consorcio, que...
Mércores, 06 Xullo 2022

Criterios para os procesos selectivos derivados da OEP extraordinaria do 2022 (Lei 20/21)

A Dirección Xeral de Función Pública enviou aos sindicatos un primeiro borrador para comezar a negociación dos criterios que rexerán as convocatorias de procesos selectivos derivados da Oferta de Emprego Público extraordinaria do 2022, derivada da Lei 20/21 (lei da temporalidade). A primeira xuntanza vai ser o xoves 7 de xullo.  Neste borrador hai cousas que son...