Novas por contido

A administración muda o criterio de primar a experiencia, onde quedou o esperado 90-10?

O xoves 7 tivemos a primeira xuntanza informativa sobre o borrador de criterios comúns que van rexer os procesos selectivos de estabilización. O director xeral da función pública anuncia a negociación ao longo do mes de xullo ainda que posiblemente se traslade a setembro, Tamen realizará unha convocatoria modelo para poder comprobar como vai quedar (que achegaran cara finais de mes). Temos ata o venres 15 para presentar alegacións ao primeiro documento. Podes achegarnos as túas alegacións, contacta coa CIG.

Cuestións a destacar da xuntanza (aclaramos que estas non son as achegas da CIG, é o que se tratou):

 1. Malia que a administración nun principio criticaba a proporción da experiencia dos criterios do Estado de 60-40, e propuña achegarse máis ao 90-10, agora recúa coa escusa da seguridade xurídica.
 2. O tempo traballado na propia administración convértese no cabalo de batalla: como máximo proponse un coeficiente multiplicador (cutre: de ata 1,3) para máis nin o mete no baremo.
 3. Aclara o carácter eliminatorio do coñecemento do galego.
 4. Os baremos de formación teñen un peso excesivo sobre o conxunto máis cando non é de acceso universal, sobre isto non aclara nada.
 5. Sobre a puntuación polas listas de agarda están abertos a valorar outras listas públicas e decretos anteriores.
 6. A autoevaluación aínda está en pañais, recoñecen estar a traballar co Amtega e Asesoría Xeral da Xunta. Non haberá que pagar taxas para acceder a autoavaliacion e falou da posibilidade de ter que cumprir unha puntuación mínima para presentar o que pode ser restritivo.
 7. Abertos a mudar a data límite de referencia dos méritos.
 8. Recoñecen especificidades dalgúns colectivos/escalas que se poden integrar nas convocatorias.
 9. Sobre acadar o máximo de antigüidade con 25 anos non argumenta porque escollen ese e non outro, di que reducir moito pode traer problemas de empate, cuestión esta a discutir.
 10. Na valoración de exercicios de procesos selectivos anteriores: abertos a valorar os procesos superados sen praza e os de prazas que eran para contratos temporais.
 11. Sobre as convocatorias nos entes do artigo 45.b) da LOFAXGA (sociedades mercantís e fundacións) din que poden ser separadas. O resto serán convocadas pola dirección xeral da función pública, pero todas con estes criterios.

Por outra, din que enviarán a actualización dos buzóns de postos a vindeira semana coa resposta as alegacións presentadas.

Quedaron por tratar cuestións importantes e falar falouse de moito, pero sen avanzar, polo que a negociación está por comezar. Na CIG achegaremos con boa fe propostas para que as bases sexan o máis equilibradas posibles e que teñan a flexibilidade suficiente para admitir as diferencias e especificidades. A única forma de non afondar nas discriminacións que provoca a lei 20/21 é recoñecer o esforzo e experiencia dos compañeiros e compañeiras temporais que traballan con nós.

Mais avisamos, na CIG non somos complacientes e si non avanzamos temos claro que a loita é o único camiño.

Outras novas recentes

Xoves, 04 Agosto 2022

A CIG recorre a falta de prazas na OEP de estabilización

A CIG ven de interpoñer recurso contencioso administrativo contra o decreto da Oferta de Emprego Público da estabilización de 2022.  Ante o baile de prazas e a ineptitude da Xunta para interpretar os obxectivos da Lei 20/2021 de estabilización do emprego público, o 22 de xullo interpuxemos recurso contencioso administrativo co fin de que se aplique correctamente esa norma...
Luns, 01 Agosto 2022

A Xunta seque a eliminar postos de traballo. E os que crea son para outras administracións

Rematamos o mes de xullo cunha restra de modificacións de Relacións de Postos de Traballo (RPT) que destrúen emprego público, e o que crean é para ser cuberto con persoas doutras administracións e postos de libre designación. A CIG non apoiou ningunha desas propostas que si recibiron apoio doutras organizacións. Foi na Comisión de Persoal do venres 29 de xullo, onde...
Xoves, 04 Agosto 2022

A Xunta pecha o seu único albergue público de Ourense

A Residencia Xuvenil “Florentino L. Cuevillas” é albergue durante o mes de agosto, cando deixa de facer funcións de residencia de estudantes, dentro da REAJ (Red Española de Albergues Juveniles), tanto é así que continúa a publicitarse no seu web oficial. Pois ben, grazas a xestión da dirección do centro e co visto bo da Xefatura Territorial da Consellería de Política...