Máis que CIG-Autonómica

Ten en conta que moitas persoas traballadoras aínda non percibiron o ingreso das súas prestacións.

Diante desta situación e co ánimo de contribuír a non dificultar esa situación económica, o Secretariado Confederal da CIG acordou atrasar un mes o cobro da cota sindical que correspondería realizar no vindeiro mes de maio. Deste xeito o cargo do recibo correspondente ao 2º trimestre do ano realizarase na primeira quincena do mes de xuño, na vez de no mes de maio como correspondería.

Isto, así mesmo, supón que, polos prazos establecidos para os diferentes procedementos bancarios, tamén retrasará o cargo dos recibos dos 3º e 4º trimestres deste ano, de tal xeito que o 3º trimestre pasará a ser cargado nos primeiros días de setembro, na vez de en agosto e o 4º trimestre, previsibelmente, arredor do día 15 de novembro.