Inicio
CIG-Autonomica
  • 20130305.Vigo.Carrousel.jpg
  • 20120501.Compostela.4.jpg
  • 20120501.Ferrol.1.jpg
  • 20190619_concentracion_Funcion_Publica_002.jpg
  • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
Luns, 20 Marzo 2023

Plan de Igualdade da Xunta de Galiza: remisión da enquisa a todo o persoal

A elaboración dun Plan de Igualdade conta con diferentes fases reguladas na correspondente normativa como son o Compromiso da organización (que foi publicado neste mes) e a Elaboración da Diagnose (que necesita da recollida de datos cuantitativos e cualitativos (enquisa) para poder avaliar as carencias e propor solucións). Estas fases son necesarias para poder elaborar o Plan de Igualdade, a súa implantación e o seguimento das medidas propostas.

O luns día 20 de marzo a Administración a ...


Venres, 17 Marzo 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo presentado ante o TSXG polo que este declarou nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso á prestación por desemprego durante o período vacacional, na que lles suspendían o contrato aínda que as persoas ...


Luns, 13 Marzo 2023

Problemas coa elección de destino de biólogos/as

Estes días estase a realizar o acto de elección de destino da convocatoria do ano 2019 da especialidade de Bioloxía. Función Pública rompe co criterio que viña empregando este último ano: ofertar tantas prazas como aspirantes superaran os procesos selectivos para evitar que salten interinos/as con prazas afectadas polas estabilizacións extraordinarias, e unha vez resolto o asunto da temporalidade e antes de que tomen posesión estes, facer unha toma de posesión definitiva con todas as prazas ...


Venres, 10 Marzo 2023

O Plan de Igualdade para o persoal do Parlamento de Galiza

O día 28 de febreiro a Mesa do Parlamento de Galiza levou a mesa un documento de borrador de Plan de Igualdade, coa finalidade de que as organizacións sindicais convocadas o validaramos, máis non podemos darlle tal validez a un documento no que dende o primeiro momento non cumpre o requisito de negociación colectiva prevista na Lei Orgánica de Igualdade.

Os Plans de Igualdade nas AAPP constitúen, en si mesmos, un proceso de negociación, do que forman parte as seguintes fases:

1) ...


Xoves, 09 Marzo 2023

A lei de persoal bombeiro forestal, para que?

O Goberno estatal elaborou un “Proyecto de Ley básica de bomberos forestales” cheo de boas intencións pero baleira de contido

A proposta que entrou o 28 de febreiro para comezar a tramitación parlamentaria no Congreso dos Deputados/as, aprobaríase nas vindeiras semanas en forma de Lei e é de caracter básico polo que afecta a todo o persoal bombeiro forestal. En breve comezarán os trámites de emendas para os grupos parlamentares.

Ainda que o texto mellora outros borradores anteriores, ...


Mércores, 08 Marzo 2023

Retribucións do persoal auxiliar administrativo en prácticas: como actuar?

Temos na Administración Autonómica 320 persoas que aprobaron o proceso selectivo do corpo auxiliar administrativo (subgrupo C2), pero que a diferenza doutros procesos anteriores, non foron nomeados/as persoal funcionario de carreira, senón en prácticas, obrigados/as a realizar un curso formativo durante un mes, porque así o contempla a convocatoria.

Estas persoas están no posto de traballo que lles foi adxudicado en destino provisional, e no que continuarán ata que dentro duns anos se ...


Xoves, 02 Marzo 2023

Unha nova sentenza, e xa van 3, obriga a ofertar as prazas de promoción interna de persoal laboral na OEP 2020

A CIG ten interposto demanda contencioso administrativa contra a OEP de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 por non respectar a porcentaxe de reserva para a promoción interna de persoal laboral que ven establecida no V Convenio Colectivo. A xustiza acaba de darlle a razón a CIG e obrigar a Xunta a convocar as prazas necesarias.

Como xa pasara coas OEP do 2017 e do 2019 a Sala do Contencioso-Administrativo ven sentenciar contra a OEP da Administración Xeral da Xunta de Galiza do exercicio 2020 (a ...


Xoves, 02 Marzo 2023

Novas situacións especiais de Incapacidade Temporal para as mulleres

A recén aprobada Lei Orgánica 1/2023, de 28 de febreiro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2010, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo introduce novidades con respecto as motivacions das incapacidades temporais que entrará en vigor a partir do día 2 de marzo de 2023.

  • Menstruacións incapacitantes: situación de incapacidade temporal xerada por unha menstruación dolorosa a causa dunha patoloxía previamente diagnosticada.
  • Incapacidade temporal a partir da ...

Luns, 27 Febreiro 2023

Carreira profesional: o DXFP escolle as sentenzas que non son firmes que lle gustan e obvia as que non quere acatar

Na última Comisión de Persoal (22/02/2023), o director xeral de Función Pública recriminoulle á CIG a sentenza desestimatoria da nosa demanda da Orde de confección de nóminas do ano 2022, que acaba de ditar a sala 1ª do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Considera que esta sentenza dalle a razón con respecto ao seu trato ao persoal que non quere pasar polo aro da “funcionarización voluntaria”. Dende a CIG imos recorrela.

Esta sentenza dá por boa a obriga ...


Xoves, 23 Febreiro 2023

Carreira Profesional: non abonda con ser “interpretada”

Están CCOO, CSIF e UGT a renegociar a carreira profesional con Función Pública?

Pois parece ser que por fin son conscientes de que a carreira profesional que pactaron coa Xunta ten eivas importantes, polo que xa se atreven a propoñer “interpretacións” na “comisión de seguimento” dos acordos que asinaron.

Pero se o que queren é ser un pouco máis ambiciosos e corrixir os problemas en serio, non queda outra que alterar algunha das indicacións dos acordos, pois “interpretar” cousas que vaian ...


Luns, 20 Febreiro 2023

Escala de persoal subalterno: lista de admitidos antes de que tomen posesión as persoas do proceso anterior

Xa nesta nova dimos conta do escándalo que supón ter en espera por non se sabe qué a 205 persoas dun proceso convocado no 2019.

Pois ben (ou mellor dito MAL), parece que o director xeral de Función Pública está disposto a batir outro récord persoal coa Escala de persoal funcionario subalterno: esta vez se trata de sacar un listado de admitidos dun proceso selectivo sen resolver o anterior e onde moitas das persoas que aprobaron o anterior tiveron que matricularse neste novo proceso do mes ...