Novas por contido

No edificio no que traballan 50 persoas non hai espazo para manter a distancia de seguridade pola covid

A CIG vén de presentar unha denuncia diante da Inspección de Traballo e Seguridade Social de Ourense contra o delegado territorial da Axencia Tributaria de Galiza (Atriga) por non tomar medidas preventivas para evitar contaxios entre o seu persoal e as persoas usuarias.

Este centro atópase nun entrechán do número 38 da rúa Progreso, nun inmoble con pouca altura e pouco espazo físico, o que dificulta que se poida manter a distancia de seguridade recomendada, xa que ademais do público que se atende traballan arredor de 50 persoas.

O que máis destaca deste centro de traballo da Xunta é que está situado nun edificio privado cunha grande dificultade para gardar as distancias tanto dentro como nos accesos, e aínda que se colocaron anteparos entre postos os espazos de circulación son cativos. Ao que hai que sumar que a ventilación actual non garante a renovación do aire para evitar contaxios por aerosois e o feito de que o delegado territorial segue sen proporcionar máscaras de protección ao seu persoal.

Cun escenario de confinamento por un nivel de positivos inasumíbel na cidade, que xa ten colapsado o sistema sanitario, non entendemos como a Xunta, e nomeadamente o delegado territorial de Atriga, aínda non aplicase as mínimas medidas de protección fronte ao virus.

Nin o persoal nin a representación sindical coñecen que haxa nin tan sequera unha simple avaliación de riscos laborais do centro ao risco biolóxico da covid. Non informan dos positivos se os hai, nin das medidas de prevención, nin se establecen medidas organizativas para evitar a coincidencia como o teletraballo e quendas de presencia; de feito, nin se autoriza o teletraballo ordinario nin hai quendas de entrada e saída; e tamén se descoñece o plan de limpeza.

Medidas insuficientes

Esta situación obriga o persoal a traer as súas propias máscaras e a ter que limpar o seu posto de traballo co seu propio xel hidroalcólico. A Xunta so se preocupou de establecer un sistema de cita previa e uns anteparos, como se o persoal se teletransportara até o seu posto e non respirara. Por iso consideramos insuficientes as medidas para un centro de traballo ubicado no entrechán dun edificio cun pequeno ascensor e escada de acceso, con tres salas para máis 50 persoas empregadas públicas e un bo número de atencións diarias, que hoxe mesmo superaron o centenar.

Para rematar, cando un delegado/a da CIG quere ir ver en que situación se atopan os traballadores/as deste centro o propio delegado territorial prohíbelles o acceso, polo que tamén denunciamos este feito na Inspección por vulnerar o dereito de representación do persoal.

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

Cobertura de prazas de Medio Rural e a funcionarización

Nova oferta de comisións de servizo e chamamentos polas listas de contratación para a cobertura de prazas no Servizo de Incendios (SPIF) Nestes días estamos a vivir un novo episodio do caos que se está a producir co proceso de funcionarización do SPIF. Dende a Consellería de Medio Rural enviáronos unhas listaxes con prazas para a súa cobertura mediante comisión de servizos...
Xoves, 18 Mai 2023

Conciliación, carreira, FISP, EVO´s, procesos selectivos e Política Social (información da CP 16/05/2023)

Resumo dos “rogos e preguntas” da Comisión de Persoal do pasado 16 de maio, onde o director xeral de Función Pública deu a información que trasladamos. PROCESOS SELECTIVOS Calendario: publicaron o calendario onde figuran xa todos os procesos convocados (95 procesos) de libre e estabilización. Procesos pendentes de rematar: é probable que a semana que vén remitan as prazas...
Xoves, 25 Mai 2023

Resolución do concurso de Finanzas

Recibimos comunicación da Dirección Xeral da Función Pública na que nos informa de que a resolución do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas superior e técnica de finanzas, convocado por Resolución do 14/07/2021, será publicada no DOG do luns 29 de maio.