Máis que CIG-Autonómica

Boletín do gabinete técnico confederal de Saúde Laboral da CIG, número 51, de maio/2024, monográfico no sector forestal:

  • Prevención de riscos laborais e incendios forestais na Galiza
  • Achegamento á realidade do eucalipto na Galiza
  • A seguridade laboral na extinción de incendios forestais
  • Plan de prevención de riscos laborais para o persoal dos servizos de extinción de incendios da Xunta de Galiza
  • Exposición a substancias canceríxenas nas actividades contra incendios forestais
  • Posición da CIG ante a situación dos servizos contra incendios na Galiza e os proxectos de Lei de bombeiros/as forestais e axentes medioambientais
  • Proxectos de lei básicos de bombeiros/as forestais e axentes medioambientais
  • Posición da CIG sobre o anteproxecto de lei do estatuto básico de bombeiros/as forestais
  • Posicionamento e achegas da CIG ao "anteproxecto de lei básica de axentes forestais/medioambientais".